Εκλογές Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας: Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία

πηγή: Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών
Εκλογές Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας

Σάββατο (19/12) 09:00 με 17:00

και Κυριακή (20/12) 09-00-19:00

Το κάλεσμα αγώνα της Αριστερής Ενωτικής Πρωτοβουλίας για τις εκλογές του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας (19-20/12/2015)

Διαβάστε περισσότερα

Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής

Στον Κεντρικό τομέα από τα 61.028.742 ευρώ του συνόλου, τα 27 εκ, δηλαδή το 45% των έργων, είναι τα δύο γήπεδα, της Ν. Φιλαδέλφειας και της Λ. Αλεξάνδρας. Αυξάνονται τα έργα στον Βόρειο Τομέα (+5,493,397) και μειώνονται στην Δυτική Αθήνα (-1,355,974). Τα έργα στη Δυτική Αττική, παρότι αυξάνονται, παραμένουν το χαμηλότερο νούμερο του προϋπολογισμού: 20.111.447.
Εγκρίθηκε χωρίς κάποια σημαντική αλλαγή κατά πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2016 καθώς και το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Περιφέρειας Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Επανεξετάζονται όλοι οι διαγωνισμοί για τα ΣΔΙΤ απορριμμάτων. Ταφόπλακα στον ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου;

Aπό ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση προχωράει στην επανεξέταση όλων των περιφερειακών σχεδίων για τη διαχείριση των απορριμάτων, μετά και την ολοκλήρωση του νέου ΕΣΔΑ. Στο πλαίσιο αυτό, και ενώ η κόντρα Τσιρώνη-Τατούλη για τα ΣΔΙΤ των απορριμάτων στην Πελοπόννησο μαίνεται, διαφαίνεται ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει αυτή της την εξαγγελία και δεν θα προχωρήσει το ΣΔΙΤ, μένει όμως να δούμε τις τελικές εξελίξεις, καθώς έχει εμπλακεί και το ελεγκτικό συνέδριο.

Διαβάστε περισσότερα

Εκτός η ναυτιλία από τη συμφωνία για το κλίμα

Παρίσι: Αργά σήμερα ολοκληρώνονται οι διαπραγματεύσεις

Εκτός των αποφάσεων της Διεθνούς Διάσκεψης για το Κλίμα (COP21), που ολοκληρώνεται σήμερα στο Παρίσι, έχει μείνει σύμφωνα με το τελευταίο, όχι όμως τελικό, κείμενο συμφωνίας ο ναυτιλιακός κλάδος.

Το κείμενο που συζητείται ως βάση της τελικής απόφασης δεν έχει καμία αναφορά στη ναυτιλία και στην ανάγκη μείωσης των εκπομπών ρύπων. Βέβαια, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή σήμερα το βράδυ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργείται Επιτροπή Συντονισμού Μεγάλων Εργων Υποδομής

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εξέλιξη, τόσο όσον αφορά τις ενδοκυβερνητικές ισορροπίες, όσο και τις προταιρεότητες στα δημόσια έργα, για την ολοκλήρωση ορισμένων εκ των οποίων φημολοεγείται ότι έχει ενδιαφερθεί και η τρόικα.

Τη δημιουργία Επιτροπής για τον Συντονισμό Μεγάλων Έργων Υποδομής αποφάσισε το υπουργικό συμβούλιο, εφαρμόζοντας ένα από τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους δανειστές.

Διαβάστε περισσότερα

Πεντάμηνα: Η ανακύκλωση μιας ολόκληρης κοινωνίας

Συμμετέχω σε Πεντάμηνο Κοινωφελές πρόγραμμα όπως άλλωστε και χιλιάδες άνεργοι ανεξάρτητου ηλικίας, εδώ και 4 μήνες στο Δήμο Αιγάλεω. Η αλήθεια είναι πως για μένα ήταν λύση ανάγκης μιας και για αρκετό καιρό εργαζόμουν περιστασιακά αλλά και για μικρά χρονικά διαστήματα.

Είμαι Κοι­νω­νι­κή λει­τουρ­γός. Μια ει­δι­κό­τη­τα που τεί­νει να εκλεί­ψει μιας και πολ­λοί συ­νά­δελ­φοι/ισσες μπρο­στά στην ανι­κα­νό­τη­τα του κρά­τους πρό­νοιας να στε­λε­χώ­σει με τον κα­τάλ­λη­λο τρόπο δομές και υπη­ρε­σί­ες, οδη­γού­νται σε επαγ­γέλ­μα­τα που ου­δε­μία σχέση έχουν με το αντι­κεί­με­νο τους. Κά­ποιοι από εμάς, προ­κει­μέ­νου να έχου­με άμεση επαφή με το αντι­κεί­με­νο  προ­σφύ­γα­με στην εθε­λο­ντι­κή ερ­γα­σία με απώ­τε­ρο στόχο την από­κτη­ση εφο­δί­ων και εμπει­ρί­ας, για να θε­ω­ρού­μα­στε του­λά­χι­στον πα­ρα­γω­γι­κοί. Άλλοι πάλι στά­θη­καν πιο τυ­χε­ροί καθώς βρέ­θη­καν να ερ­γά­ζο­νται σε Μη Κυ­βερ­νη­τι­κές Ορ­γα­νώ­σεις λαμ­βά­νο­ντας το ποσό των 500 ευρώ. Αν μπο­ρεί κα­νείς βέ­βαια να αι­σθαν­θεί και τυ­χε­ρός. Άλλοι, έχουν πέσει στα χέρια κά­ποιου ΚEK που «κο­στο­λο­γεί τους αν­θρώ­πους ανά το κε­φά­λι». Ενώ άλλοι όπως εγώ, έτυχε να είναι επι­τυ­χό­ντες  σε κά­ποιο Πε­ντά­μη­νο κοι­νω­φε­λές πρό­γραμ­μα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Σαββαΐδου έφυγε, οι αποφάσεις της μένουν

συνεχίζεται η πρακτική της μη έκδοσης φορολογικής ενημερότητας για προγραμματισμένες μελλοντικές δόσεις του ΕΝΦΙΑ

του Κώστα Τσάβαλου από την ΕΦΣΥΝ, 30.12.2014

«Μπλόκο» στη φορολογική ενημερότητα από τις άληκτες δόσεις του ΕΝΦΙΑ
 Ωμή απειλή συνιστά οδηγία της ΓΓΔΕ για μη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας αν δεν έχουν πληρωθεί και οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ που δεν έχουν λήξει

Σε ωμούς εκβιασμούς προς τους φορολογούμενους προχωρά η Εφορία προκειμένου να εισπράξει τους φόρους πριν καν καταστούν ληξιπρόθεσμοι.

Με εντολή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων ζητείται προκαταβολική πληρωμή των δόσεων Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, μολονότι ο νόμος προβλέπει προβλέπει έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού μη οφειλών διάρκειας ενός μηνός για μη ληξιπρόθεσμα χρέη.

Διαβάστε περισσότερα

«Λουκέτο» σε πλήθος εργοληπτικών επιχειρήσεων θα φέρει ενδεχόμενη κατάργηση της αυτονομίας του ΤΣΜΕΔΕ

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Λουκέτο» σε πλήθος εργοληπτικών επιχειρήσεων θα φέρει ενδεχόμενη κατάργηση της αυτονομίας του ΤΣΜΕΔΕ

Επιστολή του ΣΑΤΕ προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Πολιτικά Κόμματα και τους Μηχανικούς Βουλευτές, αλλά και τις οργανώσεις Εργοληπτών, Μελετητών και Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

H Suez εντός των τειχών

πηγή: ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ

“Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί / τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί / κι εμείς γελούσαμε στις γειτονιές…”

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.

Αυτό που όλοι υποθέταμε όταν ο Ολάντ επισκέφτηκε την Ελλάδα, μήπως  γίνεται πράξη;

Η Suez, γνωστή γαλλική πολυεθνική που δραστηριοποιείται στο κλάδο του νερού, θα βρίσκεται σήμερα εντός της .

Διαβάστε περισσότερα

Αποχαιρέτα τα, τα δίκτυα που χάνεις

της Δέσποινας Σπανούδη

Η τακτική κυβέρνησης – δανειστών δεν είναι πρωτότυπη. Πρώτα διαρρέουν οι χειρότερες δυνατές ρυθμίσεις, μετά ακολουθεί περίοδος διαπραγματεύσεων και τέλος εφαρμόζονται πάλι οι… χειρότερες  αλλά με μικρές υποτίθεται βελτιώσεις που συνοδεύονται με αναστεναγμούς ανακούφισης και ενίοτε με πανηγυρισμούς.

Το ξαναπαιγμένο σενάριο  εκτυλίχθηκε πιστά με την ιδιωτικοποίηση των δικτύων μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, μιας τεράστιας δημόσιας περιουσίας που κατασκευάσθηκε από όλους εμάς και που η κοινωνική, αναπτυξιακή και παραγωγική τους αξία είναι αναντικατάστατη αφού εκτός των άλλων αποτελούν φυσικό -και κερδοφόρο -μονοπώλιο.

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο