Έρευνα, καινοτομία και παραγωγική ανασυγκρότηση: να ψηλώσουμε τον πήχη

Του Γιώργου Σταμπουλή*

Η πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία έχει στην Ελλάδα ιστορία 30 ετών. Ο απολογισμός είναι εξαιρετικά απογοητευτικός στη χώρα που θέλει να κομπάζει για τα επιτεύγματα στα γράμματα, τις τέχνες και το «ελληνικό δαιμόνιο». Ο «έγκυρος» δείκτης της ακαθάριστης δαπάνης σε Ε&Α (ΑΔΕ&Α) πάντα υστερούσε σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και σήμερα είναι περίπου 0,6% του ΑΕΠ. Πιο προβληματική είναι η σύνθεση του δείκτη. Η καινοτομική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα είναι μικρή και έχει αμυντικό και μιμητικό χαρακτήρα, καθώς η καινοτομία προϊόντος υστερεί. Διαβάστε περισσότερα