Για την ενεργειακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ

Η κυβέρνηση της Αριστεράς θα έχει πάντα ως γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με τη συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα μέσα από δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες – όχι την υποταγή στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που (επιθυμούν να) λυμαίνονται το Δημόσιο

Του Δημήτρη Τσέκερη

Σε προηγούμενο άρθρο (βλέπε εδώ) είχαμε αναφερθεί στο γενικό πλαίσιο μίας ενεργειακής πολιτικής που θα μπορούσε να ακολουθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την εκπόνηση ενός βιώσιμου πλάνου για την ενέργεια – μια Εθνική Ενεργειακή Πολιτική στο πλαίσιο μιας κυβέρνησης της Αριστεράς.

Ξεκινώντας, να τονίσουμε ότι στόχος δεν είναι να αυξάνουμε τις ενεργειακές μας ανάγκες και να τρέχουμε εκ των υστέρων να τις καλύψουμε, αλλά να περιορίσουμε τη χρήση ενέργειας ή. για να είναι πιο σαφές, να βάλουμε τέλος στην αλόγιστη χρήση και σπατάλη ενέργειας.

Στο σημερινό άρθρο θα προσεγγίσουμε το ενεργειακό ζήτημα από τη σκοπιά της εξοικονόμησης ενέργειας σε υπάρχοντα κτίρια αλλά και στα μελλοντικά. Πανευρωπαϊκά και εθνικά, η κατανάλωση ενέργειας από τα κτίρια αφορά το 40% της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας (όπως αναφέρει και το ΚΑΠΕ εδώ). Ακολούθως, τα 2/3 της ενέργειας που καταναλώνεται στα κτίρια, χρησιμοποιείται για θέρμανση και ψύξη, ενώ το 80% της ενέργειας καταναλώνεται σε μικρά κτίρια, επιφάνειας μικρότερης των 1000 m2 [1]. Επομένως, μια μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ, αν θέτουμε ως στόχο την συνολική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προκαλεί και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως μειωμένη κατανάλωση σημαίνει επίσης και μειωμένα έξοδα για ενέργεια, κάτι για το οποίο ο καταναλωτής έχει άμεσο όφελος.

Στοχευμένες παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια είναι η αλλαγή των κουφωμάτων με νέα, συνήθως αλουμινίου, η θερμομόνωση, καθώς και η αλλαγή του λέβητα με νέο, ενδεχομένως χρησιμοποιώντας φυσικό αέριο αν ήταν πετρελαίου προηγουμένως, πράσινη ταράτσα με ειδκά φυτά κτλ. Τέτοιου είδους παρεμβάσεις μπορούν να μειώσουν θεαματικά την κατανάλωση του κτιρίου. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την οικονομική κατάσταση του γενικού πληθυσμού εξαιτίας των απανωτών μνημονίων, με τις συνεπακόλουθες μειώσεις μισθών και συντάξεων και τα αντισυνταγματικά χαράτσια, είναι αδιανόητο να ζητά κανείς να εναρμονιστεί ένα νοικοκυριό με τις ευρωπαϊκές νόρμες, την στιγμή που ζορίζεται να τα βγάλει πέρα, στην καλύτερη περίπτωση.

Εικόνα 1: Σύγκριση κόστους ενός συμβατικού κτιρίου με κτίριο μηδενικής κατανάλωσης [2]

Η Ευρωπαϊκή Πολιτική

Η κατεύθυνση την οποία όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ υιοθετούν, με μικρές ή μεγαλύτερες αποκλίσεις στην ταχύτητα εφαρμογής, είναι αυτή των Zero Emission houses ή, αλλιώς, Κτίρια Μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής Κατανάλωσης (το κατά πόσον βέβαια ισχύει αυτό είναι θέμα συζήτησης καθώς υπάρχουν αντιρρήσεις, π.χ. κατά πόσον τα υλικά που αποτελούν το σπίτι καθαυτό έχουν παραχθεί με ‘’πράσινες’’ διαδικασίες ή όχι κλπ) και αναφέρεται στην ανανεωμένη Ευρωπαική Οδηγία 2010/31/ΕΕ, που αποτελεί μετεξέλιξη της 2002/92/ΕΚ. Εκεί αναφέρεται ρητά πως όλα τα νέα κτίρια μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 θα πρέπει να είναι κτίρια μηδενικής ή σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης. Μία μείωση κατά 50% της ενεργειακής κατανάλωσης στον κτιριακό τομέα θα έχει άμεσα αποτέλεσμα τη μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά 20%.

Οι δυσκολίες του εγχειρήματος αυτού είναι σαφώς μεγάλες, καθώς προϋποθέτει τον καλό συντονισμό υπηρεσιών όπως οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζουν το θέμα της ενέργειας με τη λογική της δημιουργίας ενεργειακής και περιβαλλοντικής κουλτούρας και όχι ως μπίζνες.

Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ ως αυριανή κυβέρνηση θα πρέπει χωρίς καθυστερήσεις να βελτιώσει και να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, να θεσπίσει στόχους για κάθε πχ 3μηνο ή 6μηνο σχετικά με την εφαρμογή της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής οδηγίας και να δώσει κίνητρα και ευκολίες στον κόσμο(με διπλό όφελος για τους καταναλωτές, αφού και θα έχουν αρωγό την Πολιτεία επιδοτούμενοι για το 80% πχ του κόστους μέσω Ευρωπαικών κονδυλίων και θα γλιτώνουν χρήματα από την εξοικονόμηση ενέργειας) για να εφαρμόσει τις στοχευμένες παρεμβάσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως στα υφιστάμενα κτίρια, ενώ παράλληλα θα εποπτεύει την διαδικασία μετάβασης στην νέα φάση με τα Κτίρια Μηδενικής Εκπομπής καθώς επίσης και της παράλληλης τοποθέτησης ΑΠΕ στα κτίρια για περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας (όπως μικρές ανεμογεννήτριες ή Φ/Β στις στέγες-ταράτσες, μιας και η Ελλάδα έχει πολύ καλό αιολικό και ηλιακό δυναμικό [3]). Επομένως, η διαδικασία αυτή, εκτός από βοηθητική για τον εκάστοτε καταναλωτή, θα είναι και η αφετηρία για να οικοδομηθεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ Πολιτείας και πολιτών στη βάση της αμοιβαιότητας, με κοινό στόχο και κοινό συμφέρον. Επίσης, όλα τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο τομέα θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ενεργειακής κατανάλωσης, στόχος που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους όλων των κρατικών υπηρεσιών τονώνοντας παράλληλα και τον κατασκευαστικό κλάδο, όπου εδώ και 3 χρόνια αντιμετωπίζει τρομακτικά προβλήματα με ανθρώπους να βρίσκονται σε απόγνωση όντας άνεργοι για μεγάλα διαστήματα. Τα δημόσια κτίρια θα μπορούν να είναι αντικείμενο μελέτης και των υποψήφιων μηχανικών στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, που θα προτείνουν λύσεις, θα εξετάζουν προτάσεις κτλ.
Η κυβέρνηση της Αριστεράς θα έχει πάντα ως γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με τη συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα μέσα από δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες – όχι την υποταγή στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που (επιθυμούν να) λυμαίνονται το Δημόσιο.

_________________________

Σημειώσεις

[1]http://www.cea.org.cy/TOPICS/Buildings/Near%20Zero%20Energy%20Houses.pdf

[2]http://www.cea.org.cy/TOPICS/Buildings/Near%20Zero%20Energy%20Houses.pdf

[3]http://www.allaboutgreenenergy.gr/%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B1/%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%82

Ο Δημήτρης Τσέκερης είναι μέλος της Νεολαίας Συνασπισμού και της Θεματικής Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικών ΕΜΠ και MSc Sustainable Energy του Danish Technical University (Κοπεγχάγη).

Πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.