Σημειώσεις στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Θα επανέλθουμε με ανακοίνωση ειδικά για τα θέματα των μηχανικών, εδώ παρουσιάζονται διάφορες πλευρές του νομοσχεδίου. Ολόκληρο το νομοσχέδιο μπορείτε να το βρείτε στο τέλος της δημοσίευσης

 • Σε σχέση με το αρχικό νομοσχέδιο
 • το άρθρο 2 “εννοιολογικοί προσδιορισμοί” (άρθρο 6 στο αρχικό νομοσχέδιο) στην παράγραφο 2 του οποίου αναφέρεται ότι “2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό. “ Αφαιρέθηκε από το αρχικό σχέδιο ότι “αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικό αποκλεισμό” (ασήμαντο αλλά σ υμβολικό)
 • άρθρο 2/5 “Ειδικές διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται. “
 • το άρθρο 3/2 για τους ειδικούς σκοπούς του Ε.ΣΥ.ΚΑ (Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας) που προσδιορίζει ότι θα είναι σε διαρκή επαφή με τους διεθνείς οργανισμούς, και θα προτείνει μελλοντικές νομοθετικές παρεμβάσεις
 • άρθρο 3/3/κ στη σύνθεση του ΕΣΥΚΑ προστίθεται και ένας εκπρόσωπος των “επιστημονικών φορέων” (ΤΕΕ, Ολομέλεια ΔΣ, ΠΙΣ, Οικονομ. Ε)
 • Καταργείται το ΕΚΑΣ για όσους δεν έχουν πάρει ήδη σύνταξη (προστέθηκε η λέξη αποκλειστικά σε ήδη συνταξιούχους) (άρθρο 95, ήταν στο 3)
 • όλο το κεφάλαιο Β για τις συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών, που στο αρχικό προσχέδιο στο άρθρο 1/3 ότι θα εξειδικευόταν σε ειδικό νόμο. Προφανώς ζήτησαν οι δανειστές να συγκεκριμενοποιηθεί τώρα.
 • η εθνική σύνταξη στην 15ετία μειώθηκε στα 345 ευρώ από τα 384 του αρχικού νομοσχεδίου (το 384 πήγε στην 20ετία), άρθρο 7/6
 • μειώθηκαν σημαντικά τα προβλεπόμενα ποσοστά αναπλήρωσης
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΑΠΟ ΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΑΡΗ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΡΙΛΗ
0 15 0,80% 0,77%
15,01 18 0,92% 0,84%
18,01 21 1,04% 0,90%
21,01 24 1,16% 0,96%
24,01 27 1,29% 1,03%
27,01 30 1,42% 1,21%
30,01 33 1,55% 1,42%
33,01 36 1,69% 1,59%
36,01 39 1,84% 1,80%
39,01 42+ 2,00% 2,00%

 

 • άρθρο 9 για την προσωρινή σύνταξη (περιορισμός καταβολής)
 • άρθρο 12(13 στο προηγούμενο) για τις συντάξεις λόγω θανάτου (υπάρχουν αλλαγές), ενώ υπάρχει και ειδική διάταξη για την μείωση της σύνταξης θανάτου αν υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας σε μικρή διάρκεια γάμου!
 • άρθρο 14/3/β “Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων, που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ή με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά μισθολογικές διατάξεις, καταργούνται” (για να μην υπάρχουν και υπόνοιες)
 • άρθρο 17, παράλληλη ασφάλιση (κυρίως αναφέρεται στο αναλογικό μέρος της σύνταξης) .
 • 18: για την προαιρετική συνέχιση ασφάλισης,
 • 19 για τη διαδοχική ασφάλιση,
 • 20: για την απασχόληση συνταξιούχων
 • 22: τροποποίηση του πδ 169/2007 (κώδικας πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων)
 • 29: για την προσωρινή σύνταξη

 

 • Διαφορά εφάπαξ (άρθρο 35/4α), προβλεπόταν συντελεστής 70% στο αρχικό (αρθρο 17 αρχικού) σχέδιο, πέφτει στο 60% για τους μισθωτούς και από 85% σε 75% για τους αυτοτελώς απασχολούμενους για εισοδήματα ως το 2013. Επίσης, έχει προστεθεί ο μαθηματικός τύπος για τα χρόνια ασφάλισης από το 2014 και μετά
 • Εισφορές αγροτών (άρθρο 40): Μειώνεται από το 80% στο 70% του βασικού μισθού η βάση υπολογισμού, και πάει λίγο πιο πίσω, στο 2022 αντί του 2019 η προσαρμογή στο 20% της ασφαλιστικής εισφοράς για την κύρια σύνταξη. Προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για τις συνταξιοδοτικές παροχές στο άρθρο 106.
 • Εισφορά υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων, μετατέθηκε στον Ιούλιο από τον Ιανουάριο η επιβολή της εισφοράς του 6% (άρθρο 44, ήταν στο 58)
 • Έχουν προστεθεί προβλέψεις για το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (άρθρα 50-51)
 • Έχουν αλλάξει οι προβλέψεις για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (Κεφάλαιο ΣΤ’)
 • Προβλέπεται καθορισμός ασφαλιστικών οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης (άρθρο 110)
 • παραμένει η “προσωπική διαφορά” μόνο για όσους είναι ήδη συνταξιούχοι, μειώνεται στο 1/2 για όσους αποχώρησαν ή αποχωρήσουν το 2016, 1/3 για όσους αποχωρήσουν το 2017, και στο 1/4 το 2018 (δημόσιο: άρθρο 6/1/γ, ιδιωτικός τομέας: άρθρο 27/1). Δεν κατοχυρώνονται πουθενά όσοι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, ακόμα και με ασφαλιστικό βίο άνω των 35 ετών!.
 • υπολογίζεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου, και όχι καλύτερων ή τελευταίων ετών. Στους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ως εισόδημα μέχρι την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται οι πλασματικοί μισθοί επί των οποίων υπολογίζονταν οι εισφορές.( Στο ΤΣΜΕΔΕ, λχ, η πρώτη κατηγορία ήταν 693.35 ευρώ ).(άρθρα 28/2/β και 33/2)
 • παραμένει η διατύπωση ότι όσοι κατέβαλαν μεγαλύτερες εισφορές θα βγει απόφαση του υπουργού που θα καθορίσει τι θα γίνει, άρθρο 30/1, στο 10/3 του προηγούμενου
 • παραμένει η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ (άρθρο 39/12), παραμένει η άγνοια για το πώς θα καταβάλλεται επίδομα στους ανέργους εγγεγραμμένους στα επιμελητήρια (“δεν ξέρω τεχνικές λεπτομέρειες” που λέει και ο Α.Νεφελούδης στις συναντήσεις με φορείς των μηχανικών)

 

 • Εισφορές: παραμένουν οι αρχικές του πρώτου νομοσχεδίου ως βασικές πλην της επικουρικής, που πάει στο 7 από το 7.5%(προβλέπονται εκπτώσεις, επόμενο σημείο), η μείωση-σε σχέση με το προσχέδιο- για τους εργοδότες!
 • Kύρια Σύνταξη: 20% (για τους μισθωτούς με σύμβαση εργασίας 13.33% εργοδότης, 6.67% εργαζόμενος), όπως περιγράφεται στα άρθρα 38-39.
 • Εφάπαξ: 4%, επιβαρύνει μόνο τον ασφαλισμένο σε κάθε περίπτωση (άρθρο 35).
 • Επικουρική: 7 % (για τους μισθωτούς με σύμβαση εργασίας: 3.5% εργοδότης, 3.5% εργαζόμενος)  (άρθρο 100).
 • Υγεία: 7,1% (παροχές σε είδος 6.45%: (2.15% εργαζόμενος, 4.3% εργοδότης), παροχές σε χρήμα: 0.65% (0.4% εργαζόμενος, 0.25% εργοδότης), 6.95% για ελεύθερους επαγγελματίες (άρθρο 41)

Ελάχιστο των 2788 το χρόνο για τους μηχανικούς, στη βάση του υπολογισμού με βάση των κατώτατο μισθό των 586, όπως περιγράφεται και στο άρθρο 101.

Δεν ορίζεται μηνιαία εισφορά, αλλά θα εκδοθεί υπουργική απόφαση για ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ για τα χρονικά διαστήματα καταβολής των εισφορών ( άρθρο 43, ήταν στο 56 του προηγούμενου)

 • Εκπτώσεις:
 • Στους αυτοαπασχολούμενους κάτω των 5 ετών, υπολογίζεται στη βάση του 70% του βασικού μισθού, άρα 410 η εισφορά, και με μειωμένους συντελεστές. α) πρώτη διετία: κύρια σύνταξη 14%, υγεία 4,87%, άρα

(14%+4,87% + 4% +7 %)*410*12 +120 (υπερ οαεδ)=1589 το χρόνο
β) την επόμενη τριετία: κύρια σύνταξη 17%, υγεία 5.91%, άρα

(17+ 5,91% + 4+7%)*410*12 +120 =1788.37 το χρόνο

ΟΜΩΣ, οι εκπτώσεις στις εισφορές κύριας σύνταξης θεωρούνται οφειλές (άρθρο 39/2) και πρέπει να καταβληθούν αργότερα. Επίσης δεν είναι σαφές τι γίνεται με τους “μπλοκάκηδες” (για τους μισθωτούς δεν υπάρχουν αντίστοιχες εκπτώσεις). Στο άρθρο 39/9 αναφέρεται πως όσοι “αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά) εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος”, δηλαδή με τους όρους για τους μισθωτούς, αλλά δεν έχει διευκρινιστεί με κανέναν τρόπο, ούτε σε πρόσφατες συναντήσεις με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, πώς θα διασφαλιστεί αυτό.

 • προβλέπονται εκπτώσεις σε σχέση με τα άνωθι στο άρθρο 101, στη βάση του εισοδήματος, για μια 3ετία, ως το 2020. Το ελάχιστο όριο υπολογισμού (δλδ το ετήσιο 2788 παραμένει)

(οι εκπτώσεις είναι στο 50% για εισόδημα από 7033 ως 13.000 (κάτω από 7033 βγαίνει το όριο του 2669, δλδ του προαναφερθέντος 2788 πλην της εισφοράς για τον ΟΑΕΔ), και μειώνονται κατά 1% ανά 1000 ευρώ εισοδήματος

 

 • Καταργείται η καταβολή για την ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ και η εισφορά των μονοσυνταξιούχων του ΤΣΑΥ για το 2016 (άρθρο 39/15), και συνολικά οι αντίστοιχοι κλάδοι (άρθρο 97/4 και /5) Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΤΣΜΕΔΕ και κατέβαλλαν εισφορές υπέρ της Ειδικής Προσαύξησης, αποκτούν δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξής τους, το ύψος της οποίας θα προσδιοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας”

 

 • Προβλέπεται και πάλι αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών για κλάδους και επιχειρήσεις(άρθρο 46)
 • Ορίζεται στις 500.000 ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο των δύο εταιριών αξιοποίησης (sic) της περιουσίας (ακίνητης και κινητής) των ασφαλιστικών ταμείων (άρθρα 47/4 και 48/4), δεν οριζόταν στο προσχέδιο
 • Συμπηρώθηκε το άρθρο 52 (63 στο προσχέδιο) για τους πρόσθετους πόρους. Προβλέπονται έσοδα από την εκμετάλλευση και εκποίηση ακινήτων του δημοσίου, αλλά όχι όσων έχουν πάει στο ΤΑΙΠΕΔ.
 • Στο άρθρο 53/3 για τις ευθύνες νομικών προσόπων απέναντι στα ταμεία υπάρχει η εξής εξαίρεση, που μάλλον θέλει λίγο ψάξιμο “Οι ρυθμίσεις της παραγράφου αυτής δεν ισχύουν για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή αναγνωρισμένο χρηματιστήριο σε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε.”
 • Συστήνεται ΝΠΙΔ με την ονομασία ΤΜΕΔΕ στο οποίο παραχωρείται η εγγυοδοσία του ΤΣΜΕΔΕ (άρθρο 89), στο οποίο μάλιστα προβλέπεται ότι μπορούν να οριστούν και άλλοι σκοποί του ΤΜΕΔΕ (εδώ μάλλον πάει η πρόταση για επαγγελματικό ταμείο που έχει μεταφερθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου). Στη διοίκηση (άρθρο 90) υπάρχουν 2 εκπρόσωποι του ΤΕΕ, 2 των εργοληπτών και ένας υπάλληλος του Υπουργείου
 • Στο άρθρο 45 συγκροτείται κοινό μητρώο για τις ασφαλιστικές εισφορές και το φόρο εισοδήματος, ενώ στο άρθρο 110 δίνεται πλήρης πρόσβαση στο ΚΕΑΟ στα μητρώα τραπεζικών λογαριασμών, πράγμα που σημαίνει ακόμα πιο σκληρή επιτήρηση λογαριασμών και πιθανώς κατασχέσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς και για τα ταμεία
 • ΕΦΚΑ:Μειώνεται σε σχέση με το προσχέδιο η εκπροσώπηση των εργαζομένων και ευρύτερα των ασφαλισμένων στη διοίκηση (άρθρο 60/4, 23 στο προσχέδιο)
 • Στο άρθρο 99 προβλέπονται αναπροσαρμογές καταβαλλόμενων επικουρικών συντάξεων, πρακτικά πρόκειται για τη ρήτρα μηδνεικού ελλείμματος, αφού τα ποσά διαμορφώνονται με βάση δημογραφικά δεδομένα, και τα πιθανά ελλείμματα
 • Θεσπίζεται προαιρετική εισφορά υπέρ συλλογικών οργάνων συνταξιούχων (άρθρο 105)
 • Επιβάλλεται επιτόκιο 3% στις αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε περίπτωση υπαιτιότητας(άρθρο 106), αλλά και σε αχρεωστήτως  εισπραχθείσες εισφορές.
 • Αυξάνονται και ορισμένα ειδικά όρια ηλικίας “Το όριο ηλικίας των οδηγών επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων ορίζεται στα εξήντα επτά (67) έτη. Ομοίως, το όριο ηλικίας των οδηγών σχολικών λεωφορείων ορίζεται στα εξήντα επτά (67) έτη, εκτός αν δεν συμπληρώνουν την προϋπόθεση του ορίου ηλικίας για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, οπότε παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου αυτού και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.» (άρθρο 129)

Download (PDF, Unknown)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.