Ναι μεν, αλλά. Οι θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για το νέο ΚΟΚ

O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων γνωστοποίησε τις παρατηρήσεις του στις προωθούμενες αλλαγές του ΚΟΚ, συμφωνώντας σε κάποια σημεία, διαφωνώντας σε άλλα.

Οι επισημάνσεις του ΣΕΣ είναι οι ακόλουθες:

-Ο Κώδικας Οδικής Ασφάλειας χρειάζεται σειρά βελτιώσεων και το προτεινόμενο Νομοσχέδιο περιέχει χρήσιμες διατάξεις για την οδική ασφάλεια αλλά και ορισμένες αδυναμίες.

μείωση του ύψους των προστίμων αποτελεί σημαντική βελτίωση στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (και πάγια θέση του ΣΕΣ). Αυτό καθώς ενδεχομένως θα μειωθεί το μείζον φαινόμενο της δυσκολίας επιβολής των σημερινών υψηλών προστίμων από τις αστυνομικές αρχές, γεγονός που αποτελεί σημαντικό λόγο αδυναμίας επιβολής του υφιστάμενου ΚΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα