Πρώτο εξαγόμενο «προϊόν» της Ελλάδας οι εργαζόμενοι

πηγή: The Press Project

Την πρώτη θέση σε αξία μεταξύ των «εξαγόμενων προϊόντων» της χώρας κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό, σύμφωνα με έρευνα της Endeavor Greece, που καταγράφει την προστιθέμενη αξία και τα φορολογικά έσοδα που δημιουργούν στις χώρες υποδοχής οι εργαζόμενοι που έφυγαν για το εξωτερικό στη διάρκεια της κρίσης (2008-2016)
1 2