Μέχρι 30/11 οι εισφορές του B2016 για το τέως ΤΣΜΕΔΕ

Μέχρι 30/11 οι εισφορές του 2016 για το τέως ΕΤΑΑ

Παράταση πέντε -και όχι δύο (όπως αρχικά εξεταζόταν)- μηνών αποφάσισε να δώσει ο ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ προκειμένου να καταβάλουν τις εισφορές τους για το 2016.

Συγκεκριμένα, το ΔΣ του ΕΦΚΑ έδωσε σήμερα παράταση έως 30/11 για την καταβολή των εισφορών του β’ εξαμήνου του 2016 για τους μηχανικούς και τους γιατρούς. Παράλληλα, δόθηκε η ίδια παράταση για την καταβολή των εισφορών του 2016 για τους δικηγόρους.

Σύμφωνα με την εισήγηση την οποία συζήτησε ο ΕΦΚΑ “σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς, οι εισφορές των ασφαλισμένων των τομέων ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ του τ. ΕΤΑΑ, των οποίων ο ΕΦΚΑ αποτελεί καθολικό διάδοχο από την 1-1-2017, καταβάλλονταν ανά εξάμηνο. Οι εισφορές του β’ εξαμήνου ήταν καταβλητέες μέχρι τις 31-12-2016, ωστόσο η προθεσμία καταβολής τους παρατάθηκε, με απόφαση του Δ.Σ του ΕΦΚΑ, για τις 31-3-2017.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς, οι εισφορές των ασφαλισμένων του τομέα ΤΑΝ του τ. ΕΤΑΑ, του οποίου ομοίως ο ΕΦΚΑ αποτελεί καθολικό διάδοχο από την 1-1-2017, καταβάλλονταν άπαξ κατ’ έτος. Οι εισφορές έτους 2016 ήταν καταβλητέες μέχρι τις 28-02-2017, ωστόσο η προθεσμία καταβολής τους παρατάθηκε, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, για τις 31-3-2017.

Με νεότερη απόφαση Δ.Σ. ΕΦΚΑ στις 30-3-2017 η προθεσμία καταβολής των εισφορών για όλους τους τομείς π. ΕΤΑΑ παρατάθηκε έως 30-6-2017.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι διανύεται το πρώτο έτος μετάβασης στο νέο σύστημα καταβολής μηνιαίων εισφορών, την υποχρέωση ταυτόχρονης καταβολής τρεχουσών εισφορών και εισφορών Β΄εξαμήνου 2016, για τα τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και έτους 2016, για το τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, τη δυνατότητα διατήρησης της εισπραξιμότητας και μη απώλειας ενεργών ρυθμίσεων, αλλά και την αναγκαιότητα διατήρησης δικαιωμάτων-ευεργετημάτων που είναι συνδεδεμένα με την καταβολή εισφορών, κατατέθηκε σήμερα πρόταση για την περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του τ .ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄εξαμήνου 2016, για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ έως 30-11-2017.

πηγή: capital.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.