Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία ΤΣΜΕΔΕ

Πάνω από 10.000 διαγραφές μηχανικών (πλην των συνταξιοδοτήσεων) από ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ τα τελευταία 5 χρόνια

πηγή: Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών

tsmede

ΠΙΝΑΚΕΣ

  Συγκριτικά Οικονομικά Στοιχεία ΤΣΜΕΔΕ

          από Ιαν. 2012   (προ PSI ) μέχρι Φεβ. 2014

Ημερομηνία Ιανουάριος 2012 Δεκέμβριος 2012 Αύγουστος 2013 Φεβρουάριος 2014
Λογαριασμός    Ταμιακής   Διαχείρισης 413.828.535 336.788.286 232.165.269 291.005.495
Διαθέσιμα

Τράπεζας

Ελλάδας

3.259.142.485 1.369.791.082 1.507.737.992 1.744.183.575
Ακίνητα 28.509.176 28.509.176 28.509.176 28.509.176
Μετοχές 66.843.107 85.919.387 126.830.960 160.016.381
Αμοιβαία

Κεφάλαια

5.038.719 6.393.414 6.623.944 8.965.734
Λοιπές

Επενδύσεις

(ΟΕΔ)

157.542.186 43.003.488 136.154.260 95.393.023
Σύνολο

Περιουσίας

3.930.904.208 1.870.404.833 2.038.021.601 2.328.073.384

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΚΙΝΗΤΗΣ  &  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  ΤΟΜΕΩΝ  ΕΤΑΑ

ΚΑΤΑ  ΤΗΝ  31/12/2012  (χωρίς τους Κλάδους Υγείας).

ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΛΟ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΣΜΕΔΕ 1.866.413.138,77 65,17  %
ΤΣΑΥ 397.527.377,44 13,88  %
ΤΑΝ 410.569.732,84 14,34  %
ΤΠΕΔΕ 64.772.429,79 2,26  %
ΤΕΑΔ 68.698.251,72 2,40  %
ΤΠΔΑ 4.898.896,26 0,38  %
ΤΠΔΕ 1.052.995,56 0,25  %
ΤΑΣ 6.708.516,32 1,33  %
ΣΥΝΟΛΟ 2.864.015.710,23 100  %
 Το κούρεμα των αποθεματικών των φορέων  κοινωνικής ασφάλισης  (τα ποσά σε €)
Διαθέσιμα Ομόλογα
προ PSI μετά PSI Απώλειες προ PSI μετά PSI Απώλειες
ΙΚΑ ΕΤΑΜ 103.994.281 80.874.582 23.119.699 1.408.548.271 1.138.546.046 270.002.226
ΟΓΑ Κ.Κ.Α. 164.828.167 94.256.422 70.571.745 905.092.000 285.103.980 619.988.020
ΟΓΑ Κ.Α. 224.819.000 79.783.846 145.035.154
ΟΑΕΕ 160.627.693 91.854.390 68.773.303 162.259.114 83.361.500 78.897.614
ΕΤΑΑ 5.558.580.197 3.180.146.840 2.378.433.357 823.710.715 622.010.639 201.700.076
ΕΤΑΠ ΜΜΕ 1.665.556.367 533.063.504 1.132.492.863 382.810.000 178.006.590 204.803.410
ΕΤΕΑΜ 79.459 40.723 38.736 18.414.000 15.257.964 3.156.036
ΤΕΑΔΥ 1.798.902.879 1.028.696.383 770.206.496 1.537.518.000 818.260.787 719.257.213
ΤΑΥΤΕΚΩ 1.015.788.309 580.875.599 434.912.709 216.626.811 98.895.605 117.731.206
ΤΕΑΙΤ 2.347.249.115 1.203.031.759 1.144.217.356 709.766.670 351.553.510 358.213.160
ΤΕΑΠΑΣΑ 519.718.654 266.355.802 253.362.852 16.600.000 13.205.584 3.394.416
ΤΑΠΙΤ 1.210.978.822 692.494.047 518.484.775 12.950.000 6.021.750 6.928.250
ΤΠΔΥ 351.547.242 201.031.073 150.516.169 28.000.000 13.020.000 14.980.000
ΕΤΑΤ 508.542.661 260.628.106 247.914.556 0
ΟΠΑΔ 686.303.648 351.730.609 334.573.039 66.400.000 32.698.800 33.701.200
ΜΤΠΥ 201.176.953 112.715.619 88.461.334 70.320.000 32.698.800 37.621.200
ΝΑΤ 47.814.993 36.253.369 11.561.624
ΤΑΠΕΤ 3.945.730 2.022.187 1.923.544
ΑΚΑΓΕ 2.190.304.518 1.122.531.031 1.067.773.487
ΟΑΕΔ 7.734.549 3.596.565 4.137.984
ΟΕΕ 232.000.000 107.880.000 124.120.000
ΟΕΚ 365.000.000 187.000.000 178.000.000
ΣΥΝΟΛΟ 19.140.674.238 10.137.078.612 9.003.595.627 6.583.834.582 3.768.425.399 2.815.409.182

H δραματική επιδείνωση της σχέσης ασφαλισμένων -συνταξιούχων, παραμέτρου κρίσιμης για τη βιωσιμότητα του Ταμείου. Ενδεικτικά κατά την περίοδο της ενοποίησης η σχέση αυτή ήταν:

  1. ΤΣΜΕΔΕ           7,2: 1,    το 2015 η σχέση είναι περίπου     4 : 1
  2. ΤΣΑΥ                   5 : 1,   το 2015 η σχέση είναι περίπου   3,5 : 1
  3. Ταμείο Νομικών  3 : 1,   το 2015 η σχέση είναι περίπου    2,5 : 1

ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΟΦΕΙΛΕΣ  ΕΕ  ΤΣΜΕΔΕ

ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΟΣΟ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΑ ΠΟΣΟ
Α2010 65359 104.124.951,69 47516 75.528.490,69
Β2010 66109 105.753.419,51 48684 77.721.731,00
Α2011 68039 108.528.141,79 45689 72.502.436,30
Β2011 68489 109.678.545,07 46167 73.566.431,45
Α2012 69361 111.822.309,32 43119 69.198.500,00
Β2012 69818 113.189.750,98 41890 67.638.966,28
Α2013 69982 135.547.036,89 43018 78.731.134,00
Β2013 70002 118.745.352,00 41021 69.698.693,72
Α2014 67794 133.356.579,26 35543 65.221.297,00
Β2014 67791 134.538.642,22 32450 65.022.991,91

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΣΜΕΔΕ 

ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
2010 4296 840
2011 3479 1275
2012 2301 2273
2013 2063 2942
2014 1807 2972

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΣΑΥ

ΕΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
30/4/13 566
30/4/14 865
30/4/15 1049

ΠΙΝΑΚΑΣ Τ. ΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
2010 1895 262
2011 1714 351
2012 1561 554
2013 1879 1204
2014 1764 1034

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.