Νέα προσπάθεια υπονόμευσης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων

Νέα  προσπάθεια υπονόμευσης των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων

 

Τις προηγούμενες εβδομάδες κυκλοφόρησε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ) Σχέδιο για την αναμενόμενη από τον Απρίλιο 2014 Κοινή Υπουργική απόφαση (KYA) με θέμα «Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης και της υδραυλικής μελέτης για την προσωρινή οριοθέτηση – Διευκρινήσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης».

Στο Άρθρο 7 του Σχεδίου αυτού αναφέρεται:  «Οι Υδραυλικές και Υδρολογικές μελέτες τόσο για δημόσια έργα όσο και για ιδιωτικά, εκπονούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Π.Δ.696/74, (Α’ 301) όπως εκάστοτε ισχύει, και υπογράφονται από μελετητές, που κατέχουν μελετητικά πτυχία στις αντίστοιχες κατηγορίες (13 και 20) οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για το περιεχόμενο των μελετών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

 img_0972

Θυμίζουμε ότι η κατηγορία 13 αναφέρεται σε μελέτες υδραυλικών έργων, ενώ αντίστοιχα η κατηγορία 20 σε μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές. Οι Μελετητές με πτυχία κατηγορίας 13 είναι στην πλειοψηφία τους Πολιτικοί και Τοπογράφοι Μηχανικοί με σημαντική εξοικείωση με το αντικείμενο της υδραυλικής και των υδατικών πόρων.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι μόνο στα μαθήματα κορμού των Πολιτικών Μηχανικών (εκτός δηλαδή της ειδίκευσης των Υδραυλικών) 11 από αυτά είναι στο γνωστικό αντικείμενο της υδραυλικής και των υδατικών πόρων (με επιπλέον 18 μαθήματα για την ειδίκευση των Υδραυλικών).  Αντίστοιχα για τους Τοπογράφους Μηχανικούς 6 από τα μαθήματα κορμού σχετίζονται με το αντικείμενο αυτό.

 

Αν κάνουμε την αντίστοιχη διερεύνηση στα τμήματα γεωλογίας, βρίσκουμε μόνο 1 υποχρεωτικό μάθημα Υδρογεωλογίας και 2 μάθημα επιλογής στην Υπόγεια Υδραυλική και στην Διαχείριση Υδατικών Πόρων.

Εντούτοις, το υπόψη σχέδιο ΚΥΑ δίνει τη δυνατότητα σε Γεωλόγους Μελετητές να εκπονήσουν Υδραυλικές και Υδρολογικές μελέτες. Το γεγονός αυτό αποτελεί:

– αφενός κατάφορη υπονόμευση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων,

–  αφετέρου επιτρέπει σε Μελετητές χωρίς τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις να εκπονούν υδραυλικές και υδρολογικές μελέτες για τις οριοθετήσεις ρεμάτων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών με τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό για τις τοπικές κοινότητες σε περίπτωση πλημμυρικών γεγονότων…

Κατόπιν όλων αυτών, ζητάμε από τη διοίκηση του ΤΕΕ να υπερασπιστεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του ως οφείλει!

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.