Υποβολή καταστάσεων συμφωνητικών ως τις 20/4/2015

LOGO_GGPS_new

Έναρξη Υποβολής Καταστάσεων Συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990 

 1. Ποιός υποχρεούται σε υποβολή της κατάστασης συμφωνητικών της παρ. 16, άρθρου 8 του Ν. 1882/1990 και ποια συμφωνητικά περιλαμβάνονται στην κατάσταση;

Διαβάστε περισσότερα