Αναδρομική διαγραφή μηχανικού από το ΤΣΜΕΔΕ [απόφαση]

πηγή: Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών
Από το δικηγορικό γραφείο της κας Ευγενίας Φωτοπούλου μας εστάλη email σχετικό με την απόφαση αναδρομικής διαγραφής μηχανικού από το ΣΜΕΔΕ.
Μεταξύ άλλων, η κυρία Φωτοπούλου αναφέρει στο email τα εξής:
“Σας αποστέλλω συνημμένη την απόφαση 407 του ΤΣΜΕΔΕ, που εκδόθηκε κατόπιν χειρισμού του γραφείου μας, αναφορικά με αναδρομική διαγραφή μηχανικού από το 1992, λόγω μη άσκησης του επαγγέλματος από τότε. Προηγήθηκε απόφαση αναδρομικής διαγραφής από το ΤΕΕ, αλλά παρ’ όλα αυτά η διαγραφή από το ΤΣΜΕΔΕ δεν ήταν αυτονόητη καθώς συνεπάγεται διαγραφή μεγάλου ποσού οφειλών και γι’ αυτό θα δείτε και στην απόφαση ότι έγινε τελικά δεκτή η αίτησή μας, παρά την αρνητική εισήγηση από την υπηρεσία.
Επειδή βλέπω πως η ιστοσελίδα σας ενημερώνει μηχανικούς σχετικά με ζητήματα του ΤΣΜΕΔΕ, σας στέλνω τη συνημμένη απόφαση, σε περίπτωση που θελήσετε να ενημερώσετε τους αναγνώστες σας.
Παραμένω στη διάθεσή σας για όποια διευκρίνιση,
Ευγενία Φωτοπούλου