Ενημέρωση από την σύσκεψη 21/4/2015 (Επαγγελματικά δικαιώματα)

tee1

Ενημέρωση από την σύσκεψη 21/4/2015 (Επαγγελματικά δικαιώματα)

Στα πλαίσια της απόφασης  25/2014 της δ.ε. του ΤΕΕ, στις 21/4/2014 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν:

  • οι Πρόεδροι των Επιστημονικών Συλλόγων Διπλωματούχων Μηχανικών,
  • οι Κοσμήτορες των Πολυτεχνικών Σχολών όλης της Χώρας,
  • οι Πρόεδροι των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και
  • τα Μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων του ΤΕΕ.

Στη σύσκεψη αυτή παρουσιάστηκε από την εισηγήτρια της απόφασης της Διοικούσας, κ.Μοροπούλου, οι 3 βασικοί άξονες της απόφασης ως εξής:

  1. Να συσταθούν νέες ομάδες ανά ειδικότητα έτσι ώστε να διαμορφώσουν τα Προεδρικά Διατάγματα που θα καθορίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα.

Στην πορεία της συζήτησης διευκρινίστηκε ότι η Διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ αντιτίθεται στον πολυνόμο 4254/2014 και δεν αναγνωρίζει την επιτροπή που συστάθηκε με πρόεδρο τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ.Κυριτσάκη. Ως εκ τούτου δεσμεύτηκε για την κάταργηση της επιτροπής και ότι οι επεξεργασίες των νέων ομάδων εργασίας θα ξεκινήσουν από το μηδέν μη λαμβάνοντας υπόψη πιθανά προσχέδια ή επεξεργασίες της επιτροπής αυτής.

Όταν μιλάμε για ειδικότητα δεν εννοούμε μόνο τις ήδη υπάρχουσες στο ΤΕΕ αλλά όλες τις ειδικότητες των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών.

2. Να δημιουργηθεί ένα σύστημα διαβαθμισμένης τεχνικής ευθύνης με ευθύνη και αρμοδιότητα του ΤΕΕ

  1. Να αναγνωρισθούν τα Διπλώματα των Μηχανικών αποφοίτων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών σχολών (5ετούς ενιαίου κύκλου σπουδών) ως επιπέδου και να καταταχθούν στο 7ο επίπεδο της 8-βάθμιας κλίμακας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Έγινε σαφές ότι εφόσον η Διοικούσα του ΤΕΕ με βάση την απόφαση της, αντιτίθεται στον πολυνόμο 4254/2014, ότι δεν είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει σε Προεδρικά Διατάγματα εφαρμοστικά του νόμου αυτού. Παρ’όλα αυτά θεωρήθηκε θεμιτό να προχωρήσει στη διαμόρφωση του πλαισίου ανά ειδικότητα. Εκφράστηκαν ανησυχίες ότι ο νόμος του 1930 για τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αντικατασταθεί από Προεδρικά Διατάγματα, αλλά από ένα νέο Νόμο για να κατοχυρώνει πλήρως τους μηχανικούς.

Αντιρρήσεις εκφράστηκαν για το σύστημα της διαβαθμισμένης τεχνικής ευθύνης.

Επισημάνθηκε ότι ο στόχος της Διοικούσας για ολοκλήρωση του έργου των ομάδων εργασίας ανά ειδικότητα σε 3 μήνες δε θεωρείται ρεαλιστικός – μακάρι, βέβαια, να επιτευχθεί.

Ζητήθηκε από αρκετούς λόγω της σοβαρότητας του θέματος, λόγω διαφωνιών κάποιων των εκπροσώπων με κάποιους από τους βασικούς άξονες της αλλά και επειδή όπως έγινε παραδεκτό από πολλά μέλη της Διοικούσας ότι η απόφαση αυτή ήταν κατά κάποιο τρόπο «απάντηση» στον Πολυνόμο, ένα είδος άμυνας και όχι αυτή καθ’αυτή η άποψη της Διοικούσας,  οι βασικοί άξονες για τα επαγγελματικά δικαιώματα να καθοριστούν από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ και συγκεκριμένα στην επόμενη Αντιπροσωπεία (9-10 Μαϊου). Το αίτημα αυτό απορρίφθηκε από την αντιπρόεδρο της Αντιπροσωπείας θεωρώντας το ζήτημα ως ελάσσον για να το θέσει στην Αντιπροσωπεία.

Η ΤΟΜΗ (Αυτόνομο Δίκτυο Μηχανικών) και οι εκπρόσωποι της στην Κεντρική Αντιπροσωπεία ζητάει από τον πρόεδρο της Κ.Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.

  • να συμπεριλάβει το θέμα στην επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση της αντιπροσωπείας 9-10 Μαίου.
  • να ενημερωθεί το σώμα για τις μέχρι τώρα κινήσεις και αποφάσεις της Δ.Ε. και του Τ.Ε.Ε.
  • Να δημιουργηθεί επιτροπή της Κεντρικής Αντιπροσωπείας που θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τις ομάδες εργασίας ανά ειδικότητα οι οποίες και θα συγκροτηθούν. Με αυτό τον τρόπο ευελπιστούμε και στην καλύτερη λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Κ.Αντιπροσωπείας.

Η ΤΟΜΗ διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με την απόφαση της δ.ε. την οποία δεν θεωρεί ως σωστή βάση για το μέλλον των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών.

Μέσω της δημιουργίας συστήματος διαβαθμισμένης τεχνικής ευθύνης με ευθύνη και αρμοδιότητα του ΤΕΕ επιχειρείται η ντε-φάκτο διάσπαση του ενιαίου 5ετούς διπλώματος ενώ ανοίγει την πόρτα στην εισαγωγή «ασκούμενων» μηχανικών σε μια προσπάθεια περαιτέρω εξαθλίωσης των νέων αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών.

Τέλος, η ΤΟΜΗ διατηρεί ισχυρές επιφυλάξεις για τον ρόλο που το ΤΕΕ μέσω της δ.ε. επιθυμεί να διαδραματίσει τόσο μέσω της δημιουργίας  του συστήματος αυτού (άραγε πόσο προσχηματικό είναι στην προσπάθεια εξεύρεσης οικονομικών πόρων), όσο και για την δημιουργία εμποδίων στην άσκηση του επαγγέλματος από Διπλωματούχους Μηχανικούς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.