Παράνομες συνδρομές στο Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)

Ανακοίνωση, 7/4/2015

 Παράνομες συνδρομές στο Τ.Ε.Ε. (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας)

Από 1/1/2015 τα μέλη του Τ.Ε.Ε  κάτοχοι μελετητικού πτυχίου με έκπληξη είδαν στο λογαριασμό τους να τους χρεώνονται πλέον της συνδρομής τους και συνδρομή εργολ. – μελετ. 50€ . Μέλη της Τομής ενημέρωσαν σχετικά μέλη της διοικούσας επιτροπής ήδη από τον Νοέμβριο, για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και ανέλαβαν την διερεύνηση της υπόθεσης των συνδρομών του Τ.Ε.Ε.

Για να βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στην θέση τους. Οι συνδρομές του Τ.Ε.Ε. καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ16γ/01/37/Γ «Αναπροσαρμογή συνδρομών μελών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» » ΦΕΚ 180/Β/30.01.2004  (η οποία και επισυνάπτεται)

Διαβάζοντας ωστόσο την υπουργική απόφαση  αναφέρονται ρητά ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ και όχι οι κάτοχοι ατομικών πτυχίων είτε μελετητικών είτε εργοληπτικών.

Υπενθυμίζουμε ότι το Τ.Ε.Ε. παράτυπα λαμβάνει από τους κατόχους εργοληπτικών πτυχίων αυξημένες συνδρομές από το 2007 πιθανώς και από πιο πριν, ενώ με την απόφαση της διοικούσας επιτροπής αρ. Α17/Σ45/2007 εξαιρούνται της καταβολής της αυξημένης συνδρομής οι κάτοχοι εργοληπτικού πτυχίου οι οποίοι στελεχώνουν Εταιρεία.

Η διοικούσα επιτροπή του Τ.Ε.Ε με πρόσφατη απόφαση της  απόφ.Γ4/Σ28/2014  :«Απαλλαγή Εισφορών Μελετητών που Συμμετέχουν σε Στελέχωση Μελετητικής Εταιρείας η οποία καταβάλει εισφορές στο ΤΕΕΗ Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 406/11-11-2014 -§3.4)των παρισταμένων προϊσταμένων των Διευθύνσεων Επαγγελματικής Δραστηριότητας και Οικονομικών Υπηρεσιών κ.κ. Ν. Παναγιωτόπουλου, και Α. Κουρτέση, αποφασίζει κατά πλειοψηφία την επέκταση της εφαρμογής της με αρ. Α17/Σ45/2007 Απόφασής της, η οποία αφορούσε την καταβολή συνδρομών για εργολήπτες που στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις και στους Μελετητές οι οποίοι στελεχώνουν Μελετητικές Εταιρείες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο ΤΕΕ και καταβάλλουν τις αναλογούσες εισφορές σύμφωνα με τη με τη αρ. Δ16γ/01/37/Γ/27.01.2014 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.»

Με λίγα λόγια οι εκπρόσωποι των μηχανικών με δύο αποφάσεις το 2007 και το 2014 αποφασίζουν να εξαιρέσουν τους κατόχους πτυχίων που στελεχώνουν εταιρείες και εμμέσως προκύπτει ότι οι μελετητές και εργολήπτες που δεν συμμετέχουν σε στελέχωση εταιρείας οφείλουν συνδρομή στο ΤΕΕ. Που όμως ποτέ δεν έπρεπε να τους έχει χρεωθεί σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση.

 Στην πρόσφατη Kεντρική Aντιπροσωπεία του ΤΕΕ 21-21/3/2015 ο συνάδερφός Κώστας Μπάκιντας των Α.Μ.Α.Κ. έθεσε το θέμα για μια ακόμα φορά οπότε κανείς πλέον από την διοίκηση του Τ.Ε.Ε. δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν το γνωρίζει.

Τέλος το Τ.Ε.Ε. αποστέλλει επιστολές στα μέλη του με τις  συνδρομές που οφείλουν και μάλιστα χωρίς να γίνεται διαχωρισμός τους σε συνδρομή μέλους και σε συνδρομή εργολήπτη-μελετητή.


20150406_112624

Απαιτούμε:

  • Από την διοίκηση του Τ.Ε.Ε. να σταματήσει να επιβάλλει τις παράνομες συνδρομές. Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει η ανάγκη απόφασης της Διοικούσας επιτροπής αφού ποτέ αυτή δεν αποφάσισε την επιβολή συνδρομών σε κατόχους ατομικών πτυχίων αλλά παράτυπα την εξαίρεση όσων στελεχώνουν γραφεία. Σε κάθε περίπτωση να εφαρμοστεί η κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 180/Β/30.01.2004)
  • Από την διοικούσα επιτροπή του Τ.Ε.Ε. να διερευνήσει ποιο είναι το συνολικό ποσό  που το Τ.Ε.Ε. παράτυπα έχει εισπράξει από τους κατόχους εργοληπτικών  πτυχίων από το 2004 μέχρι σήμερα.
  • Από την διοικούσα επιτροπή του Τ.Ε.Ε. τους τρόπους με τους οποίους τα ποσά αυτά θα επιστραφούν στους μηχανικούς (συμψηφισμός με μελλοντικές συνδρομές, επιστροφή σε δόσεις του ποσού κ.τ.λ. )

Σχετικά με τα οικονομικά του Τ.Ε.Ε. ζητάμε από την διοίκηση του:

  • να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό του 2015 ώστε να μην υπολογίζονται οι αυξημένες συνδρομές ενώ να συμπεριληφθούν οι επιστροφές των παράτυπων συνδρομών 2004-2015.
  • Να συντάξει επιτέλους τον ισολογισμό-απολογισμό χρήσης του 2013 και να τον φέρει στην κεντρική αντιπροσωπεία.

Καλούμε τους συναδέλφους μηχανικούς να μην πληρώσουν την συνδρομή  εργολήπτη-μελετητή για το 2015 παρά μόνο την τακτική τους συνδρομή όπως αυτή προκύπτει ως κάτωθι :

1-5 χρόνια άσκησης επαγγέλματος 20 €

6-15 χρόνια άσκησης επαγγέλματος 55€

16 χρόνια και άνω 65€