Καταγγελίες του ΣΑΤΕ για άκρως περιοριστικούς όρους για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ

(αναδημοσιεύουμε με κάθε επιφύλαξη)

Καμία αλλαγή δεν επήλθε παρά τις προσδοκίες που δημιούργησε ο Ν.4412/2016. Οι Αναθέτουσες Αρχές συνεχίζουν να αναθέτουν έργα λειτουργίας ΧΥΤΑ με μέσο όρο έκπτωσης 9,4% την ίδια ώρα που τα υπόλοιπα δημόσια έργα ανατίθενται με μέσο όρο έκπτωσης 59%.

Τουλάχιστον 1 δισ. € από τα συνολικά 5 δισ. € που απομένουν για την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2014-2020 εκτιμάται ότι προορίζονται για έργα λειτουργίας ΧΥΤΑ και συναφείς εργασίες.

Ο ΣΑΤΕ ζητά την αναβολή / ακύρωση όλων των διαγωνισμών λειτουργίας ΧΥΤΑ και την επανεξέταση όλων των όρων των προκηρύξεων τουλάχιστον όσων διακηρύχθηκαν μετά την ψήφιση του Ν.4412/16.

Διαβάστε περισσότερα