ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 1. Αναγκαιότητα – Σκοπός

Η ΤΟΜΗ (Αυτόνομο Δίκτυο Μηχανικών) ιδρύθηκε επιδιώκοντας να συνδυάσει την αντίσταση στις πολιτικές που έχουν οδηγήσει σε ακραία υποβάθμιση το επάγγελμα του μηχανικού με τη δημιουργικότητα που απορρέει από την εμπιστοσύνη που έχουν στις γνώσεις και τις δυνατότητές τους οι μηχανικοί. Να προασπίσει από τη μία πλευρά τους πληττόμενους μηχανικούς και τα εργασιακά, ασφαλιστικά και επαγγελματικά τους δικαιώματα, και να συγκροτήσει από την άλλη μια συλλογικότητα ικανή να αποφέρει επεξεργασίες που θα συμβάλλουν σε μια διαφορετική πορεία για τον κλάδο των μηχανικών, ειδικότερα, και την κοινωνία, συνολικότερα, μαζί με μια νέα οπτική για τον ρόλο του μηχανικού. Φιλοδοξεί να εκφράσει τη συντριπτική πλειονότητα των μηχανικών που είναι σήμερα αποξενωμένοι έως εχθρικοί απέναντι τόσο στο ΤΕΕ όσο και στους περισσότερους επιστημονικούς συλλόγους.

Η ΤΟΜΗ ιδρύθηκε σε μια περίοδο που ήταν μακρινή από εκλογικές διαδικασίες στο ΤΕΕ, ακριβώς επειδή στοχεύει να διαδραματίσει ευρύτερο ρόλο ως συλλογικότητα του κινήματος των μηχανικών και να αποτελέσει ταυτόχρονα τον καταλύτη προκειμένου να ενεργοποιηθούν δυνάμεις που θα εμπνεύσουν ξανά τη συμμετοχή και θα ανατρέψουν καθεστηκυίες καταστάσεις σε όλα τα συλλογικά όργανα των μηχανικών. Να συμβάλει στην απελευθέρωση των δημιουργικών κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων που έχουν τεθεί στο περιθώριο, τόσο μέσω των ακολουθούμενων πολιτικών, όσο και από την εκτεταμένη διαπλοκή και διαφθορά που επικρατεί στον κλάδο.

Τα αρχικά κείμενα της ΤΟΜΗΣ («Ιδρυτικό κείμενο» (με τις υπογραφές) και «Αντί διακήρυξης») αποτελούν κείμενα αναφοράς για τους λόγους ίδρυσης, αλλά και τους σκοπούς και τις αξίες της Παράταξης. Το παρόν προοίμιο δύναται να ανανεώνεται με βάση την εκάστοτε συγκυρία.

 1. Αρχές λειτουργίας

Η λειτουργία της παράταξης βασίζεται στους παρακάτω άξονες:

i.Αυτονομία: αποτελεί αδιαπραγμάτευτο όρο και, ακριβώς γι’ αυτό, με δεδομένες τις αρχές μας, οι αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από όσους συμμετέχουν στις διαδικασίες και μάλιστα με ισότιμο τρόπο.

ii.Συλλογικότητα: θεωρούμε ότι αποτελεί πηγή ισχύος για το εγχείρημά μας, οπότε η επιδιωκόμενη ενίσχυσή της διασφαλίζεται και με θεσμικά μέτρα, όπως ο έλεγχος των εκπροσώπων, η κριτική, ο περιορισμός θητειών σε όργανα και θέσεις ευθύνης, και, τέλος, οι εναλλαγές στις εκπροσωπήσεις.

iii.Συμμετοχή:, για την ενίσχυσή της, εκτός από τις παραδοσιακές μορφές αποφάσεων, προκρίνεται η εφαρμογή νέων μορφών επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Αυτή η παράμετρος έχει μια παραπάνω σημασία στη σημερινή περίοδο, με δεδομένη τη δυσκολία στις μετακινήσεις

iv.Πολιτική της καθημερινότητας: είμαστε πεπεισμένοι ότι οι μηχανικοί πρέπει να εμπλέκονται και να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις που τους αφορούν. Η εμπλοκή με τα “μικρά” ζητήματα, τις αλλαγές στα οποία διαπιστώνει κανείς στην καθημερινότητά του είναι αυτή που μπορεί να επιφέρει και τη συνολικότερη δραστηριοποίηση. Για το λόγο αυτό δεν επιθυμούμε να κάνουμε μόνο “μεγάλη πολιτική” όπως δυστυχώς συνηθίζεται στις παρατάξεις με σαφές ιδεολογικό στίγμα στο ΤΕΕ. Ταυτόχρονα, επιδιώκουμε τη δημοσιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων θεμάτων που αφορούν τους μηχανικούς, τόσο ως απάντηση στην έλλειψη πληροφορίας, όσο και για να δίνονται απαντήσεις μέσα από τη δημόσια διαβούλευση και όχι μόνο από τους “επαΐοντες”.

 1. Μέλη

Μέλη της παράταξης μπορούν να είναι:

 • Οι διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων που είναι μέλη του ΤΕΕ
 • Οι απόφοιτοι των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας και οι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών άλλων χωρών που είναι ισότιμες με τις ελληνικές Πολυτεχνικές Σχολές, ακόμα και αν δεν είναι μέλη του ΤΕΕ, είτε δεν έχουν ποτέ εγγραφεί, είτε έχουν διαγραφεί από το ΤΕΕ
 • Οι ομότιμοι Μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ
 • Οι αλλοδαποί Μηχανικοί που διαμένουν και εργάζονται στη χώρα

Οι τελειόφοιτοι των πολυτεχνικών σχολών είναι ευπρόσδεκτοι να παρακολουθούν και να τοποθετούνται στις διαδικασίες και στις μορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας της παράταξης, χωρίς να έχουν δικαίωμα ψήφου.

Μέλος της παράταξης μπορεί να θέσει ζήτημα μη αποδοχής νέου μέλους στην παράταξη, στη βάση του πρότερου πολιτικού και συνδικαλιστικού του βίου, αν έχει διατελέσει μέλος διοίκησης οργάνων στο ΤΕΕ (Αντιπροσωπείες και Διοικούσες Επιτροπές, Επιστημονικές Επιτροπές), μέλος κυβερνήσεων ή διοίκησης κρατικών ή δημόσιων οργανισμών, μέλος διοίκησης επιστημονικών συλλόγων ή σωματείων του κλάδου ή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Επίσης μπορεί να τεθεί ζήτημα για λόγους επαγγελματικής δεοντολογίας. Η αντίστοιχη ολομέλεια μπορεί να απορρίψει την ένταξη μέλους στην παράταξη με πλειοψηφία. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να προβλεφθεί και η ένταξη μέλους στην παράταξη χωρίς όμως δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας σε αρχαιρεσίες οργάνων του ΤΕΕ και των επιστημονικών συλλόγων για ένα χρονικό διάστημα (λχ 3 χρόνια).

Διαγραφή μέλους: Σε περίπτωση κατά την οποία ένα μέλος της παράταξης συμπεριφέρεται καταφανώς αντίθετα με τις αρχές, τις αποφάσεις ή τον Κανονισμό Λειτουργίας της παράταξης καλείται από το αρμόδιο συντονιστικό όργανο να δώσει εξηγήσεις και, εάν οι εξηγήσεις αυτές δεν κριθούν ικανοποιητικές, το θέμα παραπέμπεται στη σχετική Ολομέλεια. Η Ολομέλεια μπορεί να αποφασίσει με αυξημένη πλειοψηφία 2/3 τη διαγραφή του μέλους από την παράταξη.

Ο κανονισμός δεσμεύει και όσους συμμετέχουν στην παράταξη αλλά κατέχουν αιρετές θέσεις πριν από την ίδρυσή της, ή προσχωρούν σε αυτή μετά την εκλογή τους σε κάποια θέση.

 1. Διάρθρωση

Η διάρθρωση μιας συλλογικότητας που παρεμβαίνει στους χώρους των μηχανικών, προφανώς πρέπει να συμπεριλαμβάνει την πανελλαδική διάσταση. H απόφαση για την πανελλαδική διάρθρωση είναι προφανώς αντικείμενο μιας διαδικασίας στην οποία θα υπάρχει αντιπροσώπευση από όλη την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, μπορούμε να σκιαγραφήσουμε τα βασικά σημεία μιας λογικής που θα θέλαμε να διέπει την πανελλαδική μας δικτύωση:

i.Ισότιμη συνεργασία περιφερειακών παρατάξεων ή σχημάτων, τα οποία παρεμβαίνουν στις αντίστοιχες περιφερειακές δομές του ΤΕΕ πανελλαδικά, που θα διασφαλίζει ταυτόχρονα την αναλογικότητα στην εκπροσώπηση αλλά και την έκφραση όλων.

ii.Δυνατότητα αυτονομίας των περιφερειακών τμημάτων της παράταξης ή μελών της παράταξης που συμμετέχουν σε ευρύτερα κατά τόπους σχήματα, όσον αφορά τοπικά ζητήματα.

iii.Επιλογή και επί μέρους περαιτέρω κατά τόπους διάρθρωσης, όσον αφορά ομοιοεπαγγελματικούς συλλόγους ή εργασιακούς συνδικαλιστικούς φορείς.

iv.Διασφάλιση πανελλαδικών διαδικασιών σε τακτά χρονικά διαστήματα (μια φορά το χρόνο), με τη διευκόλυνση συμμετοχής και με νέα μέσα (πχ τηλεδιάσκεψη). Προβλέπεται η σύγκληση έκτακτης πανελλαδικής διαδικασίας, είτε από την πλειοψηφία του πανελλαδικού συντονιστικού οργάνου, είτε από συγκεκριμένο αριθμό μελών της παράταξης.

v.Θα υπάρξει πρόβλεψη και για τη διαμόρφωση πανελλαδικού αλλά και περιφερειακών συντονιστικών οργάνων, τόσο για τη σύνθεση, όσο και για τις αρμοδιότητές τους. Στην Αθήνα το Συντονιστικό συγκροτήθηκε συναινετικά και λειτουργεί ως γενικότερο συντονιστικό μέχρι την συγκρότηση πανελλαδικού συντονιστικού.

vi.Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της παράταξης μπορούν να συγκροτούνται επιτροπές επεξεργασίας θέσεων μονιμότερου ή προσωρινού χαρακτήρα αναλόγως του θέματος με το οποίο θα ασχοληθούν.

 1. Λήψη αποφάσεων

Βασικός άξονας στη λογική της λήψης αποφάσεων είναι η ευρύτερη δυνατή συναίνεση, όπως αυτή διαμορφώνεται από τη σύνθεση των απόψεων. Παρόλα αυτά, σε ζητήματα όπου υπάρχουν σαφώς μη συντιθέμενες απόψεις, υπάρχει η δυνατότητα ψηφοφοριών. Στα τοπικά ζητήματα αυτό διασφαλίζεται μέσα από τη σύγκληση ολομελειών, ενώ στα πανελλαδικά, εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη απόφαση πανελλαδικής διαδικασίας, αυτό γίνεται δια της συνεννόησης του πανελλαδικού συντονιστικού. Εάν σε ζήτημα πανελλαδικής διάστασης δεν καθίσταται δυνατή η σύνθεση, προβλέπεται τρόπος ψηφοφορίας που, όπως περιγράφεται στη διάρθρωση, θα διασφαλίζει ταυτόχρονα την εκπροσώπηση όλων των περιφερειακών τμημάτων της παράταξης, αλλά και τη βαρύτητα της άποψής τους αναλογικά με την εκλογική τους επιρροή ή το μέγεθος των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ.

Οι αιρετοί της παράταξης δεν είναι, γενικώς, αποφασιστικό όργανο. Δεν μπορούν να ανατρέψουν αποφάσεις ή θέσεις της παράταξης. Όταν καλούνται να λάβουν αποφάσεις για ζητήματα που προκύπτουν εντός της Αντιπροσωπείας σε ζητήματα που δεν έχουν προηγουμένως συζητηθεί, όπως εκλογές για πρόσωπα (συγκρότηση οργάνων), ψηφίσματα ή οικονομικά ζητήματα(επιχορηγήσεις περιφερειακών τμημάτων, έκτακτα οικονομικά ζητήματα του επιμελητηρίου), προσπαθούν να καταλήξουν σε αποφάσεις δια της σύνθεσης. Εάν αυτό δεν καθίσταται εφικτό, αποφασίζουν με διευρυμένη πλειοψηφία 3/4, μαζί με τα παρόντα μέλη του τοπικού ή πανελλαδικού συντονιστικού οργάνου αναλόγως. Εάν δεν μπορούν να καταλήξουν ούτε με την αυξημένη πλειοψηφία των 3/4, μπορούν να επιλέξουν συλλογικά την ψήφο του λευκού ή την ψήφο κατά συνείδηση.

Για τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα που το πανελλαδικό συντονιστικό εκτιμάει ότι χρειάζεται η μέγιστη συμμετοχή και που μπορεί να βρεθούν τρόποι ανταλλαγής επιχειρημάτων με νέους τρόπους επικοινωνίας, μπορούν να διενεργηθούν και δημοψηφίσματα εντός της παράταξης (λόγου χάρη για την επιλογή σήματος (logo) της παράταξης). Επίσης, το όριο της αυτονομίας των περιφερειακών ή των τοπικών σχημάτων εξαντλείται σε ζητήματα με υπερτοπικό ή πανελλαδικό χαρακτήρα.

 1. Συμμετοχή στις εκλογικές διαδικασίες φορέων

(α) Κατάρτιση ψηφοδελτίων – Ορισμός υποψηφίων

Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων γίνεται μετά από πρόταση του συντονιστικού, με την έγκριση των τοπικών ολομελειών, με μέριμνα ηλικιακής εκπροσώπησης αλλά και εκπροσώπησης ειδικοτήτων και φύλου. Θεσμοθετείται μέγιστος αριθμός συνεχόμενων θητειών στην Αντιπροσωπεία (3 θητείες).

Επίσης θεσμοθετείται μια εναλλαγή στη θητεία της Διοικούσας Επιτροπής (κάτι που προτείνεται και για τα Περιφερειακά Τμήματα), λόγω του μικρού αριθμού και σχετικώς πιο κλειστού χαρακτήρα του οργάνου. Η εναλλαγή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που υπάρχει εκλεγμένο μέλος της παράταξης σε διακριτή θέση (προεδρείο Αντιπροσωπείας, προεδρείο Διοικούσας Επιτροπής), αλλά εάν μέλος εκλεγεί σε διακριτή θέση για 2 συνεχόμενες θητείες, δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για τη Διοικούσα Επιτροπή και το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας σε περίπτωση που εκλεγεί στην Αντιπροσωπεία για 3η κατά σειρά φορά.

Τέλος, διασφαλίζεται ότι οι εκλεγμένοι στην Αντιπροσωπεία δεν αποτελούν πλειοψηφία στο συντονιστικό (με αύξηση των μελών του συντονιστικού ή παραίτηση εκλεγμένων).

(β) Συμμαχίες

Οι συμμαχίες σε πανελλαδικό επίπεδο εγκρίνονται από την πανελλαδική συνδιάσκεψη της παράταξης, εφόσον αυτό είναι εφικτό, διαφορετικά από το πανελλαδικό συντονιστικό, με βάση τις αποφάσεις των τοπικών παρατάξεων.

Οι τοπικές συμμαχίες αποφασίζονται από την περιφερειακή παράταξη, θα πρέπει όμως να κινούνται στο πνεύμα των αρχών και των αποφάσεων της παράταξης.

 1. Εκπροσωπήσεις

(α) Ανάκληση

Σε περίπτωση καταφανών παραβιάσεων του Κανονισμού Λειτουργίας ή επανειλημμένων τοποθετήσεων αντίθετων με τις συλλογικές αποφάσεις από αιρετό της Παράταξης, η σχετική ολομέλεια δικαιούται να τον ανακαλέσει με αυξημένη πλειοψηφία 2/3.

(β) Εναλλαγές

Εκτός από την πρόβλεψη για προκαθορισμένες εναλλαγές (βλέπε παραπάνω, σημείο 6(α)), θεωρείται δεδομένο ότι οι αιρετοί έχουν την αυτοσυνείδηση να παραχωρούν τη θέση τους όταν αδυνατούν να ανταποκριθούν στις ευθύνες που απορρέουν από το διττό τους ρόλο, την ενεργή ενασχόληση με τα τεκταινόμενα και τις επεξεργασίες στο ΤΕΕ, αλλά και τη διάχυση της πληροφορίας.

 1. Διαδικτυακή παρουσία

Το βασικό εργαλείο δημοσιοποίησης των απόψεων της παράταξης είναι ο διαδικτυακός της τόπος. Οι θέσεις της παράταξης που έχουν προκύψει από διαδικασίες της, αποφάσεις ολομελειών ή συντονιστικών οργάνων δημοσιεύονται με την υπογραφή της παράταξης. Σχόλια σε ζητήματα της επικαιρότητας τα οποία κινούνται στο κλίμα των γενικότερων κατευθύνσεων της παράταξης δημοσιεύονται ανυπόγραφα. Άρθρα και επεξεργασίες μελών ή ομάδων εργασίας μπορούν να δημοσιευθούν με την υπογραφή των αντίστοιχων μελών.

 1. Ισχύς και Τροποποίηση

Ο κανονισμός ισχύει ως έχει από τη στιγμή που δημοσιοποιείται, και συνοδεύει την ανακήρυξη της ίδρυσης της παράταξης. Μετά την οριστικοποίησή του από την πρώτη πανελλαδική διαδικασία που θα ασχοληθεί με το θέμα, για την τροποποίησή του, χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 σε πανελλαδική διαδικασία, εκτός εάν υπάρχει πασιφανής και συνολικώς αποδεκτή ανάγκη για τροποποίηση, οπότε αυτό μπορεί να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη όλου του πανελλαδικού συντονιστικού.