Η Ευρώπη ξαναμπαίνει δυναμικά στον χορό των ναυπηγήσεων

πηγή: Ναυτεμπορική

Παραγγελίες: Σε πρωταγωνιστικούς ρόλους επιστρέφουν η Ιταλία και η Γερμανία

Από το σύνολο των 6,5 δισ. δολ. νέων παραγγελιών κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου φέτος, τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία κέρδισαν παραγγελίες ύψους 3,7 δισ. δολ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση ΠΡ.Ε.Σ.Α. για το εκλογικό αποτέλεσμα στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος

Ευχαριστούμε όλες και όλους για τη στήριξή τους στην “ΠΡωτοβουλία Ενωτικής Συσπείρωσης Αριστεράς – ΠΡ.Ε.Σ.Α. Πολιτικών Μηχανικών” στις εκλογές του ΣΠΜΕ της 3ης Ιουλίου 2016!

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση της προθεσμίας Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών

Σχόλιο : επόμενο βήμα η κατάργηση !

Κατατέθηκε στη Βουλή με αριθμό τροπολογίας 524/46 28.6.2016 η παράταση της προθεσμίας Πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών έως στις 31 Ιουλίου 2016.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφορίων για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους», και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.”.

Ως πιθανότερος λόγος για την κατά μόλις ένα μήνα παράταση είναι ο σχεδιασμός της επόμενης μέρας για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, με την κατάργηση της διαδικασίας των εξετάσεων να βρίσκεται στο τραπέζι, όπως έγραψε στις 22/06 το B2Green.gr.

Έτσι & αλλιώς, με μόλις ένα μήνα παράταση δε λύνεται το ζήτημα της “μη επαρκούς συμμετοχής υποψηφίων στη σχετική διαδικασία”, το οποίο προβάλλεται & ως επιχείρημα στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Δείτε την τροπολογία εδώ & εναλλακτικά, εδώ.

energ

Ποινική ασυλία για το καρτέλ των εργολάβων

πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

Η κυβέρνηση «πουλάει» ποινική ασυλία στους παραβάτες για να εισπράξει άμεσα

Γέφυρες συμβιβασμού με τους εργολάβους που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεση καρτέλ των κατασκευαστικών εταιρειών σπεύδει να ρίξει η κυβέρνηση με δύο «φωτογραφικές» ρυθμίσεις που προβλέπουν μείωση κατά 15% στα πρόστιμα σε περίπτωση ομολογίας και -το πιο εκκωφαντικό- πλήρη απαλλαγή από κάθε ποινική ευθύνη εφόσον πληρώσουν τα πρόστιμα.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκλεισμός των Μηχανικών από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” και προβληματικοί όροι στα δημοσιοποιημένα προγράμματα ΕΣΠΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/4/2016

Αποκλεισμός των Μηχανικών από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

espa-thumb-large

Download (PDF, Unknown)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/4/2016

Αποκλεισμός των Μηχανικών από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

 “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Ιστορικό

Το Υπουργείο  Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού επιφορτισμένο με την προώθηση και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά από 1,5 χρόνο και αφού δεν έχει δημοσιευτεί ούτε ένα πρόγραμμα με δικαιούχους επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες (και 6 μήνες μετά την προδημοσίευση τους) δημοσιεύει τρία (3) προγράμματα όπου δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων μπορεί να είναι και Μηχανικοί (καθώς οι κωδικοί δραστηριότητας τους (ΚΑΔ)  αναφέρονται και στα 3 προγράμματα).  Τα 3 προγράμματα είναι τα εξής:

 • Πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”
 • Πρόγραμμα “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”
 • Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Ο Αποκλεισμός

Πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα τρέχει από τις 17/3/2016 δημοσιεύεται «1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος». Άραγε να περιμένουμε πολλές ακόμα ;

Με αυτήν οι Μηχανικοί ουσιαστικά αποκλείονται από το πρόγραμμα. Το περιεχόμενο αυτής και συγκεκριμένα τα σημεία 3 & 6 :

“ 3. Διόρθωση στο σημείο 5 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» της λέξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ αντί του ορθού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και την προσθήκη περιορισμού ως προς τον ΚΑΔ.

Συγκεκριμένα για την Κατηγορία Β ισχύει επιπλέον το εξής: «Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ που διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου ως ατομικοί επιχειρηματίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (θα πρέπει να είναι διαφορετικός/οί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο).»

 1. Προσθήκη περιορισμού σημείο 10 στο Κεφάλαιο Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» στην Αναλυτική Πρόσκληση ως εξής:«10. Ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.»Αντίστοιχα, προστίθεται ένα δικαιολογητικό (βεβαίωση διακοπής εργασιών) στη σελίδα 4, στο Παράρτημα IV «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ» ως σημείο 13.”

Στην πραγματικότητα τι λέει λοιπόν η τροποποίηση αυτή.Κανένας μηχανικός δεν μπορεί να ιδρύσεί εταιρεία στα πλαίσια του προγράμματος σε συναφές αντικείμενο (ΚΑΔ) με δραστηριότητα μηχανικού.

Ερωτήματα και Εύλογες Απορίες

Η απορίες μας πολλές :

 1. Πως είναι δυνατόν να αποκλείονται από το πρόγραμμα οι ασκούντες το επάγγελμα από την ίδρυση επιχείρησης σε σχετική δραστηριότητα. Ποιος θα ιδρύσει π.χ. επιχείρηση σε δραστηριότητα Πολιτικού Μηχανικού ; κάποιος που πριν έκανε τι ;
 2. Γνωρίζουν οι υπηρεσίες του υπουργείου ότι η ατομική επιχείρηση είναι σχεδόν ταυτόσημη με την ιδιότητα του μηχανικού ; (το ίδιο ισχύει και για άλλους επιστημονικούς κλάδους ).
 3. Με πια λογική ζητείται από τους δικαιούχους ένος προγράμματος ΕΣΠΑ να διακόψουν την ατομική τους επιχειρηματική δραστηριότητα ; Για τους μηχανικούς η ατομική επιχείρηση είναι συνδεδεμένη με πολλές πτυχές της επιστημονικής και επαγγελματικής υπόστασής, (μέλος ΤΕΕ, πρόσβαση στα συστήματα του ΤΕΕ, αμοιβών, αυθαίρετα, ατομικά πτυχία εμπειρίας κ.τ.λ ) καθιστώντας αδύνατη την διακοπή. Επιπροσθέτως η ατομική επιχείρηση, η ύπαρξη της οποίας κακώς συνδέεται με την ίδρυση μιας νέας, μπορεί να έχει τρέχουσες υποχρεώσεις (αναθέσεις από δημόσιους φορείς, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.τ.λ.). Δεν μπορεί μέσω των όρων ένος προγράμματος να επιχειρείται έλεγχος των συνολικών δραστηριοτήτων ενός ιδιώτη.
 4. Δεν είναι αντιφατικό στο ίδιο το πρόγραμμα να βαθμολογούνται οι τίτλοι σπουδών και η επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με την προς ίδρυση εταιρεία την ίδια ώρα που δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχείρησης σε σχετικό ΚΑΔ ;
 5. Μπορούν οι υπηρεσίες του υπουργείου να εξηγήσουν ποιοι ακριβώς περιμένουν να ιδρύσουν εταιρεία σε ΚΑΔ μηχανικού ;
 6. Που ακριβώς στοχεύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ; Τα επιχειρηματικά σχέδια δεν πέφτουν από τον ουρανό λόγω προκήρυξης απο το κράτος ενός ΕΣΠΑ. Ειναι προιόν συνήθως πολύχρονης διαδικασίας όπου οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να έχουν επαφή με την αγορά και το προιόν/υπηρεσία που επιθυμούν να προωθήσουν. Αν αποκλείονται η ασκούντες την συναφή συγκεκριμένη δραστηριότητα τότε ποιοι προκρίνονται ;

-Ανοιχτή επιστολή προς το υφυπουργό Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Αλέξη Χαρίτση.

Προς Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Αλέξη Χαρίτση.

Νίκης 5-7, Αθήνα,

Τ.Κ.: 101 80,

Τηλ.:210 33 329 02, 210 33 329 06 Fax: 210 33 32 449

κ. Υπουργέ,

Συνάδελφε κ. Χαρίτση,

Όπως γνωρίζεται ο κλάδος των μηχανικών είναι από τους πλέον πληττόμενους  και σε ύφεση για πάνω από 8 χρόνια (από το 2008).

Η προκήρυξη των προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δημιούργησε προσδοκίες σε μεγάλο μέρος του τεχνικού κόσμου και κυριότερα στους νέους μηχανικούς και επιχειρηματίες του χώρου που αντιμετωπίζουν ένα ζοφερό εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον και λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να βρουν πηγές χρηματοδότησης τυχόν επιχειρηματικών τους σχεδίων ατομικών ή συνεργατικών.

Οι μηχανικοί αποτελούν εξάλλου διαχρονικά ένα απο τους πιο δημιουργικούς κλάδους με σημαντική συμμετοχή στην εθνική οικονομία και με σημαντικές συνέργειες σε διεθνές επίπεδο.

Έκπληξη και δικαιολογημένη απορία μας δημιούργησε η δημοσιοποίηση της «1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» η οποία και πρακτικά με τα σημεία της 3 και 6 αποκλείει όλους τους μηχανικούς από την ίδρυση επιχείρησης σε σχετικό με το επάγγελμα τους αντικείμενο.

Τα ερωτήματα μας προς τους συντάκτες των νέων όρων της πρόσκλησης του προγράμματος είναι τα εξής :

 1. Πως είναι δυνατόν να αποκλείονται οι ασκούντες το επάγγελμα τους απο την ίδρυση επιχείρησης σε σχετικό αντικείμενο. Ποιος θα ιδρύσει π.χ. επιχείρηση σε δραστηριότητα Πολιτικού Μηχανικού ; κάποιος που πριν έκανε τι ;
 2. Γνωρίζουν οι υπηρεσίες του υπουργείου ότι η ατομική επιχείρηση είναι σχεδόν ταυτόσημη με την ιδιότητα του μηχανικού ; (το ίδιο ισχύει και για άλλους επιστημόνικούς κλάδους ).
 3. Με πια λογική ζητείται από τους δικαιούχους ένος προγράμματος ΕΣΠΑ να διακόψουν την ατομική τους επιχειρηματική δραστηριότητα ; Για τους μηχανικούς η ατομική επιχείρηση είναι συνδεδεμένη με πολλές πτυχές της επιστημονικής και επαγγελματικής υπόστασής, (μέλος ΤΕΕ, πρόσβαση στα συστήματα του ΤΕΕ, αμοιβών, αυθαίρετα, ατομικά πτυχία εμπειρίας κ.τ.λ ) καθιστώντας αδύνατη την διακοπή. Επιπροσθέτως η ατομική επιχείρηση, η ύπαρξη της οποίας κακώς συνδέεται με την ίδρυση μιας νέας, μπορεί να έχει τρέχουσες υποχρεώσεις (αναθέσεις από δημόσιους φορείς, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.τ.λ.). Δεν μπορεί μέσω των όρων ενός πρόγράμματος να επιχειρείται έλεγχος των συνολικών δραστηριοτήτων ενός ιδιώτη.
 4. Δεν είναι αντιφατικό στο ίδιο το πρόγραμμα να βαθμολογούνται οι τίτλοι σπουδών και η επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με την προς ίδρυση εταιρεία την ίδια ώρα που δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχείρησης σε συναφές ΚΑΔ ;
 5. Μπορούν οι υπηρεσίες του υπουργείου να εξηγήσουν ποιοι ακριβώς περιμένουν να ιδρύσουν εταιρεία σε ΚΑΔ δραστηριότητας μηχανικού ;
 6. Που ακριβώς στοχεύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ; Τα επιχειρηματικά σχέδια απαιτούν χρόνο ωρίμανσης. Ειναι προιον συνήθως πολύχρονης διαδικασίας όπου οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να έχουν επαφή με την αγορά και το προιόν/υπηρεσία που επιθυμούν να προωθήσουν. Αν αποκλείονται η ασκούντες την συναφή συγκεκριμένη δραστηριότητα τότε ποιοι προκρίνονται ;

Με την ελπίδα ότι θα αποσυρθούν οι όροι της τροποποίησης σας καλούμε σε διάλογο με το Τ.Ε.Ε. το οποίο και αποτελεί  θεσμοθετημένο σύμβουλο του κράτους θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικό σχεδιασμό προγραμμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα των μηχανικών.

Με εκτίμηση,

Το συντονιστικό της ΤΟΜΗΣ (Α.Δ.Μ)

Eπίλογος

Προβληματικός σχεδιασμός και προβληματικοί όροι στα δημοσιοποιημένα προγράμματα ΕΣΠΑ.

 1. Υποχρηματοδότηση. Αν μια λέξη ταιριάζει στα δημοσιοποιημένα προγράμματα αυτή είναι η υποχρηματοδότηση. Όταν εν δυνάμει δικαιούχοι είναι τόσοι πολλοί και τα χρήματα που προβλέπονται τόσα λίγα είναι λογικό ότι χιλιάδες αιτούντες θα επωμιστούν το σημαντικό κόστος προετοιμασίας φακέλου, (με δεδομένο ότι πρέπει να συμβουλευτούν ειδικό σύμβουλο, να προετοιμάσουν κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο, να κινήσουν διοικητικές διαδικασίες) την στιγμή που για παράδειγμα οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» που θα εγκριθούν στην Αττική είναι 300-400 μόλις. Είναι ζήτημα αν σε αυτούς θα βρίσκονται 40-50 μηχανικοί μετά και από τις τελευταίες τροποποιήσεις. Αναγκαστικά λοιπόν καλούνται ήδη οικονομικά εξαθλιωμένες κοινωνικά ομάδες να καταβάλουν σημαντικά ποσά εν μέσω κρίσης με απίθανες πιθανότητες έγκρισης.
 2. Θολό τοπίο στην πολιτική στόχευση των προγραμμάτων. Το υπουργείο μέσω των προγραμμάτων ουσιαστικά πατάει σε 2 βάρκες. Από την μία λόγω άντλησης των κονδυλίων από πλαίσια στήριξης αδύνατών οικονομικά ομάδων βάζει οικονομικά πλαφόν και προδιαγράφει την ενίσχυση ανέργων την ίδια ώρα που προσπαθεί να δώσει επενδυτική διάστασή και μάλιστα και για τους 8 κλάδους ενίσχυσης του ΕΣΠΑ. Το μείγμα που δημιουργείται είναι τουλάχιστον αντιφατικό στους όρους του προγράμματος.
 3. Απαράδεκτοι αποκλεισμοί. Μέσα στην προσπάθεια τους οι υπηρεσίες του υπουργείου να κατευθύνουν τα προγράμματα εκεί που ίδιοι έχουν φανταστεί χωρίς ουσιαστική, τεχνοκρατική ή επιστημονική τεκμηρίωση βλέπουμε:

 • Να εξαιρούνται από τα προγράμματα οι συγγενείς πρώτου βαθμού. Πρόκειται για μια ελληνική πρωτοτυπία την στιγμή μάλιστα που υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις που αναφέρονται στην ανθεκτικότητα και την σημαντική συμβολή των “οικογενειακών” επιχειρήσεων στις χώρες του Ευρωπαικού νότου. (δύο αδέρφια μηχανικοί δεν μπορούν να ενισχυθούν …)
 • Δεν ενισχύονται επαγγελματίες που συστεγάζονται την ίδια ώρα που επιτρέπεται η φιλοξενία σε “θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας”. Δηλαδή μηχανικοί, επιστήμονες και γενικά απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είτε λόγω κρίσης είτε λόγω συνεργιών/συμπράξεων που έχουν αναπτύξει συστεγάζονται σε κοινό επαγγελματικό χώρο δεν κρίνονται ως κατάλληλοι για ενίσχυση. (ας τα εγκαταλείψουν και ας πάνε σε κάποιο trendy hub επιχειρηματικότητας)
 • Λοιποί αποκλεισμοί αφού έχουν ήδη “ανοίξει “ το σύστημα στο Πρόγραμμα “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης “:

 1. Να μην αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 2. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.»
 1. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.»”

 1. Προβληματισμός για την εκταμιεύση. Με δεδομένο ότι οι φορείς που θα αναλάβουν τον έλεγχο και την εκταμίευση είναι τα τραπεζικά ιδρύματα και με δεδομένη την αφερεγγυότητα κράτους-τραπεζών σε προηγούμενα προγράμματα (Εξ’ οικονομώ, κτλ) ειδικά στο πρόγραμμά “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” είναι ζητούμενο να δοθούν εγγυήσεις στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν.

Τα προβλήματα στους όρους και των τριών προγραμμάτων είναι πολλά και θα επανέλθουμε.Η κατεύθυνση ενίσχυσης των δικαιούχων δείχνει να είναι αντιφατική, ενώ σίγουρα τα μαθήματα από αντίστοιχα προγραμματα της περιόδου 2008-2010 φαίνεται ότι δεν εμπεδώθηκαν στους εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου. Για μια ακόμα φορά το ΕΣΠΑ χρησιμοποιείται για την εισοδηματική, επιδοματική ενίσχυση των δικαιούχων και όχι σαν επενδυτικός μοχλός αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας και τελικά των εσόδων τους κράτους.

3D Printing Houses from Concrete

πηγή: hackday

We’ve seen 3D-printed houses before, but most make use of prefabricated chunks. This hurricane and tornado resistant hotel suite in the Philippines was printed in one shot.

Sound familiar? This is the work of [Andrey Rudenko], who started by building a concrete 3D printer in his garage 2 years ago, moved on to 3D printing his kids a concrete castle in his backyard later that year and now appears to have a full-blown company offering commercial 3D printed houses. Way to go [Andrey]!

Διαβάστε περισσότερα

Μόλις πέταξαν όλους τους μηχανικούς εκτός ΕΣΠΑ!

Σχόλιο: Μόλις πέταξαν όλους τους μηχανικούς εκτός προγράμματος !
Θα επανέλθουμε με αναλυτική ανακοίνωση για το ΕΣΠΑ τον Συριζα και τον διωγμό των μηχανικών από την χώρα !

ελπιδα

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

22/3/2016

Εκδόθηκε στις 21/3/2016 απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014–2020.

Το αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης και η τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματα της έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος στο espa.gr εδώ.

Συνοπτικά οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής:

1. Προσθήκη συγκεκριμένης ώρας λήξης υποβολής επενδυτικών σχεδίων στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών σχεδίων (ημ/νια λήξης 27/04/2016 και ώρα 17:00).

2. Τροποποίηση της ημερομηνίας έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών στην Παράγραφο 1 «Τίτλος και περιγραφή της ∆ράσης» του Κεφαλαίου Ι.1.2 – ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ∆ΡΑΣΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης, για λόγους διευκόλυνσης των επενδυτών. Ορίζεται η 17/3/2016.

3. Διόρθωση στο σημείο 5 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» της λέξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ αντί του ορθού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και την προσθήκη περιορισμού ως προς τον ΚΑΔ.

Συγκεκριμένα για την Κατηγορία Β ισχύει επιπλέον το εξής: «Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ που διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου ως ατομικοί επιχειρηματίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (θα πρέπει να είναι διαφορετικός/οί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο).»

4. Προσθήκη διευκρίνισης στο σημείο 4 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» και συγκεκριμένα ότι από τις επιχειρηματικές μορφές που μπορεί να έχει η επιχείρηση που θα συσταθεί εξαιρούνται οι μονοπρόσωπες ΕΠΕ και μονοπροσωπες ΙΚΕ.

5. Προσθήκη περιορισμού στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τη συμμετοχή ενός δυνητικού δικαιούχου σε περισσότερες από μία ∆ράσεις του ΕΠΑνΕΚ για τις οποίες δημοσιεύτηκαν προσκλήσεις στις 11 Φεβρουαρίου 2016.

6. Προσθήκη περιορισμού σημείο 10 στο Κεφάλαιο Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» στην Αναλυτική Πρόσκληση ως εξής:  «10. Ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.» Αντίστοιχα, προστίθεται ένα δικαιολογητικό (βεβαίωση διακοπής εργασιών) στη σελίδα 4, στο Παράρτημα IV «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ» ως σημείο 13.

7. Προσθήκη της λέξης «επιχορηγούμενο» στον τίτλο της τρίτης στήλης του Πίνακα της Παραγράφου Ι.1.6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Συγκεκριμένα ο τίτλος «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου» αντικαθίσταται ως εξής: «Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό – ποσό στον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου. Αντίστοιχα τροποποιείται το πρώτο σημείο της σελίδας 16 μετά τον πίνακα.

8. Προσθήκη διευκρίνισης στην σελίδα 17 της Παραγράφου Ι.1.6.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης: «η επιχείρηση που θα συσταθεί θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, εκτός του χώρου της κατοικίας του επαγγελματία (κύριας και δευτερεύουσας) – (Παράρτημα ΙΙΙ- Επιλέξιμες Δαπάνες).»

9. Προσθήκη διευκρίνισης στο πέμπτο σημείο της σελίδας 27 της Παραγράφου Ι 1.12.2 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης. Διευκρινίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή μεταφορά έδρας στην κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα), στην τροποποίηση: Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης, εντός της ίδιας Περιφέρειας.

10. Διόρθωση στις σελίδες της Αναλυτικής Πρόκλησης όπου αναγράφεται εκ παραδρομής ο ΚΑΝ. ΕΕ 1303/2014 αντί του ορθού ΚΑΝ. Ε.Ε. 1303/2013.

11. Τροποποίηση ως προς το Παράρτημα ΙΙ «Επιλέξιμες δραστηριότητες (σύμφωνα με ΚΑ∆)». Συγκεκριμένα, προστίθενται: ΚΑΔ Κτηνιατρικών Δραστηριοτήτων στον Τομέα ΙΓ: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές ∆ραστηριότητες», ΚΑΔ Ναυπήγησης στον Τομέα Γ «Μεταποίηση» και ΚΑΔ Υπηρεσιών λειτουργίας υδατοδρομίων και ποντοπόρων πλοίων στον Τομέα Η «Μεταφορά και Αποθήκευση».

12. Προσθήκη διευκρίνισης στη σελίδα 1, του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ», Παράγραφος 1.1 «Ενοίκια επαγγελματικού χώρου» και συγκεκριμένα ότι: «Η επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (εκτός του χώρου της κατοικίας -κύριας ή δευτερεύουσας- του επαγγελματία), κατά τρόπο ώστε να εξυπηρετεί ικανοποιητικά το σκοπό της.»

13. Διαγραφή στη σελίδα 9 του Παραρτήματος ΙΙΙ «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ», Παράγραφος «ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ» των λέξεων «υφιστάμενου ή» ώστε να αφορά μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση για το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» (Απόφαση με Α.Π. 667/147/Α2/11.02.2016 (α/α ΟΠΣ 001ΚΕ και κωδικό 1337).

Αναλυτικές πληροφορίες για τις τροποποιήσεις δίνονται στο αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης καθώς και στην τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματά της, που έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος «Νεοφύης Επιχειρηματικότητα» στο espa.gr εδώ.

Θυσιάζουν τα λεφτά των ασφαλισμένων για να ελέγχουν την τράπεζα Αττικής

Το εκκολαπτόμενο και δημοσιογραφικά πλέον μεγα-σκάνδαλο της Τράπεζας Αττικής έχει άρωμα μεταπολίτευσης και συμπυκνώνει όλα τα κακά της περιόδου.

Το ότι το θυμήθηκε τώρα “το Βήμα” μόνο τυχαίο δεν είναι. Έτσι και αλλιώς είναι από τους πιο μαύρους σκελετούς στην ντουλάπα του Σύριζα/Πασοκ/Συνασπισμού.

 1. Για την τελευταία ανακεφαλοποίηση και τα ερωτηματικά της είχαμε αναφερθεί και παλαιότερα. Ο σημερινός εξάλλου υπουργός του Σύριζα Χ.Σπίρζης έχει αποφασίσει δις (ως πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου) την συμμετοχή του ΤΣΜΕΔΕ στις αυξήσεις μετοχίκου κεφαλαίου που κατέστησαν το επενδυόμενο κεφάλαιο απο 120εκ, σε 700 εκ. Ευρώ μέσα σε 3 χρόνια.
 2. Στην τράπεζα Αττικής το ΤΣΜΕΔΕ μπήκε επί προεδρίας στο ΤΕΕ στελέχους του Συνασπισμού. Ο αντιπρόεδρος εξάλλου της κυβέρνησης Γ.Δραγασάκης ήταν επί πολλά χρόνια οικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Αττικής. Από τότε μέχρι και σήμερα μόνιμα στο δ.σ. της τράπεζας υπάρχει παρουσία στελέχους του ΣΥΝ παλαιότερα, του Σύριζα πλέον, με εποπτικό ρόλο και στην επιτροπή ελέγχου των χορηγούμενων δανείων. Η τράπεζα Αττικής φρόντιζε πάντα να ταίζει στελέχη της “αριστεράς” με πιο πρόσφατο παράδειγμα τον Α.Πετρόπουλο (σημερινό Υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 3. Πλέον είναι σαφές και στον πιο καλόπιστο ότι ποτέ δεν υπήρχε καμιά ουσιαστική, παραγωγική διάθεση επένδυσης των αποθεματικών για την δημιουργία κέρδους για τους ασφαλισμένους ή και εξυπηρέτησης των μηχανικών και της παραγωγικής διαδικασίας. Από τράπεζα των μηχανικών έγινε τράπεζα των θαλασσοδανείων. Οι όλο και αυξανόμενες κεφαλαιακές της ανάγκες το αποδεικνύουν. Τα θαλασσοδάνεια σε κατασκευαστές αστέρια της αρπακτής του ΧΑΑ, με παράσημα και στον χώρο του ποδοσφαίρου είναι απλά η κορυφή στο παγόβουνο. Τα πρόσφατα κομματικά δάνεια (2012), το ότι οργανισμοί που εποπτεύονται από τον υπουργό Μεταφορών και Υποδομών (Χ.Σπίρτζη ) , όπως η ΕΥΔΑΠ και το Αεροδρόμιο Αθηνών συμμετήχαν χωρίς καμιά λογική ή χρηματοοικονομική μελέτη στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ,αλλά και η επιλογή προσώπων κάθε άλλο παρά τυχαίων στην διοίκηση της τράπεζας αποδεικνύουν την αγωνία της σημερινής κυβέρνησης για την δημιουργία κομματικού κουμπαρά εξηπηρέτησης “φιλικών” επιχειρηματιών και των αναγκών της “αριστεράς”.

Οι μηχανικοί παραμένουν θεατές την ίδια ώρα που τους κουνάν το δάκτυλο και τους ζητάν αυξήσεις στις ασφαλιστικές τους εισφορές.

Οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν κακοδιαχειριστεί και εξαυλώσει το αποθεματικό του ΤΣΜΕΔΕ έρχονται να ζητήσουν να μπουν συνέταιροι στα εισοδήματα των εργαζόμενων μηχανικών και να τους τελειώσουν. 

Διαβάστε περισσότερα

Cracked walls, wrinkled faces: Paris’ modernist housing estates and their elderly residents – in pictures

Photographer Laurent Kronental spent four years documenting the lives of older citizens living in the Grands Ensembles housing estates built around Paris after the second world war for his Souvenir d’un Futur project

Πηγή: theguardian

Jacques, 82, Le Viaduc et les Arcades du Lac, Montigny-le-Bretonneux, 2015

Διαβάστε περισσότερα

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στη Ρώμη

πηγή: wired.com

Here Are All the Roads That Lead to Rome
1 2 3 4