Αποκλεισμός των Μηχανικών από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” και προβληματικοί όροι στα δημοσιοποιημένα προγράμματα ΕΣΠΑ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/4/2016

Αποκλεισμός των Μηχανικών από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

espa-thumb-large

Download (PDF, Unknown)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/4/2016

Αποκλεισμός των Μηχανικών από το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ

 “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Ιστορικό

Το Υπουργείο  Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού επιφορτισμένο με την προώθηση και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ μετά από 1,5 χρόνο και αφού δεν έχει δημοσιευτεί ούτε ένα πρόγραμμα με δικαιούχους επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες (και 6 μήνες μετά την προδημοσίευση τους) δημοσιεύει τρία (3) προγράμματα όπου δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων μπορεί να είναι και Μηχανικοί (καθώς οι κωδικοί δραστηριότητας τους (ΚΑΔ)  αναφέρονται και στα 3 προγράμματα).  Τα 3 προγράμματα είναι τα εξής:

 • Πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”
 • Πρόγραμμα “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης”
 • Πρόγραμμα “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές”

Ο Αποκλεισμός

Πρόγραμμα “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα τρέχει από τις 17/3/2016 δημοσιεύεται «1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος». Άραγε να περιμένουμε πολλές ακόμα ;

Με αυτήν οι Μηχανικοί ουσιαστικά αποκλείονται από το πρόγραμμα. Το περιεχόμενο αυτής και συγκεκριμένα τα σημεία 3 & 6 :

“ 3. Διόρθωση στο σημείο 5 του Κεφαλαίου Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» της λέξης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ αντί του ορθού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ και την προσθήκη περιορισμού ως προς τον ΚΑΔ.

Συγκεκριμένα για την Κατηγορία Β ισχύει επιπλέον το εξής: «Σημειώνεται ότι δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ΚΑΔ που διέθετε/αν ήδη ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου ως ατομικοί επιχειρηματίες κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (θα πρέπει να είναι διαφορετικός/οί σε πρωτοβάθμιο επίπεδο).»

 1. Προσθήκη περιορισμού σημείο 10 στο Κεφάλαιο Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» στην Αναλυτική Πρόσκληση ως εξής:«10. Ο εταίρος/οι εταίροι του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να έχουν διακόψει την υφιστάμενη ατομική επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέχρι την ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης.»Αντίστοιχα, προστίθεται ένα δικαιολογητικό (βεβαίωση διακοπής εργασιών) στη σελίδα 4, στο Παράρτημα IV «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ» ως σημείο 13.”

Στην πραγματικότητα τι λέει λοιπόν η τροποποίηση αυτή.Κανένας μηχανικός δεν μπορεί να ιδρύσεί εταιρεία στα πλαίσια του προγράμματος σε συναφές αντικείμενο (ΚΑΔ) με δραστηριότητα μηχανικού.

Ερωτήματα και Εύλογες Απορίες

Η απορίες μας πολλές :

 1. Πως είναι δυνατόν να αποκλείονται από το πρόγραμμα οι ασκούντες το επάγγελμα από την ίδρυση επιχείρησης σε σχετική δραστηριότητα. Ποιος θα ιδρύσει π.χ. επιχείρηση σε δραστηριότητα Πολιτικού Μηχανικού ; κάποιος που πριν έκανε τι ;
 2. Γνωρίζουν οι υπηρεσίες του υπουργείου ότι η ατομική επιχείρηση είναι σχεδόν ταυτόσημη με την ιδιότητα του μηχανικού ; (το ίδιο ισχύει και για άλλους επιστημονικούς κλάδους ).
 3. Με πια λογική ζητείται από τους δικαιούχους ένος προγράμματος ΕΣΠΑ να διακόψουν την ατομική τους επιχειρηματική δραστηριότητα ; Για τους μηχανικούς η ατομική επιχείρηση είναι συνδεδεμένη με πολλές πτυχές της επιστημονικής και επαγγελματικής υπόστασής, (μέλος ΤΕΕ, πρόσβαση στα συστήματα του ΤΕΕ, αμοιβών, αυθαίρετα, ατομικά πτυχία εμπειρίας κ.τ.λ ) καθιστώντας αδύνατη την διακοπή. Επιπροσθέτως η ατομική επιχείρηση, η ύπαρξη της οποίας κακώς συνδέεται με την ίδρυση μιας νέας, μπορεί να έχει τρέχουσες υποχρεώσεις (αναθέσεις από δημόσιους φορείς, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.τ.λ.). Δεν μπορεί μέσω των όρων ένος προγράμματος να επιχειρείται έλεγχος των συνολικών δραστηριοτήτων ενός ιδιώτη.
 4. Δεν είναι αντιφατικό στο ίδιο το πρόγραμμα να βαθμολογούνται οι τίτλοι σπουδών και η επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με την προς ίδρυση εταιρεία την ίδια ώρα που δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχείρησης σε σχετικό ΚΑΔ ;
 5. Μπορούν οι υπηρεσίες του υπουργείου να εξηγήσουν ποιοι ακριβώς περιμένουν να ιδρύσουν εταιρεία σε ΚΑΔ μηχανικού ;
 6. Που ακριβώς στοχεύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ; Τα επιχειρηματικά σχέδια δεν πέφτουν από τον ουρανό λόγω προκήρυξης απο το κράτος ενός ΕΣΠΑ. Ειναι προιόν συνήθως πολύχρονης διαδικασίας όπου οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να έχουν επαφή με την αγορά και το προιόν/υπηρεσία που επιθυμούν να προωθήσουν. Αν αποκλείονται η ασκούντες την συναφή συγκεκριμένη δραστηριότητα τότε ποιοι προκρίνονται ;

-Ανοιχτή επιστολή προς το υφυπουργό Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Αλέξη Χαρίτση.

Προς Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Αλέξη Χαρίτση.

Νίκης 5-7, Αθήνα,

Τ.Κ.: 101 80,

Τηλ.:210 33 329 02, 210 33 329 06 Fax: 210 33 32 449

κ. Υπουργέ,

Συνάδελφε κ. Χαρίτση,

Όπως γνωρίζεται ο κλάδος των μηχανικών είναι από τους πλέον πληττόμενους  και σε ύφεση για πάνω από 8 χρόνια (από το 2008).

Η προκήρυξη των προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ, από το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δημιούργησε προσδοκίες σε μεγάλο μέρος του τεχνικού κόσμου και κυριότερα στους νέους μηχανικούς και επιχειρηματίες του χώρου που αντιμετωπίζουν ένα ζοφερό εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον και λόγω της οικονομικής κρίσης αδυνατούν να βρουν πηγές χρηματοδότησης τυχόν επιχειρηματικών τους σχεδίων ατομικών ή συνεργατικών.

Οι μηχανικοί αποτελούν εξάλλου διαχρονικά ένα απο τους πιο δημιουργικούς κλάδους με σημαντική συμμετοχή στην εθνική οικονομία και με σημαντικές συνέργειες σε διεθνές επίπεδο.

Έκπληξη και δικαιολογημένη απορία μας δημιούργησε η δημοσιοποίηση της «1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» η οποία και πρακτικά με τα σημεία της 3 και 6 αποκλείει όλους τους μηχανικούς από την ίδρυση επιχείρησης σε σχετικό με το επάγγελμα τους αντικείμενο.

Τα ερωτήματα μας προς τους συντάκτες των νέων όρων της πρόσκλησης του προγράμματος είναι τα εξής :

 1. Πως είναι δυνατόν να αποκλείονται οι ασκούντες το επάγγελμα τους απο την ίδρυση επιχείρησης σε σχετικό αντικείμενο. Ποιος θα ιδρύσει π.χ. επιχείρηση σε δραστηριότητα Πολιτικού Μηχανικού ; κάποιος που πριν έκανε τι ;
 2. Γνωρίζουν οι υπηρεσίες του υπουργείου ότι η ατομική επιχείρηση είναι σχεδόν ταυτόσημη με την ιδιότητα του μηχανικού ; (το ίδιο ισχύει και για άλλους επιστημόνικούς κλάδους ).
 3. Με πια λογική ζητείται από τους δικαιούχους ένος προγράμματος ΕΣΠΑ να διακόψουν την ατομική τους επιχειρηματική δραστηριότητα ; Για τους μηχανικούς η ατομική επιχείρηση είναι συνδεδεμένη με πολλές πτυχές της επιστημονικής και επαγγελματικής υπόστασής, (μέλος ΤΕΕ, πρόσβαση στα συστήματα του ΤΕΕ, αμοιβών, αυθαίρετα, ατομικά πτυχία εμπειρίας κ.τ.λ ) καθιστώντας αδύνατη την διακοπή. Επιπροσθέτως η ατομική επιχείρηση, η ύπαρξη της οποίας κακώς συνδέεται με την ίδρυση μιας νέας, μπορεί να έχει τρέχουσες υποχρεώσεις (αναθέσεις από δημόσιους φορείς, ιδιωτικά συμφωνητικά κ.τ.λ.). Δεν μπορεί μέσω των όρων ενός πρόγράμματος να επιχειρείται έλεγχος των συνολικών δραστηριοτήτων ενός ιδιώτη.
 4. Δεν είναι αντιφατικό στο ίδιο το πρόγραμμα να βαθμολογούνται οι τίτλοι σπουδών και η επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με την προς ίδρυση εταιρεία την ίδια ώρα που δεν μπορεί να γίνει έναρξη επιχείρησης σε συναφές ΚΑΔ ;
 5. Μπορούν οι υπηρεσίες του υπουργείου να εξηγήσουν ποιοι ακριβώς περιμένουν να ιδρύσουν εταιρεία σε ΚΑΔ δραστηριότητας μηχανικού ;
 6. Που ακριβώς στοχεύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα ; Τα επιχειρηματικά σχέδια απαιτούν χρόνο ωρίμανσης. Ειναι προιον συνήθως πολύχρονης διαδικασίας όπου οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να έχουν επαφή με την αγορά και το προιόν/υπηρεσία που επιθυμούν να προωθήσουν. Αν αποκλείονται η ασκούντες την συναφή συγκεκριμένη δραστηριότητα τότε ποιοι προκρίνονται ;

Με την ελπίδα ότι θα αποσυρθούν οι όροι της τροποποίησης σας καλούμε σε διάλογο με το Τ.Ε.Ε. το οποίο και αποτελεί  θεσμοθετημένο σύμβουλο του κράτους θα μπορούσε να βοηθήσει στην τεχνικό σχεδιασμό προγραμμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα των μηχανικών.

Με εκτίμηση,

Το συντονιστικό της ΤΟΜΗΣ (Α.Δ.Μ)

Eπίλογος

Προβληματικός σχεδιασμός και προβληματικοί όροι στα δημοσιοποιημένα προγράμματα ΕΣΠΑ.

 1. Υποχρηματοδότηση. Αν μια λέξη ταιριάζει στα δημοσιοποιημένα προγράμματα αυτή είναι η υποχρηματοδότηση. Όταν εν δυνάμει δικαιούχοι είναι τόσοι πολλοί και τα χρήματα που προβλέπονται τόσα λίγα είναι λογικό ότι χιλιάδες αιτούντες θα επωμιστούν το σημαντικό κόστος προετοιμασίας φακέλου, (με δεδομένο ότι πρέπει να συμβουλευτούν ειδικό σύμβουλο, να προετοιμάσουν κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο, να κινήσουν διοικητικές διαδικασίες) την στιγμή που για παράδειγμα οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» που θα εγκριθούν στην Αττική είναι 300-400 μόλις. Είναι ζήτημα αν σε αυτούς θα βρίσκονται 40-50 μηχανικοί μετά και από τις τελευταίες τροποποιήσεις. Αναγκαστικά λοιπόν καλούνται ήδη οικονομικά εξαθλιωμένες κοινωνικά ομάδες να καταβάλουν σημαντικά ποσά εν μέσω κρίσης με απίθανες πιθανότητες έγκρισης.
 2. Θολό τοπίο στην πολιτική στόχευση των προγραμμάτων. Το υπουργείο μέσω των προγραμμάτων ουσιαστικά πατάει σε 2 βάρκες. Από την μία λόγω άντλησης των κονδυλίων από πλαίσια στήριξης αδύνατών οικονομικά ομάδων βάζει οικονομικά πλαφόν και προδιαγράφει την ενίσχυση ανέργων την ίδια ώρα που προσπαθεί να δώσει επενδυτική διάστασή και μάλιστα και για τους 8 κλάδους ενίσχυσης του ΕΣΠΑ. Το μείγμα που δημιουργείται είναι τουλάχιστον αντιφατικό στους όρους του προγράμματος.
 3. Απαράδεκτοι αποκλεισμοί. Μέσα στην προσπάθεια τους οι υπηρεσίες του υπουργείου να κατευθύνουν τα προγράμματα εκεί που ίδιοι έχουν φανταστεί χωρίς ουσιαστική, τεχνοκρατική ή επιστημονική τεκμηρίωση βλέπουμε:

 • Να εξαιρούνται από τα προγράμματα οι συγγενείς πρώτου βαθμού. Πρόκειται για μια ελληνική πρωτοτυπία την στιγμή μάλιστα που υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις που αναφέρονται στην ανθεκτικότητα και την σημαντική συμβολή των “οικογενειακών” επιχειρήσεων στις χώρες του Ευρωπαικού νότου. (δύο αδέρφια μηχανικοί δεν μπορούν να ενισχυθούν …)
 • Δεν ενισχύονται επαγγελματίες που συστεγάζονται την ίδια ώρα που επιτρέπεται η φιλοξενία σε “θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας”. Δηλαδή μηχανικοί, επιστήμονες και γενικά απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που είτε λόγω κρίσης είτε λόγω συνεργιών/συμπράξεων που έχουν αναπτύξει συστεγάζονται σε κοινό επαγγελματικό χώρο δεν κρίνονται ως κατάλληλοι για ενίσχυση. (ας τα εγκαταλείψουν και ας πάνε σε κάποιο trendy hub επιχειρηματικότητας)
 • Λοιποί αποκλεισμοί αφού έχουν ήδη “ανοίξει “ το σύστημα στο Πρόγραμμα “Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης “:

 1. Να μην αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 2. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.
 • Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.»
 1. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.»”

 1. Προβληματισμός για την εκταμιεύση. Με δεδομένο ότι οι φορείς που θα αναλάβουν τον έλεγχο και την εκταμίευση είναι τα τραπεζικά ιδρύματα και με δεδομένη την αφερεγγυότητα κράτους-τραπεζών σε προηγούμενα προγράμματα (Εξ’ οικονομώ, κτλ) ειδικά στο πρόγραμμά “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” είναι ζητούμενο να δοθούν εγγυήσεις στις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν.

Τα προβλήματα στους όρους και των τριών προγραμμάτων είναι πολλά και θα επανέλθουμε.Η κατεύθυνση ενίσχυσης των δικαιούχων δείχνει να είναι αντιφατική, ενώ σίγουρα τα μαθήματα από αντίστοιχα προγραμματα της περιόδου 2008-2010 φαίνεται ότι δεν εμπεδώθηκαν στους εμπλεκόμενους φορείς του δημοσίου. Για μια ακόμα φορά το ΕΣΠΑ χρησιμοποιείται για την εισοδηματική, επιδοματική ενίσχυση των δικαιούχων και όχι σαν επενδυτικός μοχλός αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας και τελικά των εσόδων τους κράτους.

Το ΤΕΕ «ρίχνει» τα ηλεκτρονικά του συστήματα – Σκληρή απάντηση των μηχανικών στο ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

tee1

Κατόπιν της παρουσίασης από την Κυβέρνηση του νέου ασφαλιστικού και φορολογικού νομοσχεδίου, ο τεχνικός κόσμος της χώρας, οι διπλωματούχοι μηχανικοί και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σκληραίνουν τη στάση τους και απαντούν ακόμη πιο δυναμικά στις σχεδιαζόμενες αλλαγές.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που ήδη αναρτήθηκε στις σχετικές ιστοσελίδες του ΤΕΕ «το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων ολόκληρου του τεχνικού κόσμου της χώρας ενάντια στο προτεινόμενο Νέο Ασφαλιστικό, με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής στις 18/4/2016, αναστέλλει από τη Μεγάλη Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και για ολόκληρη την Μεγάλη Εβδομάδα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών, προκειμένου να εκφράσει εμπράκτως την αντίδραση των Ελλήνων Διπλωματούχων Μηχανικών στη σχεδιαζόμενη καταστροφή του Ταμείου των Μηχανικών και του κλάδου συνολικά.»

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασινό «αυτό το νομοσχέδιο δεν μπορεί να περάσει. Καταστρέφει τους Έλληνες μηχανικούς, τους Έλληνες επιστήμονες και όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν θα τους αφήσουμε. Αποδείξαμε τους τελευταίους μήνες ότι το Ταμείο των Μηχανικών είναι νοικοκυρεμένο και βιώσιμο. Αποδείξαμε ότι η βιωσιμότητα του Ταμείου μας μειώνεται με τις κυβερνητικές προτάσεις. Αποδείξαμε ότι η περιουσία του Ταμείου μας διασφαλίζει την ανεξάρτητη ύπαρξή του. Ζητήσαμε από την κυβέρνηση ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες προτάσεις που να διασφαλίζουν την παραμονή των μηχανικών στο επάγγελμα και στη χώρα. Δυστυχώς τίποτε από αυτά δεν έγινε δεκτό. Αποδείξαμε επίσης με την αποχή μας ότι ματώνουμε καθημερινά διεκδικώντας τα αυτονόητα. Θα συνεχίσουμε, ακόμη πιο σκληρά τον αγώνα. Οι μηχανικοί από τη Μεγάλη Δευτέρα δεν θα υπηρετούν καμία διοικητική πράξη προς το Δημόσιο. Οφείλει η Κυβέρνηση να καταλάβει ότι μας καταστρέφει. Δεν θα την αφήσουμε.»

Αυτή η απόφαση του ΤΕΕ πρακτικά σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα μπορούν να γίνονται:

Έκδοση Αδειών Δόμησης, επομένως θα ανασταλούν οι νέες οικοδομικές εργασίες

Δηλώσεις Αυθαιρέτων Ν.4178, επομένως θα ανασταλεί η υποβολή νέων δηλώσεων

Έκδοση βεβαιώσεων μηχανικού του Ν.4178, επομένως θα ανασταλούν οι νέες μεταβιβάσεις ακινήτων

Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ), επομένως θα ανασταλούν όλες οι μεταβιβάσεις ή μισθώσεις ακινήτων που απαιτούν την έκδοση ΠΕΑ

Έκδοση των απαραίτητων δικαιολογητικών αμοιβών μηχανικών για οποιαδήποτε αδειοδότηση, επομένως θα ανασταλούν οι νέες αδειοδοτήσεις που απαιτούν υπογραφή μηχανικού, κάθε είδους

Υπενθυμίζεται ότι οι μηχανικοί της χώρας βρίσκονται ήδη σε διαρκείς κινητοποιήσεις από τον Ιανουάριο ενάντια στο σχεδιαζόμενο νέο Ασφαλιστικό. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται επί τρίμηνο και θα συνεχιστεί η Απεργία – Αποχή όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο των Επιτροπών του κράτους με τεχνικό αντικείμενο, όπως Επιτροπές Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, Αυθαιρέτων, Επιτροπές Δημοπρασιών Έργων και Μελετών κλπ..

Νέα καταιγίδα μέτρων για την εξοικονόμηση 3 δισ. ευρώ

πηγή: enikonomia

Του Τάσου Δασόπουλου

Στα 8,4 δισ. ευρώ φτάνουν πλέον τα μέτρα για την τριετία 2016-2018, τα οποία θα πρέπει να υιοθετήσει πλέον η Ελληνική Κυβέρνηση για να εξασφαλίσει την όσο το δυνατό ταχύτερη ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Η εμμονή των ευρωπαίων δανειστών για την παραμονή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα υποχρέωσε για άλλη μια φορά την Commission να κάνει το διαιτητή, κάνοντας πρόταση για μέτρα «έκτακτης ανάγκης» ύψους 3 δισ ευρώ, πλέον των 5,4 δισ ευρώ, ώστε να δεχθεί και η ομάδα του ταμείου να βρίσκεται μέσα στην συμφωνία για το ελληνικό πρόγραμμα.

Διαβάστε περισσότερα

Το τρικ Κατρούγκαλου για να κρυφτούν τα πραγματικά δεδομένα

πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

Tις μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις, που φέρνουν όσα συμφωνήθηκαν με τους δανειστές, επιδιώκει να κρύψει ο υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης.

Μάλιστα ο κ. Κατρούγκαλος έδωσε στη δημοσιότητα πίνακα με τις νέες συντάξεις (αποφεύγοντας να εντάξει τη 15ετία) και μάλιστα συγκρίνοντας τες με τις τωρινές, χωρίς όμως να διευκρινίσει σε ποιον νόμο αναφέρεται.

Οσες συντάξεις έχουν απονεμηθεί βασίστηκαν στον νόμο Ρέππα (που έδινε ποσοστά αναπλήρωσης 70%-80%) και άρα δεν μπορεί να συγκρίθηκαν με το νέο καθεστώς.

Προφανώς ο κ. Κατρούγκαλος συνέκρινε με τον νόμο Κουτρουμάνη (3863/2010), ο οποίος πάντως δεν έχει εφαρμοστεί σε καμία σύνταξη που καταβάλλεται!

Διαβάστε περισσότερα

3D Printing Houses from Concrete

πηγή: hackday

We’ve seen 3D-printed houses before, but most make use of prefabricated chunks. This hurricane and tornado resistant hotel suite in the Philippines was printed in one shot.

Sound familiar? This is the work of [Andrey Rudenko], who started by building a concrete 3D printer in his garage 2 years ago, moved on to 3D printing his kids a concrete castle in his backyard later that year and now appears to have a full-blown company offering commercial 3D printed houses. Way to go [Andrey]!

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζονται οι αποκλεισμοί από το ΕΣΠΑ

πηγή: espa.gr

Προστέθηκαν με νέα τροποποίηση στις 15/4 μια σειρά επιπλέον προϋποθέσεων για το πρόγραμμα “Ενίσχυσης της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

Συγκεκριμένα (ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της τροποποίησης) απαιτείται από τους ενδιαφερόμενους:

“12. Να μην αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

13. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

14. Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.»

«11. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.»”

*********************************************************************

2η Τροποποίηση του Προγράμματος “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”

15/4/2016

Εκδόθηκε στις 13/4/2016  απόφαση για την τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη ∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», ΕΣΠΑ 2014–2020.

Το αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης και η τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματα της έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος στο espa.gr εδώ.

Συνοπτικά οι τροποποιήσεις αφορούν στα εξής:

1.Την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη μέχρι την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00.

2. Την προσθήκη διευκρίνισης στη δεύτερη παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, οπότε αντικαθίσταται ως εξής:

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης  κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω:

Κατηγορία Δικαιούχων Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας,  οι οποίοι δεν θα αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Κατηγορία Δικαιούχων Β: Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα  και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας , ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.»

3. Την προσθήκη διευκρίνισης  στο σημείο  2 της παραγράφου της Κατηγορίας Δικαιούχων Α (Άνεργοι) του Κεφαλαίου Ι.1.4 – ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης και κατά την έναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.»

Αντίστοιχα, προστίθενται διευκρινίσεις στα σημεία 5 και 6 της παραγράφου της Κατηγορίας Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι).

Συγκεκριμένα, το σημείο 5 αντικαθίσταται ως εξής: Να μην έχουν σχέση μισθωτής εργασίας και να μη λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.»

Το σημείο 6 αντικαθίσταται ως εξής:   Κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά ΜΟΝΟ ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών), σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ. Μέχρι την υποβολή των δικαιολογητικών ένταξης θα πρέπει να έχουν καταργηθεί οι ΚΑΔ δραστηριότητας που δεν είναι επιλέξιμοι. Θα πρέπει να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκηση της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας.»

4.            Την προσθήκη περιορισμών στην Αναλυτική Πρόσκληση ως προς τις δραστηριότητες του δικαιούχου.

Συγκεκριμένα, προστίθενται οι παρακάτω παράγραφοι ως σημείο 12, 13 και 14 στο Κεφάλαιο Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος  «Κατηγορία Δικαιούχων Α (Άνεργοι):

«12. Να μην αποκτήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

13. Να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

14. Να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (είτε ως ατομικοί επιχειρηματίες ή ως εταίροι/μέτοχοι σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής) από την ημερομηνία προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι από τις 12/10/2015.»

Αντίστοιχα, προστίθεται η παρακάτω παράγραφος ως σημείο 11 στο Κεφάλαιο Ι.1.4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», Παράγραφος  «Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι):

«11. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι στις 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.»

5.            Την προσθήκη στο Κεφάλαιο Ι.1.8 – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, της δυνατότητας ακύρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης του επιχειρηματικού σχεδίου και της επανυποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης στη δράση από τους δυνητικούς δικαιούχους, εντός ταχθείσας προθεσμίας. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους δικαιούχους μέσω του helpdesk του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (http://www.ependyseis.gr/mis ).

 6. Την προσθήκη νέων σημείων στο Παράρτημα IV «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ» σε συνέχεια των τροποποιήσεων της Αναλυτικής Πρόσκλησης.

7.            Την προσθήκη δικαιολογητικών στο Παράρτημα IV «Απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης» σε συνέχεια των τροποποιήσεων της Αναλυτικής Πρόσκλησης για την κάθε κατηγορία δικαιούχων.

8. Την προσθήκη στο τέλος της Παραγράφου Α) ΔΙKAIΟΛOΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ στο Παράρτημα VI «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ» σε συνέχεια των τροποποιήσεων στην Αναλυτική Πρόσκληση.

Επίσης, στο Παράρτημα VI «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ», στην Παράγραφο «8. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» η πρώτη παράγραφος αντικαθίσταται ως εξής: « Στοιχεία νέου απασχολούμενου προσωπικού τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μέχρι το αίτημα για την πρώτη εκταμίευση της δημόσιας επιχορήγησης.»

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Απόφαση με Α.Π. 668/148/Α2/11.02.2016  (α/α ΟΠΣ 002ΚΕ και κωδικό 1385), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .

Αναλυτικές πληροφορίες περί των τροποποιήσεων δίνονται στο αρχείο της απόφασης με τα σημεία τροποποίησης και την τροποποιημένη πρόσκληση με τα παραρτήματα της που έχει αναρτηθεί στην παρουσίαση του προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» στο espa.gr εδώ.

Ζάχα Χαντίντ: Η ηρωίδα μιας αρχιτεκτονικής εποχής και το (μη) καθήκον της.

πηγή: Το περιοδικό

Ένα μικρό σχόλιο για μια ιστορική και κοινωνική αποτίμηση της συμβολής της «βασίλισσας της καμπύλης»
Γράφει: Θάνος Ανδρίτσος – ΑΝΘΡΩΠΟΙ, Πολιτισμός, Πορτρέτα, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ – 09/04/2016

Στις 31 Μαρτίου, έφυγε αιφνίδια από τη ζωή η διάσημη αρχιτεκτόνισσα Ζάχα Χαντίντ. Προσωπικά δεν υπήρξα ποτέ μεγάλος φαν της αρχιτεκτονικής της, όμως δεν πιστεύω ότι η αρχιτεκτονική, όπως και η τέχνη ή η πολιτική, είναι θέματα υποκειμενικά και γούστου. Υπάρχουν βεβαίως πολλοί και πολλές με βαθύτερη γνώση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής που θα μπορούσαν να μιλήσουν πληρέστερα για το έργο της.

Η Ζάχα Χαντίντ καθόρισε με μοναδικό τρόπο τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, στα χρόνια τα οποία οι νεώτερες γενιές αρχιτεκτόνων (εντός τους κι εγώ) μεγάλωσαν, σπούδασαν και συνεχίζουν να ζουν και να εργάζονται (όχι πάντα). Οφείλει να μνημονευτεί με κοινωνικούς, ιστορικούς όρους, όπως όλα τα αρχιτεκτονικά ιδιώματα και «στυλ».

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για την εκδικητική απόλυση μηχανικού από την εταιρία BIOSAR του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ

πηγή: Συσπείρωση Αριστερών Αρχιτεκτόνων
Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη «λύση συνεργασίας» ισοδυναμεί με εκδικητική απόλυση και ζητούμε την ανάκλησή της.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Καθεστώς αγγλικού δίκαιου στις συμβάσεις και τρομοκρατία

πηγή: Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Πάρτε τώρα πίσω την απόλυση της συναδέλφου!

Η επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα δεν θα περάσει!

Συγκέντρωση Τρίτη 5/4, 7.30 πμ, στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ (Ερμού25, Νέα Κηφισιά) με στάση εργασίας τις τρείς πρώτες ώρες του ωραρίου

Την Παρασκευή 1/4/2016, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εκβιαστικά απέλυσε συνάδελφο, εργαζόμενη επί 4 χρόνια στην εταιρεία BIOSAR του ομίλου, γιατί αρνήθηκε να υπογράψει ατομική σύμβαση παροχής υπηρεσιών με πρωτοφανείς καταχρηστικούς όρους. Οι όροι της συγκεκριμένης σύμβασης που η εταιρεία εκβιαστικά έχει ζητήσει να υπογράψουν και άλλοι εργαζόμενοί της, συνιστά πρόκληση για κάθε εργαζόμενο και «αιτία πολέμου» για το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών και συνολικά για το εργατικό κίνημα.

Διαβάστε περισσότερα

Σπίρτζης: Θα πληρώσουμε πολύ ακριβά τα διόδια, δεν γίνεται αλλιώς

πηγή: Το Ποντίκι

Σε μια απίστευτη δήλωση προχώρησε ο υπουργός Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι θα πληρώσουμε πολύ ακριβά τα διόδια, μέχρι την ολοκλήρωση των οδικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Έτσι είναι δεσμευμένη η χώρα. Αν πηγαίναμε σε μία μονομερή μείωση των διοδίων, θα τινάζαμε τα έργα στον αέρα και το χειρότερο είναι ότι θα πλήρωνε ο ελληνικός λαός δισ. από ρήτρες που θα υπήρχαν», ανέφερε.

«Με αναλογικό τρόπο έχουμε κάνει συμφωνία και με τους πέντε αυτοκινητόδρομους. Με την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα έχουνε παραδώσει τη μελέτη, για να πάνε στο αναλογικό σύστημα και θα έχει ολοκληρωθεί και η μελέτη, προκειμένου να μειωθούν τα διόδια και να έχουμε ένα μεταβλητό σύστημα στο χρόνο που θα ισχύει η παραχώρηση, για να μπορούμε να έχουμε πολύ χαμηλότερα διόδια και να μπορούν να τα χρησιμοποιούν οι πολίτες», πρόσθεσε.

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3