Υπό όρους πώληση και του 100% του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτες επενδυτές

της Χριστίνας Λιάγγου από την Καθημερινή

Η κυβέρνηση, εγκλωβισμένη στο προεκλογικό «όχι» για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, προχώρησε σε ένα σχέδιο αμφίβολης ρεαλιστικότητας με σοβαρά νομικά κενά, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

Ορατός είναι ο κίνδυνος πλήρους αναστροφής του κυβερνητικού σχεδίου για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, που έγινε αποδεκτό από τους δανειστές, υπό την αίρεση της εφαρμοστικότητάς του. Η διερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης του σχεδίου συμφωνήθηκε να ανατεθεί σε ανεξάρτητους συμβούλους, οι οποίοι θα επιλεγούν ύστερα από διαβούλευση με τους θεσμούς.

Η κυβέρνηση, εγκλωβισμένη στο προεκλογικό «όχι» για την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, προχώρησε σε ένα σχέδιο αμφίβολης ρεαλιστικότητας με σοβαρά νομικά κενά, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου, και το έργο της αξιολόγησης του σχεδίου ανατέθηκε στη Lazard και τη ΣΟΛ. Αυτό που δεν έγινε γνωστό στις 10 Δεκεμβρίου 2015, που υπεγράφη η κατ’ αρχήν συμφωνία θεσμών και κυβέρνησης για τον ΑΔΜΗΕ, και αποκαλύπτει σήμερα η «Κ», είναι η πιθανότητα όχι απλώς επαναφοράς του σεναρίου ιδιωτικοποίησης του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, που προέβλεπε η αρχική πρόταση των θεσμών, αλλά του 100% των μετοχών του. Σημειώνει, δε, ότι η τελική απόφαση θα πρέπει να ανακοινωθεί πριν από την πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος.

Στην έκθεση συμμόρφωσης με το δεύτερο πακέτο προαπαιτουμένων που συνέταξαν οι θεσμοί, στις 1 Δεκεμβρίου 2015, αναφέρεται ρητά ότι εάν από τη διερεύνηση που θα κάνουν οι σύμβουλοι προκύψει ότι δεν υπάρχουν εφικτές λύσεις για να διασφαλιστούν ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ και οι στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας, τότε μοναδική λύση είναι η πώληση του συνόλου των μετοχών της ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτες επενδυτές και ότι η ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών θα πρέπει να ανακοινωθεί πριν από το τέλος της πρώτης αξιολόγησης του προγράμματος, με στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ το 2016. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση, εγκλωβισμένη στο προεκλογικό «όχι» στην ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης του 66% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, προχώρησε σε σχέδιο αμφίβολης ρεαλιστικότητας με σοβαρά νομικά κενά, ανοίγοντας τον δρόμο για την πλήρη ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

Τρόμος

Η κατ’ αρχήν συμφωνία της 10ης Δεκεμβρίου με τους θεσμούς για την υπό προϋποθέσεις αποδοχή του εναλλακτικού κυβερνητικού σχεδίου προσφέρθηκε τότε για επικοινωνιακή αξιοποίηση από την πλευρά της κυβέρνησης, δύο όμως μόλις μήνες μετά προκαλεί τρόμο στα αρμόδια κυβερνητικά κλιμάκια, καθώς καταφθάνουν τα πρώτα μηνύματα αμφισβήτησης της ρεαλιστικότητας του σχεδίου.

Εν αναμονή της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης του σχεδίου από τη Lazard, στο εσωτερικό της κυβέρνησης έχει ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για ισοδύναμο της ιδιωτικοποίησης, με τον χρόνο όμως να πιέζει ασφυκτικά. Ενα τέτοιο σενάριο, που φέρεται να προωθείται από τη ΔΕΗ, είναι η επιλογή του επενδυτή του στρατηγικού εταίρου για τον ΑΔΜΗΕ σε ποσοστό 20%, που προβλέπει η κατ’ αρχήν συμφωνία με τους θεσμούς, να γίνει όχι μέσω του νέου υπερταμείου, αλλά από την ίδια την επιχείρηση, όπως και η προβλεπόμενη εισαγωγή ποσοστού 29% στο Χρηματιστήριο.

Με τον τρόπο αυτό προσπερνώνται τα νομικά και άλλα προβλήματα που συνδέονται με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη μεταβίβαση των μετοχών που η ΔΕΗ κατέχει στον ΑΔΜΗΕ στο Δημόσιο και εν συνεχεία ποσοστού 49% σε τρίτους (20% στρατηγικό και 29% Χρηματιστήριο), χωρίς να προηγηθεί αποζημίωση της εταιρείας για περιουσιακά στοιχεία που τις αποδίδουν περί τα 200 εκατ. κέρδη προ φόρων ετησίως. Το σχέδιο προβλέπει παραμονή της ΔΕΗ στην εταιρεία σε ποσοστό 49%, σε ρόλο όμως παθητικού επενδυτή, χωρίς δικαιώματα, κάτι που, σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτού του σεναρίου, διασφαλίζει τις απαιτήσεις των θεσμών περί ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Το σχέδιο που οι θεσμοί έχουν κάνει αποδεκτό, υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας εφαρμογής του, προβλέπει αποζημίωση της ΔΕΗ, αφού πουληθεί το συνολικό ποσοστό του 49% από τα έσοδα που θα προκύψουν αλλά και ένα άλλο μέρος από την καταβολή μεριδίου των κερδών του ΑΔΜΗΕ, η νομιμότητα των οποίων αμφισβητείται.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.