Εκλογική διακήρυξη Ριζοσπαστικού Χώρου Τεχνικών – Συνεργασίας Αριστερών Τεχνικών, για τις εκλογές 6-8/12 στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

πηγή: Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών

(ο Ριζοσπαστικός Χωρος Τεχνικών είναι σχήμα στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, στο οποίο συμμετέχουν και μισθωτοί μηχανικοί, μέλη της Τομής, και στις ερχόμενες εκλογές 6-8/12 στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, κατεβαίνει σε συνεργασία με τη Συνεργασία Αριστερών Τεχνικών)

Οι λύσεις στα προβλήματά μας βρίσκονται στους αγώνες.

Και οι αγώνες είναι στο χέρι μας.

Εκλογική διακήρυξη
Ριζοσπαστικού Χώρου Τεχνικών – Συνεργασίας Αριστερών Τεχνικών
για τις εκλογές 6-8/12 στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα