Cracked walls, wrinkled faces: Paris’ modernist housing estates and their elderly residents – in pictures

Photographer Laurent Kronental spent four years documenting the lives of older citizens living in the Grands Ensembles housing estates built around Paris after the second world war for his Souvenir d’un Futur project

Πηγή: theguardian

Jacques, 82, Le Viaduc et les Arcades du Lac, Montigny-le-Bretonneux, 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Μαγνησίας

Στην Ειδική διευρυμένη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Μαγνησίας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2016 με την συμμετοχή και μελών του τμήματος, εξεδόθη ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ

1. Άμεση απόσυρση της κυβερνητικής πρότασης για το ασφαλιστικό και των επιμέρους παραμέτρων που καθορίζουν τις εισφορές, τις συντάξεις και εν τέλει τη βιωσιμότητα του. Η βιωσιμότητα αυτή δε μπορεί να είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη του επαγγελματικού και επιστημονικού μας χώρου.

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο ασφαλιστικό: ένα αντικοινωνικό σύστημα αντίστροφης αναδιανομής και η κατασκευή του χρεωμένου ανθρώπου

του Κώστα Βουρεκά από το k-lab

Οι βασικές κατευθύνσεις του νέου ασφαλιστικού.

Η κεντρική ιδέα του νέου ασφαλιστικού σύμφωνα με την κυβέρνηση είναι «η εφαρμογή ενιαίων κανόνων με όρους κοινωνικής και διαγενεακής δικαιοσύνης», η «κοινωνική και ταξική μεροληψία υπέρ των αδύναμων», «ένα σύστημα που συνδυάζει την αναδιανομή με την ανταποδοτικότητα» και ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες -και το μεγάλο ποσοστό των μισθωτών, υποαπασχολούμενων και άνεργων που θεωρούνται «ελεύθεροι επαγγελματίες»- «η σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα». Δεν είναι δύσκολο να καταδειχθεί ότι στην πραγματικότητα οι κεντρικές ιδέες του νέου συστήματος είναι άλλες. Είναι η εμπέδωση της μετατροπής του συστήματος της τριμερούς χρηματοδότησης, το οποίο θεωρητικά έχει στοιχεία αναδιανομής, σε μια ποιοτική μετατόπιση προς το ανταποδοτικό – κεφαλαιοποιητικό σύστημα των τριών πυλώνων, που αναδύονται και μορφοποιούνται με χαρακτηριστικό τρόπο. Έτσι εγκαθιδρύεται ο πρώτος πυλώνας της Εθνικής Σύνταξης, με την οποία ουσιαστικά ελαχιστοποιείται, αποσύρεται η κρατική συμμετοχή. Στη συνέχεια αφήνεται ο αναγκαίος ζωτικός χώρος για την ανάπτυξη του τρίτου πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης. Τέλος, δημιουργείται το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης, το οποίο γίνεται ο προπομπός του εξατομικευμένου «ασφαλιστικού κουμπαρά» της περιβόητης «πρότασης των σοφών».

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικό για μια “ένοχη” γενιά

της Λίνας Θεοδώρου και του Δημήτρη Πούλιου από το k-lab

Η αυγή του νεωτερικού δικαίου, όπως εύστοχα ανέλυσε ο ρώσος νομικός Πασουκάνις, έχει ταυτιστεί με την έγνοια για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εμπορευματοκατόχων που βρίσκονται σε ένα ατέλειωτο κύκλο οικονομικών συναλλαγών, εναλλασσόμενοι σαν χορευτές βαλς στους ρόλους δανειστή-οφειλέτη, Ωστόσο, το “χρέος” ως ρυθμιστική αρχή δεν έχει εγκαταλείψει το προσκήνιο της παγκόσμιας οικονομίας και πολιτικής. Από τα οικονομικά πακέτα ενίσχυσης μετά το τέλος του ΒΠΠ ως τα χρεωμένα μετα-αποικιακά κράτη, ο μηχανισμός του χρέους έχει φανεί πολύ χρήσιμος στη διάρθρωση πολιτικών σε σχέση με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ειδικά στην Ελλάδα του 21ου αιώνα, το χρέος έχει αποτελέσει το διαρκές σημείο διαψηφισμών, αλλά και η διακριση μνημόνιο-αντιμνημόνια ουσιαστικά ορίζεται σε σχέση με αυτό.

Διαβάστε περισσότερα

Και εμένα τι με νοιάζει;

του Χρήστου Σταυρακάκη από το RProject

Η νεολαία μπροστά στο νέο Ασφαλιστικό.

Όποτε γί­νε­ται οποια­δή­πο­τε συ­ζή­τη­ση γύρω από το «ασφα­λι­στι­κό», υπάρ­χει μια τάση να συν­δέ­ε­ται απο­κλει­στι­κά με το «συ­ντα­ξιο­δο­τι­κό», με τέ­τοιο τρόπο ώστε οι νέοι και οι νέες να νιώ­θουν ότι δεν τους αφορά η συ­ζή­τη­ση για το ύψος και το είδος των συ­ντά­ξε­ων. Όμως το «ασφα­λι­στι­κό» αφορά το σύ­νο­λο της κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης που πε­ρι­λαμ­βά­νει τόσο τις συ­ντά­ξεις όσο και την ια­τρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή πε­ρί­θαλ­ψη και τις κοι­νω­νι­κές πα­ρο­χές. Και η επερ­χό­με­νη αντι­με­ταρ­ρύθ­μι­ση επι­διώ­κει να αλ­λά­ξει ρι­ζι­κά το μο­ντέ­λο του συ­στή­μα­τος κοι­νω­νι­κής ασφά­λι­σης με πολύ σο­βα­ρές συ­νέ­πειες για τη νε­ο­λαία.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΒ: Πολλά περιθώρια αποκρατικοποιήσεων

θέλει κι άλλες ιδιωτικοποιήσεις ο ΣΕΒ…

πηγή: ypodomes.com

Την ανάγκη προώθησης των αποκρατικοποιήσεων και απελευθέρωσης αγορών επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, που αναφέρεται ειδικότερα και στις πρόσφατες αποκρατικοποιήσεις του ΟΛΠ και των περιφερειακών αεροδρομίων.

Διαβάστε περισσότερα

Για τη σύμβαση παραχώρησης των αεροδρομίων

παραθέτουμε μια ανάλυση για πολλά από τα “ψιλά γράμματα” της παραχώρησης των αεροδρομίων, αλλά και ένα άρθρο από το “ypodomes.com” που εκτός του ότι μιλάει για την ίσως πιο πετυχημένη ιδιωτικοποίηση, αναλύει και τα προγραμματισμένα έργα επέκτασης των αεροδρομίων (που έχουν εξασφαλίσει και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή αγορά: Τέλος στις πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού ζητά το ΕΚ

Οι ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο,θα ζητήσουν με ψήφισμα που θα υιοθετήσουν την Τρίτη να δοθεί ένα τέλος στους αδικαιολόγητους φραγμούς γεωγραφικού χαρακτήρα, όπως οι διακρίσεις λόγω διεύθυνσης IP, ταχυδρομικής διεύθυνσης ή χώρας έκδοσης πιστωτικής κάρτας, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των ευρωπαίων καταναλωτών σε αγαθά και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Οικοδομή: Νέα πτώση στις άδειες τον Οκτώβριο

Οπως αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ  τον Οκτώβριο του 2015 το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.125 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 171,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 661,2 χιλιάδες m3 όγκου.

Διαβάστε περισσότερα

Εξι νέες μονάδες για σκουπίδια στην Αττική

Πού χωροθετούνται μονάδες επεξεργασίας και ΧΥΤΥ σύμφωνα με το νέο σχέδιο

πηγή: Το Βήμα
Γραμματικό, Σχιστό, Ελληνικό, Ελαιώνας, λατομείο Βάρης αλλά και περιοχή εντός των ορίων των δήμων Ηρακλείου, Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας και Μεταμόρφωσης αποτελούν τα «καυτά σημεία» για τη διαχείριση των σκουπιδιών στην Αττική. Εκεί εξετάζεται να δημιουργηθούν μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) ή και διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών για το Λεκανοπέδιο.

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο