Κρήτη: Αρνητική εισήγηση για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων μαμούθ απο ΤΕΡΝΑ-ΕΛΙΚΑ

Με αρνητική εισήγηση θα συζητηθεί στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου το μεγάλο θέμα των αιολικών πάρκων – μαμούθ ΤΕΡΝΑ και Κοπελούζου που έχουν πάρει άδεια για την εγκατάσταση 56 συνολικά αιολικών πάρκων σε διάφορες βουνοκορφές της Κρήτης.

Οι περιβαλλοντικές μελέτες που έχουν καταθέσει ΤΕΡΝΑ και ΕΛΙΚΑ ΑΕ (Κοπελούζος) είναι και το μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη του αποψινού Δημοτικού Συμβουλίου καθώς ο δήμος Ηρακλείου είναι ένας από τους 20 δήμους (από τους 24 συνολικά!) της Κρήτης που εμπλέκεται σε αυτή την υπόθεση!


Κρήτη: Αρνητική εισήγηση για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων μαμούθ απο ΤΕΡΝΑ-ΕΛΙΚΑ
Οι 2 εταιρείες πρόκειται να εγκαταστήσουν σε 56 διαφορετικές θέσεις σχεδόν 650 ανεμογεννήτριες που διοικητικά υπάγονται σε 4 περιφερειακές ενότητες σε 20 από τους 24 δήμους, καταλαμβάνουν κορυφογραμμές ορέων, ημιορεινές περιοχές, βοσκοτόπους, παράκτιες εκτάσεις κ.λπ. καταλαμβάνουν όλη σχεδόν την Κρήτη” όπως τονίζει στην εισήγησή του ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος κ. Πέτρος Ινιωτάκης.

Όπως ο ίδιος αναφέρει μόνο η μια επενδυτική “δραστηριότητα αυτής της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ με το έργο “Αιολικό Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Κρήτης (Α.Σ.Π.Η.Ε. ΚΡΗΤΗΣ), αφορά στο δήμο μας με εγκατάσταση τριών ανεμογεννητριών, εντός των διοικητικών μας ορίων.

Οι 285 Α/Γ της εν λόγω επένδυσης, επιμερίζονται και στις 4 ΠΕ της Κρήτης. Στην ΠΕ Ηρακλείου, δύο Α/Π χωροθετούνται κεντρικά του νομού στις κορυφογραμμές των ορέων Αυγερινός και Μονοδένδρι στα όρια των ΔΕ Αγ. Βαρβάρας, Τεμένους και Ν. Καζαντζάκη των Δήμων Γόρτυνας, Ηρακλείου και Αρχανών Αστερουσίων. Δύο ακόμη Α/Π χωροθετούνται στα ανατολικά του νομού στα σύνορα με το νομό Λασιθίου, στις κορυφογραμμές του όρους Δίκτη και Βιργιώμενον μεταξύ των ΔΕ Καστελίου Οροπεδίου Λασιθίου, Αρκαλοχωρίου και Βιάννου. Τα Α/Π τοποθετούνται σε ορεινές εκτάσεις που καλύπτονται από χαμηλή φρυγανώδη βλάστηση και αραιές καλλιέργειες στις παρυφές τους, ενώ συνδέονται με υπόγεια γραμμή μεταφοράς που καταλήγει στον πλησιέστερο υποσταθμό. Το έργο περιλαμβάνει δύο υποσταθμούς στην ΠΕ Ηρακλείου: τον Υ/Σ Ηρακλείου 1 και Υ/Σ Ηρακλείου 2, οι οποίοι συνδέονται μέσω του δικτύου υψηλής τάσης που διέρχεται από αδόμητες περιοχές και καταλήγει στο Σταθμό Μετατροπής στη θέση Κορακιά της ΠΕ Ρεθύμνου».

Οπως αναφέρει ο κ. Ινιωτάκης το βασικό νομοθέτημα στο οποίο στηρίζεται η ανάπτυξη όλων των ΑΠΕ στη χώρα είναι έωλο και παραβιάζει

Βασικά ευρωπαϊκά κανονιστικά πλαίσια που μπορεί να οδηγήσουν τη χώρα σε καταδικαστικές αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

• τον Περιφερειακό Χωροταξικό Σχεδίασμά (ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης)

Τα υπό έγκριση «φαραωνικά έργα», έρχονται σε πλήρη αντίθεση όχι μόνο με τον υφιστάμενο Περιφερειακό Στρατηγικό Σχεδιασμό του νησιού, αλλά και με τις προβλέψεις του υπό αναθεώρηση ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης αφού η χωροθέτηση των εν λόγω έργων δεν συνάδει με τις προτάσεις του σε αυτόν τον τομέα.

• Την ανάπτυξη των ορεινών όγκων και την προστασία των ευαίσθητων περιοχών της φύσης

Εξετάζοντας τη λίστα με τις προστατευόμενες περιοχές σε όλη την Κρήτη, γίνεται προφανές ότι η επιλογή των θέσεων των αιολικών πάρκων έγινε με κύριο κριτήριο τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης ισχύος. Υποτιμήθηκε η αξία προστασίας περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού βάρους υπό τον παρονομαστή του υψηλού αιολικού δυναμικού. Ταυτόχρονα θα έπρεπε νο ληφθούν υπόψη τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα ευρείας κλίμακας που αντιμετωπίζει το νησί όπως η διάβρωση εδαφών, η υποβάθμιση των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων, η συρρίκνωση και υποβάθμιση των δασικών και φρυγανικών οικοσυστημάτων που διογκώνονται λόγω διαρκούς σπατάλης πόρων και ανεπαρκούς αντιμετώπισης».

«Σε σχέση με τις περιοχές προστασίας: από τις 25 συνολικά Ζώνες Ελεγχόμενης Προστασίας – ΖΕΠ (SΡΑ) που έχουν θεσμοθετηθεί στη Ν. Κρήτη, τμήματα των έργων είτε Α/Γ είτε συνοδά έργα, χωροθετούνται εντός διαφόρων σημείων σε 12 περιοχές ΖΕΠ. Από τις 28 συνολικά Ειδικές Ζώνες Διατήρησης – (SAC) που έχουν θεσμοθετηθεί στη Ν. Κρήτη, τμήματα των έργων είτε Α/Γ είτε συνοδά έργα, χωροθετούνται εντός διαφόρων σημείων 14 περιοχών ΕΖΔ. Ήτοι οι παρεμβάσεις αφορούν αριθμητικά στο 50%! τόσο των ΖΕΠ όσο και των ΕΖΔ, την ίδια στιγμή που σε όλη την Ε.Ε οι πυρήνες της άγριας φύσης και ζωής εξαιρούνται από την εγκατάσταση ΑΠΕ.

Μέσα από τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) γίνεται μια προσπάθεια υποβάθμισης της αξίας των συγκεκριμένων περιοχών με επιχειρήματα όπως:

• Μεγάλο μέρος των περιοχών natura καλύπτεται από χαμηλή φρυγανική βλάστηση και επομένως κατά την εκτίμηση του μελετητή, μειωμένης περιβαλλοντικής αξίας.

• Οι περιοχές αυτές υπόκεινται σε υπερβόσκηση, οπότε η προσπάθεια προστασίας τους για χρήση από τις επόμενες γενιές, μπορεί να υποβαθμιστεί».

Ο κ. Ινιωτάκης εισηγείται κατά των συγκεκριμένων επενδύσεων, όπως αναφέρει, για μια σειρά από λόγους:

•επειδή η εγκατάσταση τόσο πολλών και μεγάλων μονάδων αιολικών πάρκων έρχεται σε αντίθεση με την προσπάθεια για την ήπια βιώσιμη ανάπτυξη που πρεσβεύουμε και αναπτύχθηκε εκτενώς

• επειδή τα προγραμματιζόμενα αυτά έργα, δεν έχουν καμία σχέση με την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κρήτης, αφού θα παράγονται ποσότητες πολλαπλάσιες από αυτές.

• επειδή οι ήδη εγκατεστημένες ΑΠΕ, συμμετέχουν στην παραγωγή ενέργειας της Κρήτης με ποσοστό 23,1%, ήτοι πάνω από τον στόχο του 2020, άρα έχουμε καλύψει τον πρώτο στόχο του 20-20-20

• επειδή από την διάνοιξη δρόμων στο 5% της συνολικής επιφάνειας ενός ορεινού όγκου προκαλείται κατά 50% διάβρωση και καταστροφή του τοπίου, τα φαινόμενα διάβρωσης και ερημοποίησης που ήδη αντιμετωπίζουν οι ορεινοί μας όγκοι επιτείνονται, και υποβαθμίζεται στο διηνεκές το φυσικό περιβάλλον.

Ας αναλογιστούμε την περίπτωση της Σκωτίας που έχε επενδύσει πολύ στην ανάπτυξη ΑΠΕ εδώ και χρόνια, και να μιμηθούμε την κυβέρνηση της Σκωτίας που έχει διατυπώσει ότι “δεν επιθυμεί να δει να εγκαθίστανται αιολικά πάρκα στα πιο ιδιαίτερα τοπία που χαρακτηρίζουν την Σκωτία. Αν τα χάσουμε αυτά θα έχουμε χάσει την Σκωτία!…»

από το ypodomes.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.