ΣΥΡΙΖΑ και ενεργειακή πολιτική

Στη δεκαετία που διανύουμε, η ενέργεια θα είναι ένα φλέγον ζήτημα. Η Ελλάδα οφείλει να προετοιμαστεί για την επόμενη μέρα, προτού να είναι αργά

Του Δημήτρη Τσέκερη

Εδώ και χρόνια είναι εμφανής η αδιαφορία όλων των ελληνικών κυβερνήσεων σχετικά με ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα για το σήμερα και, ιδιαίτερα, για το αύριο: το ζήτημα της ενέργειας και της ενεργειακής πολιτικής – ή καλύτερα, της ανυπαρξίας μιας τέτοιας πολιτικής.

Η μνημονιακή πολιτική των τελευταίων κυβερνήσεων δεν έχει να προσφέρει τίποτα στο ζήτημα της βελτίωσης του περιβάλλοντος, κάθώς μέρα με τη μέρα αυτό υποβαθμίζεται ή πρόκειται να ξεπουληθεί, ενώ ο ενεργειακός πλούτος της χώρας ‘’δωρίζεται’’ και δεν αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας. Και προηγουμένως, βεβαίως, η κατάσταση δεν ήταν και πολύ καλύτερη: η ενέργεια και το περιβάλλον θεωρούνταν, ανέκαθεν, δευτερεύοντα ζητήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικοποίηση των υδροηλεκτρικών έργων: επιπτώσεις στις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές πτυχές της διαχείρισής τους

Των Παναγιώτη Δήμα και Δημήτρη Μπουζιώτα

 16069145[1]_1_0_1_0_0
Ταμιευτήρες και πολλαπλότητα στόχων

Οι ταμιευτήρες εν γένει αποτελούν έργα που αλληλεπιδρούν ποικιλοτρόπως με το γύρω περιβάλλον αλλά και με το κοινωνικό σύνολο. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν είναι έργα στατικά, αλλά έχουν μια δυναμική σχέση με το χώρο, το χρόνο, το περιβάλλον και τις ανάγκες των ανθρώπων.

H δυναμική αυτή είναι που καθιστά δύσκολο τον αυστηρό καθορισμό της σφαίρας του ιδιωτικού συμφέροντος στη διαχείρισή τους, ενώ αντιστρόφως επιτρέπει την εύκολη προσαρμογή και επέκτασή της. Για παράδειγμα, σε ένα ΥΗΕ, μπορούν εύλογα να τεθούν τα εξής ερωτήματα:

•Ποιος έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης και πώλησης της παραγόμενης ενέργειας;

•Σε ποιόν περνάει η κτήση των υποδομών του ταμιευτήρα όπως το φράγμα, οι υπόγειες εγκαταστάσεις του σταθμού και τα υδραυλικά έργα; Διαβάστε περισσότερα

1 7 8 9