Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 750 εκατ. ευρώ προβαίνει η Attica Bank

πηγή: news247.gr

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 750 εκατ. ευρώ προχωρά η Attica Bank, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας. Στόχος της διοίκησης είναι η κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος που υπολογίστηκε από την άσκηση της συνολικής αξιολόγησης που διενεργήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Μετά την τελική αξιολόγηση του σχεδίου κεφαλαιακής υποστήριξης από την ΤτΕ, οι κεφαλαιακές ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονται σε 584 εκατ. ευρώ υπό το βασικό σενάριο της άσκησης και σε 784 εκατ. ευρώ υπό το δυσμενές σενάριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι από το σύνολο των 784 εκατ. ευρώ, τα 100 εκατ. ευρώ θα καλυφθούν μέσω μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (CoCos), άλλα 100 εκατ. ευρώ από την μετατροπή προνομιούχων, 220 εκατ. ευρώ από το ασφαλιστικό ταμείο ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ και τα υπόλοιπα θα καλυφθούν από το επενδυτικό κοινό. Ωστόσο, εκτιμήσεις αναφέρουν ότι δε θα μπορέσει να καλυφθεί το συνολικό ποσό και ότι θα απαιτηθεί η συμμετοχή κεφαλαίων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο στήριξης των συνεταιριστικών τραπεζών μέσω της Attica Bank μετά την πλήρη ανακεφαλαιοποίησή της, γεγονός το οποίο δεν έχει αποφασιστεί, αλλά γίνονται συζητήσεις.

Εφόσον τελικά συμμετάσχει στην ανακεφαλαιοποίηση της Attica Bank το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τότε την εποπτεία θα την έχει και το ίδιο.

Η ανακοίνωση καταλήγει ότι “το ποσό ύψους 750 εκατ. ευρώ, προσδιορίστηκε βάσει του σχεδίου ενεργειών κεφαλαιακής υποστήριξης που υπεβλήθη από την Τράπεζα και αξιολογήθηκε από την ΤτΕ μετά από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης.

Η Τράπεζα σκοπεύει να ολοκληρώσει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πριν το τέλος του έτους, μέσω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους, και διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών σε ενδιαφερομένους επενδυτές.

Εφόσον προκύψει μη καλυπτόμενο ποσό θα ζητήσει την κάλυψη του από το ΤΧΣ σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 3864/2010 ως ισχύει.

Ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας, το ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΑ, ο οποίος σήμερα κατέχει το 50,67% των κοινών μετοχών της Τράπεζας, έχει ήδη από το 2014 γνωστοποιήσει στην Τράπεζα την απόφασή του να στηρίξει έμπρακτα την ανακεφαλαιοποίησή της”.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.