Σύνταξη(;) στα 67 ή με 40 χρόνια ασφάλισης…

Από την εγκύκλιο για τα νέα όρια ηλικίας στο ΕΤΑΑ, την οποία και παραθέτουμε, προκύπτει ότι οι μηχανικοί, όπως και οι άλλοι ασφαλισμένοι σε ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ, θα παίρνουν σύνταξη στα 67 ή μετά από 40 χρόνια ασφάλισης.

Διαβάστε περισσότερα