ΕΜΔΥΔΑΣ: Να επιστραφούν οι εισφορές της Ειδικής Προσαύξησης που έχουν ήδη καταβάλλει οι μηχανικοί ως “αχρεωστήτως καταβληθείσες”

Κινητοποίηση τη Δευτέρα στις 3μμ στο ΤΣΜΕΔΕ για το θέμα, στην οποία καλεί μέχρι στιγμής και η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών

πηγή: ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: «Διεκδίκηση επιστροφής εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης»

          Όπως είχε ενημερώσει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ με το από 30/5/2016 έγγραφο της, οι μετά το 1993 διπλωματούχοι μηχανικοί, ασφαλισμένοι υποχρεωτικά μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ, κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3518/2006 από την 1-1-2007 έγιναν υπόχρεοι του κλάδου της Ειδικής Προσαύξησης ο οποίος με το Ν.4387/16 καταργήθηκε με αναδρομική ισχύ από 1/1/2016.

Διαβάστε περισσότερα