Υποβολή καταστάσεων συμφωνητικών ως τις 20/4/2015

LOGO_GGPS_new

Έναρξη Υποβολής Καταστάσεων Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 

 1. Ποιός υποχρεούται σε υποβολή της κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16, άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 και ποια συμφωνητικά περιλαμβάνονται στην κατάσταση;

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική δήλωση 2015: Ξεκινάει η υποβολή, τι άλλαξε στην συμπλήρωση

Παρότι ακόμα αναμένονται αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς, και θα πρέπει και οι μηχανικοί να πιέσουμε για την εφαρμογή των εξαγγελιών της κυβέρνησης (κατάργηση ΕΝΦΙΑ, αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ, δικαιότερες φορολογικές κλίμακες), επειδή αρχίζει η υποβολή των δηλώσεων, αναδημοσιεύουμε από το dikaiologitika.gr

Φορολογική δήλωση 2015: Ξεκινάει η υποβολή τι άλλαξε στην συμπλήρωση Σημαντικές αλλαγές έχουν επέλθει στα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 ενώ έχουν προστεθεί και νέοι κωδικοί στην Φορολογική δήλωση 2015 όπως προκύπτει από την δημοσιοποιήση τους από την ΓΓΔΕ πριν από λίγες ημέρες Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου Ε1 για την φορολογική δήλωση 2015 καθορίστηκε με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Ε. Κατερίνας Σαββαΐδου, όπως άλλωστε και των λοιπών εντύπων που συνυποβάλλονται (έντυπο Ε2-αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας και έντυπο Ε3-κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Φορολογική δήλωση 2015: Ξεκινάει η υποβολή τι άλλαξε στην συμπλήρωση

Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2014 η προθεσμία υποβολής της δήλωσης είναι η 30/06/2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/07/2015, η δεύτερη δόση μέχρι τις 30/09/2015 και η τρίτη δόση μέχρι τις 30/11/2015 ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής της δήλωσης. Ο πίνακας 4 στον οποίο αποτυπώνονται εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις πέρυσι είχε οκτώ κωδικούς. Φέτος έχει δεκαεννέα. Η βασική αιτία για την αύξηση των κωδικών είναι το γεγονός ότι ενσωματώθηκαν στον συγκεκριμένο πίνακα και τα εισοδήματα αλλοδαπής προέλευσης ενώ υπάρχει πλέον εξονυχιστική καταγραφή των φόρων που αναλογούν σε κάθε κατηγορία εισοδήματος, των φόρων που παρακρατήθηκαν αλλά και τα καθαρά ποσά. Διαβάστε περισσότερα

Έως 30 Ιουνίου οι δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων

Υποβολή φορολογικής δήλωσης Φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2014.

2015-06-30

Αρθρο 67. ΚΦΕ

1. Ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η δήλωση αυτή μπορεί να υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση σε έγχαρτη μορφή. Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι κεκαρμένοι μοναχοί για το καθαρό ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε αυτούς κατά το χρονικό διάστημα που διατηρούν την ανωτέρω ιδιότητα εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων (9.500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 24 του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου.

2. Για όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα της παραγράφου 1 δηλώνεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς, κατά περίπτωση, φόρος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 72 του ιδίου νόμου, για το φορολογικό έτος 2014 η περίοδος υποβολής των δηλώσεων ξεκινά από την 1η Φεβρουαρίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου.

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολή φόρου μόνο στα εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Θετική εξέλιξη εφόσον η προκαταβολή φόρου αφορά πραγματικά τις επιχειρήσεις μόνο και όχι και τους εργαζόμενους με μπλοκάκι που εμφανίζονται ως “επιχειρηματίες” Αναμένουμε και διεκδικούμε όμως και τη συνολικότερη αναδιάρθρωση της φορολογικής πολιτικής με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, την επαναφορά του αφορολόγητου ορίου και τη θέσπιση δικαιότερης φορολογικής κλίμακας. Διαβάστε περισσότερα

1 3 4 5