Ενημέρωση από την Κεντρική Αντιπροσωπεία ΤΕΕ 21-22/3

Η Αντιπροσωπεία ξεκίνησε με ένα εισαγωγικό του προέδρου της Αντιπροσωπείας Γ. Κυριακόπουλου (ΕλΕΜ) για τη νέα εποχή, τις νέες ελπίδες το ρόλο του μηχανικού, την πορεία προς την παραγωγική ανασυγκρότηση κλπ. Στη συνέχεια τέθηκαν 2 ζητήματα εκτός ημερήσιας διάταξης για να εγκριθούν από τα 3/5 της Αντιπροσωπείας ώστε να ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη:

 • για την ποινική δίωξη 8 μελών του ΤΕΕ για τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος στο ΕΤΑΑ ενάντια στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών (εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη, έχουμε αναρτήσει ήδη την απόφαση εδώ)

 • για τη διαχείριση των ταμειακών διαθέσιμων των ασφαλιστικών ταμείων. Αυτό το σημείο, τη συζήτηση του οποίου υπερψηφίσαμε, δεν εντάχθηκε στη συζήτηση καθώς έλαβε 43 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 200 μελών της Αντιπροσωπείας. (Για την ένταξη στη συζήτηση ζητήματος εκτός ημερησίας διάταξης, χρειάζεται έγκριση από τα 3/5 των μελών της Αντιπροσωπείας)

Ακολούθησε γενική ενημέρωση, και από τις συναντήσεις του ΤΕΕ με τους νέους υπουργούς από τον αντιπρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής Θ. Σεραφίδη, ο οποίος εκτελεί χρέη προεδρεύοντα, μετά την υπουργοποίηση του Χ.Σπίρτζη.

Στα επί μέρους σημεία της συζήτησης

1) Στις τοποθετήσεις των μελών, συζητήθηκαν

 • το ασφαλιστικό, και το τι έγινε στο πλαίσιο της προηγούμενης απόφασης του ΤΕΕ (μπορείτε να το βρείτε στο link της προηγούμενης απόφασης στους συνδέσμους που αφορούν την προηγούμενη αντιπροσωπεία εδώ)
 • η λειτουργία των οργάνων του ΤΕΕ (πρακτικά, διαδικασίες κλπ),
 • τα επαγγελματικά δικαιώματα και το Προεδρικό Διάταγμα που ετοίμαζε η επιτροπή “Κυριτσάκη” (που αναρτήσαμε εδώ (το οποίο εμείς βρήκαμε από τυχαία πηγή καθώς ούτε η ΔΕ δεν είχε επαρκή ενημέρωση)) και έχει παγώσει
 • Η έλλειψη ενημέρωσης τόσο σε σχέση με την προεδροκεντρική λειτουργία του newsletter, όσο και αναφορικά με το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που δεν είχε ενημέρωση ουσιαστικά ούτε καν η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, παρότι το ΤΕΕ είχε απεσταλμένο στην επιτροπή. Για το ζήτημα της λειτουργίας του newsletter ο εκτελών χρέη προέδρου δήλωσε άγνοια για το ποιος το συντάσσει, ενώ ασκήθηκε κριτική και από μέλη της «ΔΗΣΥΜ» (πρώην ΠΑΣΚ), τα οποία βέβαια δεν είχαν πρόβλημα με το newsletter, όσο δεν είχαν πρόβλημα και με το Χ.Σπίρτζη.
 • Ζητήματα παραγωγικής ανασυγκρότησης και ο ρόλος του ΤΕΕ. Από τη μεριά μας τοποθετηθήκαμε ότι αυτά τα ζητήματα δεν αφορούν τους μηχανικούς και την κοινωνία με ουδέτερο τρόπο, καθώς τα συμφέροντα σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικά. Ασκήθηκε από μέλη της ΔΚΜ και της ΔΗΣΥΜ κριτική στην προοπτική επανασύστασης των ΜΟΜΑ, που όμως αφορούσε συνολικότερα το να αναλάβει ο δημόσιος τομέας κατασκευαστικές δραστηριότητες. Επίσης ασκήθηκε κριτική «στην πρακτική υπουργοί να αναστέλλουν άδειες λειτουργίας που έχουν υποβάλλει και εγκρίνει μηχανικοί, γιατί αυτό που έγινε στις Σκουριές, παρότι εκεί μπορεί να δικαιολογείται, δεν μπορεί να γίνει πάγια πρακτική».
 • Άνοιξε η συζήτηση για τη “διαδοχή” του προέδρου του ΤΕΕ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα παραιτηθεί.
 • Επανήλθε το ζήτημα της εισφοράς μελετητή το οποίο είχε θέσει συνάδελφος από την ΑΜΑΚ και στην περασμένη Αντιπροσωπεία του γιατί αυξήθηκε, χωρίς και πάλι να υπάρξει απάντηση.

2) Για το ζήτημα της ποινικής δίωξης μελών του ΤΕΕ,

για τις κινητοποιήσεις στο ΕΤΑΑ ενάντια στη μνημονιακή πολιτική που είχε αυξήσει τις εισφορές και είχε επιβάλλει την υποχρεωτική άνοδο κατηγορίας. Κατατέθηκε κείμενο από ορισμένους από τους διωκόμενους, προερχόμενους από τη Συσπείρωση Αριστερών Μηχανικών, το οποίο καταδίκαζε τη δίωξη και παρείχε νομική και πολιτική κάλυψη στους συναδέλφους, ενώ καταδίκαζε και την πρακτική του προέδρου του ΕΤΑΑ Σελλιανάκη (από τον οποίο έχει προέλθει και η προσωποποίηση των διώξεων). Οι εκπρόσωποι της Πανεπιστημονικής επέλεξαν να διαφοροποιηθούν καταθέτοντας διαφορετικό ψήφισμα, το οποίο καταδίκαζε γενικώς τη δίωξη της συνδικαλιστικής δράσης σε όλους τους κλάδους, αλλά δεν αναφερόταν στο συγκεκριμένο γεγονός, ουσιαστικά επειδή είχε διαφωνήσει με το πλαίσιο των τότε κινητοποιήσεων.

3) Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής έγκρισης δόμησης (ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών)

η οποία είναι ήδη πιλοτικά προσβάσιμη στο site του ΤΕΕ για δοκιμές (εδώ)

4) Τη δεύτερη μέρα συζητήθηκε ο προϋπολογισμός,

ο οποίος είχε εγκριθεί άρον άρον στην τελευταία αντιπροσωπεία το Δεκέμβρη του 2014, έχοντας έρθει στους αντιπροσώπους την τελευταία στιγμή. Ο προϋπολογισμός ούτε σήμερα (τέλος Μαρτίου) μπόρεσε να κατατεθεί προς ψήφιση λόγω τεχνικών προβλημάτων με κυριότερο την αναγκαιότητα υπογραφής του από λογιστή Α’ τάξης. Διευκρινίστηκε ότι ήδη έχει αναλάβει λογιστής Α’ τάξης τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Πάντως να σημειωθεί, ότι μετά την κριτική από το σώμα της αντιπροσωπείας κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις, αυτή τη φορά το κείμενο του προϋπολογισμού ήταν στα χέρια μας πριν από τη συνεδρίαση.

Στην ουσία ο προϋπολογισμός που μας εστάλη είναι ακόμα λιγότερο αναλυτικός από ό,τι την προηγούμενη φορά, και επίσης έγινε παραδοχή ότι δεν μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι τα προϋπολογιζόμενα έσοδα και έξοδα ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα, και ότι ουσιαστικά το ΤΕΕ κινδυνεύει το 2015 να είναι ελλειμματικό (πέρα από διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ –ψηφιακή σύγκλιση κτλ, τα λειτουργικά έξοδα του ΤΕΕ είναι περί τα 11 εκ € , τα έξοδα 9 εκ, άρα έλλειμμα περί τα 2εκ €).

εδώ τα αντίστοιχα έγγραφα

Από τα πιο κομβικά σημεία της συζήτησης:

 • Το 75% των μελών του ΤΕΕ οφείλουν τις εισφορές τους στο ΤΕΕ. Αν όλοι πλήρωναν, το “50ευρω” το χρόνο, τα έσοδα του ΤΕΕ θα ήταν 5.5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Η Διοικούσα Επιτροπή εκτιμάει ότι μπορεί να εισπράξει 4.5 εκατομμύρια. Έχει περάσει πρόταση στη διοικούσα για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία ήταν ελλιπής και δεν κάλυπτε μεγάλο μέρος των συναδέλφων.
 • Η πρόταση για την χρηματοδότηση των συλλόγων με 15% από το σύνολο των εισφορών μελών για το ΤΕΕ.
 • Η κριτική για την πρακτική που ακολουθήθηκε στην αξιοποίηση ορισμένων ακινήτων (parking στο Μαρούσι), που αντί να εισπράττεται ενοίκιο, επιχειρήθηκε το ΤΕΕ να το αξιοποιεί απευθείας (Δυστυχώς η συζήτηση δεν γίνεται στη βάση των αναγραφόμενων κωδικών στον προϋπολογισμό, καθώς είναι πολύ γενικότεροι).
 • Προτάθηκε να γίνουν 2 επιτροπές για τα οικονομικά και τη διαχείριση των ΕΣΠΑ, αλλά δεν κατέληξε η συγκρότηση και οι αρμοδιότητές τους.
 • Αναφέρθηκε ότι γίνεται προσπάθεια να επανέλθει το 2% υπέρ ΤΕΕ (σε μελέτες, κατασκευές κλπ) το οποίο έχει καταργηθεί.
 • Η πρόταση από τον αντιπεριφερειάρχη οικονομικών της περιφέρειας Αττικής για οικονομική βοήθεια για την κάλυψη της υγειονομικής περίθαλψης των ανασφάλιστων συναδέλφων, και το ΤΕΕ με τη σειρά του να μεταφέρει τεχνική γνώση στην περιφέρεια που έχει απαρχαιωμένες ηλεκτρονικές υποδομές. Ζητήθηκε από το προεδρείο της Αντιπροσωπείας να κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση στη διοικούσα. (Θεωρούμε ότι η πρόταση συνεργασίας ΤΕΕ-περιφέρειας μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα και αν η υγειονομική περίθαλψη καλυφθεί από το υπουργείο Υγείας και την ομάδα που έχει συστήσει ο Α. Ξανθός, με δεδομένη την οικονομική ασφυξία που αντιμετωπίζει το ΤΕΕ, και η οποία δεν πρέπει να μεταφερθεί ως βάρος στους συναδέλφους.)
 • Η επισήμανση ότι θα πρέπει να εξυπηρετούνται οι ανελαστικές υποχρεώσεις και των περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ.
 • Η πρόταση να καθορίζονται πραγματογνώμονες από το ΤΕΕ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.