Για την δέσμευση της ΔΕΗ έναντι της Αλουμίνιον

παραθέτουμε 2 άρθρα σχετικά με τη δικαίωση της Αλουμίνιον της Ελλάδος από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στη διαμάχη της με την ΔΕΗ

Δεσμεύεται η ΔΕΗ για προμήθεια με ενέργεια του Μυτιληναίου – Δικαίωσε την ΑτΕ η Επ. Ανταγωνισμού

πηγή: mikrometoxos.gr

Σε δεσμεύσεις έναντι των πελατών της  για συνέχιση της προμήθειας με ηλεκτρική ενέργεια, προχώρησε η ΔΕΗ μετά από ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία προέκυψε μετά από έρευνα αιτία καταγγελιών των εταιρειών Μυτιληναίου και Αλουμίνιον της Ελλάδος.

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού αποφάσισε ομοφώνως και αποδέχθηκε, μετά από έρευνα που πραγματοποίησε στην αγορά παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στην αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν καταγγελίας από τις Μυτιληναίος και Αλουμίνιον της Ελλάδος για παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, την ανάληψη δεσμεύσεων από τη ΔΕΗ δυνάμει του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011.

Με βάση τις εν λόγω δεσμεύσεις, η ΔΕΗ θα συνεχίσει να προμηθεύει τις καταγγέλλουσες εταιρείες με ηλεκτρική ενέργεια και  θα σταματήσει κάθε η απειλή από μέρους της για διακοπή προμήθειας.

Τρίμηνες διαπραγματεύσεις ΔΕΗ-ΑτΕ για νέα τιμολόγια

Παράλληλα θα αποσαφηνισθεί το πλαίσιο της μεταξύ τους συνεργασίας για το μέλλον.

Ειδικότερα, η ΔΕΗ δεσμεύτηκε:

  1. Να προχωρήσει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ανάκληση της δήλωσης παύσης εκπροσώπησης των μετρητών της Αλουμίνιον της Ελλάδος  η οποία έχει αποσταλεί με εξώδικες δηλώσεις της προς την Αλουμίνιον και την ΑΔΜΗΕ , για τη διακοπή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και καταγγελίας της σχέσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Την ανακλητική της αυτή δήλωση θα κοινοποιήσει σε όλους τους αρχικούς παραλήπτες των εν λόγω εξώδικων επιστολών και θα προσκομίσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, αποδεικτικά των ανωτέρω.2. Να συνεχίσει να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια την Αλουμίνιον της Ελλάδος υπό τις τρέχουσες συνθήκες και όρους.

    3. Να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με την Αλουμίνιον της Ελλάδος στη βάση ιδίως του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες και των Βασικών Αρχών Τιμολόγησης του και του ν. 4336/2015 (Παρ. Γ, Αρ. 4.3) και να προτείνει εκ νέου τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις (για τις οποίες θα τηρηθούν πρακτικά) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την ημερομηνία αποδοχής των δεσμεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

    4. Να απέχει από την υιοθέτηση, έκδοση, υποβολή ή εφαρμογή παρόμοιων αποφάσεων, δηλώσεων, συστάσεων, ανακοινώσεων και εν γένει λήψη αντίστοιχων μέτρων μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή την κατ’ άλλον τρόπο επίλυση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι η Αλουμίνιον της Ελλάδος θα εξακολουθήσει να καταβάλλει το καταβαλλόμενο και σήμερα ανταγωνιστικό τίμημα, χωρίς η καταβολή αυτή να συνεπάγεται αποδοχή των θέσεων της Αλουμίνιον σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας καθώς το θέμα αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο της άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών ή της κατ’ άλλο τρόπο επίλυσης της διαφοράς.

Οι σχετικές δεσμεύσεις καθίστανται υποχρεωτικές για τη ΔΕΗ, χωρίς το γεγονός αυτό να υπέχει οριστική κρίση της Επιτροπής ως προς τη διαπίστωση ή μη παραβάσεων στην κρινόμενη υπόθεση, ενώ, σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσής της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να της επιβάλει τα πρόστιμα.

Στα άδυτα της ιστορικής δικαίωσης της Αλουμίνιον για το ρεύμα της ΔΕΗ

πηγή: energypress

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την υπόθεση Αλουμίνιον – ΔΕΗ πιθανόν να αποτελέσει την αρχή του τέλους για μια πολύκροτη διένεξη, η οποία ξεκίνησε το 2004 και μετατράπηκε με την πάροδο του χρόνου σε ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ενεργειακής και της βιομηχανικής επικαιρότητας, αφού ανέδειξε ως μείζον το πρόβλημα του υψηλού ενεργειακού κόστους. Με την απόφαση της ανεξάρτητης αρχής ωστόσο, δημιουργείται η αίσθηση ότι η υπόθεση βαίνει προς οριστικό κλείσιμο, αφού πλέον οριοθετούνται οι σχέσεις των δύο πλευρών σε συγκεκριμένο πλαίσιο, με την Επιτροπή πλέον να προχωρά σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για την αγορά του ηλεκτρισμού, τη θέση της ΔΕΗ, την εξάρτηση της βιομηχανίας από τον κυρίαρχο παίκτη και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει η ΔΕΚΟ να προσεγγίζει τις σχέσεις της με τη βιομηχανία.

Συνοπτικά η ιστορική απόφαση εικάζει ότι υπάρχει δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ τόσο στην παραγωγή όσο και στη λιανική, θεωρεί ότι υπάρχει εξάρτηση της βιομηχανίας από τη ΔΕΗ και θέτει συγκεκριμένους όρους για τη διαπραγμάτευση και τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από τους ενεργοβόρους καταναλωτές ενέργειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι διαπιστώσεις που δικαιώνουν αποφάσεις άλλων οργάνων και φορέων όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και το Διαιτητικό Δικαστήριο στο οποίο προσέφυγαν ΔΕΗ και Αλουμίνιον και το οποίο όρισε συγκεκριμένη τιμή (36,6 ευρώ η μεγαβατώρα το 2013, με το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια και τα κόστη της ΔΕΗ μεγαλύτερα). Υπό το πρίσμα αυτό, δημιουργείται συγκεκριμένο πλαίσιο και για τη νέα διαπραγμάτευση που ξεκινά όπως δεσμεύτηκε ενώπιον της Επιτροπής η ΔΕΗ και υπό την απειλή καταδίκης και προστίμου.

Αγορά – Δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ
Το πρώτο κομβικό σημείο της ιστορικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ότι στοιχειοθετεί την ύπαρξη δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στην αγορά του ηλεκτρισμού, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία διαθέτει μονοπώλιο στην ηλεκτροπαραγωγή από λιγνίτη και υδροηλεκτρικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκεπτικό της απόφασης υπογραμμίζεται ότι οι εν λόγω μονάδες έχουν το χαμηλότερο μεταβλητό κόστος και ως εκ τούτου εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη ένταξή τους στην αγορά και μπορούν να τροφοδοτούν αδιάλειπτα το σύστημα, αντίθετα με τις άλλες μονάδες φυσικού αερίου που λειτουργούν λιγότερες ώρες ανάλογα με τις αιχμές του συστήματος. Η απόφαση έρχεται να λειτουργήσει ως κόλαφος και για την πρακτική που ακολουθήθηκε από την πλευρά της ΔΕΗ, η οποία επέλεξε να εξοβελίσει από την αγορά ηλεκτροπαραγωγής τους ανταγωνιστές της συρρικνώνοντας τα μερίδια των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών και αυξάνοντας το μερίδιό της στην αγορά της παραγωγής και της χονδρικής προμήθειας. Έτσι η Επιτροπή Ανταγωνισμού καταλήγει στην απόφαση να πιθανολογεί ότι η ΔΕΗ κατέχει δεσπόζουσα θέση.

Ταυτόχρονα η Επιτροπή διαπιστώνει αντίστοιχη ισχύ της ΔΕΗ και στην αγορά της λιανικής προμήθειας, όπου θυμίζουμε ότι το μερίδιό της κυμαίνεται από 95 έως 100% (στη χαμηλή και την υψηλή τάση αντίστοιχα). Και εδώ η τακτική της ΔΕΗ να μην αντισταθεί με κάθε τρόπο στην είσοδο ανταγωνιστών, έδωσε έδαφος στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να πιθανολογήσει ότι η ΔΕΗ κατέχει δεσπόζουσα θέση.

Αλουμίνιον: Εξαρτάται ενεργειακά από τη ΔΕΗ
Η απόφαση δέχεται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Αλουμίνιον της Ελλάδος που ως γνωστόν είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ηλεκτρισμού στην εγχώρια αγορά, με σταθερή και ανελαστική ζήτηση και υψηλό συντελεστή φορτίου. Θυμίζουμε ότι η Αλουμίνιον έχει σταθερή ζήτηση κοντά στα 300MW, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο με πολύ υψηλό συντελεστή φορτίου.

Παράλληλα η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποδέχεται ότι το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί το βασικό κόστος παραγωγής, που είναι μεγαλύτερο ακόμη και από τις πρώτες ύλες, αντιπροσωπεύοντας έως και το 40% του τελικού κόστους και επομένως θεωρεί ότι η βιομηχανία εξαρτάται από τη ΔΕΗ για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών. Μάλιστα η Επιτροπή Ανταγωνισμού απορρίπτει τη θέση ότι είναι εφικτό για την Αλουμίνιον να αναζητήσει εναλλακτικό προμηθευτή και μιλά για ενεργειακή εξάρτηση της βιομηχανίας από τη ΔΕΗ.

Για το θέμα θυμίζουμε ότι έχει αποφανθεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, το διαιτητικό δικαστήριο στο οποίο προσέφυγαν οι δύο πλευρές αλλά και η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεωρεί ότι μια σειρά από κινήσεις που έχει κάνει η ΔΕΗ σε βάρος της Αλουμίνιον, ιδίως σε σχέση με τα δήλωση άρσης της εκπροσώπησης των μετρητών της βιομηχανίας, οι οποίες θεωρούνται ως αδικαιολόγητες. Μάλιστα η συμπεριφορά της ΔΕΗ θεωρείται ότι μπορεί να έχει και άλλα κίνητρα και πιθανόν να συνιστά ακόμη και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Επιπλέον το να δηλώνει η ΔΕΗ ότι αρνείται να συνεχίσει να τροφοδοτεί την Αλουμίνιον πιθανόν σύμφωνα με την Επιτροπή να προκαλεί αντιανταγωνιστικά αποτελέσματα.

Εξατομικευμένα τιμολόγια, όχι σε μονομερή τιμολόγηση
Η απόφαση μετατρέπεται σε “κατάκτηση” για το σύνολο της βιομηχανίας αφού θέτει νέο πλαίσιο τόσο για την τιμολόγηση της Αλουμίνιον της Ελλάδος όσο και συνολικά για τους ενεργοβόρους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Τι λέει λοιπόν η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε σχέση με την υπόθεση ακουμπώντας το σύνολο της βιομηχανίας:

Πρώτον ότι οι χρεώσεις πρέπει να είναι αναλογικές και να λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά του πελάτη, να μη στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και να μη δρουν αποτρεπτικά για την είσοδο νέων παικτών στην αγορά. Κατά συνέπεια η ΔΕΗ πρέπει να διαπραγματεύεται ουσιαστικά και να συμμορφώνεται στον Κώδικα προμήθειας. Στο σημείο αυτό γίνεται ρητή αναφορά στις κρίσεις του διαιτητικού δικαστηρίου, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον νέο Κώδικα.

Δεύτερον θα πρέπει να προσφέρονται εξατομικευμένοι όροι για το ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού απορρίπτει τα τιμολόγια που δεν λαμβάνουν υπόψη τα εξατομικευμένα χαρακτηριστικά της Αλουμίνιον, που είναι ο μεγαλύτερος πελάτης και εμφανίζει χαρακτηριστικά κατανάλωσης ευνοϊκά για τη ΔΕΗ και το Σύστημα.

Επόμενα βήματα
Η απόφαση καθορίζει συγκεκριμένο πλαίσιο και για τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν αφού θεωρείται ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει η ΔΕΗ είναι ικανές να παύσουν την ενδεχόμενη παράβαση. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ καλείται να συνεχίσει να προμηθεύει με ρεύμα τη βιομηχανία υπό τις τρέχουσες συνθήκες και όρους και να διεξάγει διαπραγματεύσεις με την Αλουμίνιον στη βάση του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Βασικών Αρχών Τιμολόγησης του νόμου 4336/2015 και να προτείνει εκ νέου τιμολόγια προμήθειας. Προϋπόθεση επίσης είναι η ΔΕΗ να μην προχωρήσει σε μονομερή επιβολή τιμής για την ηλεκτρική ενέργεια απειλώντας ότι θα διακόψει την προμήθεια.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.