Για την Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών (Εκλογές Τ.Ε.Ε. 20/11/2016)

Αντί προλόγου.
Η ΤΟΜΗ (Α.Δ.Μ.) η παράταξη που φτιάξαμε το 2014 μέσα σε δύσκολες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και αντίθετα σίγουρα στο κυρίαρχο ρεύμα συμπορεύεται σε αυτές τις εκλογές υπό την σκέπη του σχήματος ΑΡ.ΑΓ.έ.Σ με συναδέλφους που όλο το προηγούμενο διάστημα δώσαμε από κοινού πολλές μάχες εντός και εκτός Τ.Ε.Ε. για τα επαγγελματικά δικαιώματα το Ασφαλιστικό και γενικότερα θέματα του επαγγέλματος.
Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας τι είναι ? Και όμως είναι απαραίτητο να εξηγηθούν μερικά πράγματα ειδικά στους νέους συναδέρφους. (ΑΜ ΤΕΕ >100000)
Την τελευταία 6ετία με ευθύνη των κυρίαρχων προσωποπαγών κομματικών παρατάξεων και των πρόεδρων του ΤΕΕ τα όργανα διοίκησης του Επιμελητηρίου έχουν ατονήσει. Το σύστημα ΤΕΕ, όπως το ονομάζουμε, πλέον λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο σαν μέσο προβολής του εκάστοτε προέδρου και μελών του που αποκτούν θέσεις διοίκησης στο ΤΣΜΕΔΕ ή και στην τράπεζα Αττικής με καταστροφικές συνέπειες για τον τεχνικό κόσμο. Στα πλαίσια αυτά η κεντρική αντιπροσωπεία αποτελεί αποκλειστικά το όργανο εκλογής των μελών της διοικούσας και του προέδρου του ΤΕΕ ενώ και οι Επιστημονικές Επιτροπές αποτελούν ενοχλητικά όργανα εφόσον δεν εκπληρώνουν κάποιο μικροκομματικό πολιτικό σχέδιο του εκάστοτε προέδρου.
Πλέον ελάχιστοι μηχανικοί γνωρίζουν αν οι Επιστημονικές Επιτροπές Ειδικότητας έχουν να επιδείξουν οποιοδήποτε έργο ή αν είναι καν απαραίτητες πέρα από το να εκλέγουν επιπλέον 45 μέλη στην κεντρική αντιπροσωπεία. Το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων με την ταυτόχρονη εντυπωσιακή αποτυχία των μελών της διοικούσας να επιδείξουν σοβαρότητα, να ολοκληρώσουν έγκαιρα την πρόταση του ΤΕΕ αλλά και οι τραγελαφικές παλινωδίες οδήγησαν σε ενεργοποίηση των ΕΕΕ και έσωσαν τουλάχιστον τα προσχήματα τον περασμένο χρόνο.
Και όμως οι 5μελές Επιστημονικές Επιτροπές εκλέγονται απευθείας από τους μηχανικούς και η σύσταση τους είναι άμεση την επόμενη των εκλογών, ενώ διοικητικά είναι αυτόνομες της διοικούσας. Δύο είναι οι λόγοι που έχουν ατονήσει. Ο ένας είναι η εκλογή μελών σε αυτές, κυρίως από τις κομματικές παρατάξεις του ΤΕΕ, συναδέλφων που δεν έχουν καμία όρεξη να συνδράμουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά βρίσκονται εκεί για να εκλέξουν μέσω της αντιπροσωπείας πρόεδρο ή για να αυτοπροβληθούν κομματικά. Με 3 στους 5 απόντες τίποτα δεν μπορεί γίνει. Ο δεύτερος είναι ότι αν και διοικητικά αυτόνομες είναι οικονομικά εξαρτημένες από την Διοικούσα Επιτροπή. Η Διοικούσα Επιτροπή την τελευταίας 6ετία είναι φειδωλή στην διαχείριση των πόρων του Τ.Ε.Ε. όταν πρόκειται για επιστημονικά θέματα (ή ίσως για σκοπούς που αδυνατεί να κατανοήσει).
Χρειάζεται η Επιστημονική Επιτροπή Πολιτικών Μηχανικών ?
Δύο μόλις παραδείγματα των τελευταίων μηνών αποδεικνύουν την χρησιμότητα που θα μπορούσε να έχει η ΕΕΕ Πολιτικών Μηχανικών και πόσο σημαντικό είναι για το κράτος να έχει θεσμοθετημένο Τεχνικό σύμβουλο σε επιστημονικά θέματα.
 1. Το απίστευτο παλαιοκομματικό, ρουσφετολογικό δημιούργημα του υπουργού υποδομών Χ. Σπίρτζη που ακούει στο όνομα Ε.Φ.Α.Κ.ΤΕ.Σ. Που δίνει μια αίσθηση μόνο που έχουμε φτάσει σαν κλάδος και πως το κράτος αντιμετωπίζει το σοβαρό θέμα της αντισεισμικής θωράκισης της χώρας.
 2. Η τρέχουσα αντιεπιστημονική άποψη του υπουργείου Περιβάλλοντος στα πλαίσια του προς διαβούλευση νόμου που θέλει να εφαρμόσει τον ΚΑ.ΝΕ.ΠΕ σε όλες τις αυθαίρετες κατασκευές ενώ πρόχειρα αντιμετωπίζεται το θέμα στα πλαίσια του νέου νόμου και στο άρθρο της ταυτότητας κτηρίου.
Τι ζητάμε ; Τι σχεδιάζουμε ;
Για να γίνει η Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών χρήσιμη πρέπει :
 • Στην αρχή της θητείας της να καταθέτει αναλυτικό προυπολογισμό με προτάσεις προς χρηματοδότηση που θα εγκρίνεται από την διοικούσα επιτροπή.
 • Θα ορίζει και θα αναθέτει σε επιτροπές του Τ.Ε.Ε. συγκεκριμένα έργα με χρονικό προγραμματισμό τα αποτελέσματα των οποίων θα εγκρίνονται από την ίδια και την δ.ε.
Ο σχεδιασμός της για το επόμενο διάστημα θα πρέπει να έχει ως στόχο.
 • Την υπεράσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικότερα μέσα στον σημερινό περιβάλλον οικονομικής κρίσης.
 • Την απόκρουση κάθε προσπάθειας πιστοποίησης αποφοίτων 5ετούς φοίτησης στο αποτυχημένο πρότυπο, τραγέλαφο των ενεργειακών επιθεωρητών. Απόκρουση με κάθε τρόπο της επιχειρούμενης υποβάθμισης των επαγγελματικών δικαιώμάτων των νέων συναδέλφων με το νόμο Σπίρτζη για τα μητρώα.
 • Την δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πλατφόρμας για τους πολιτικούς μηχανικούς μηχανικούς. Την ηλεκτρονική πρόσβαση στο κείμενα των Ευρωκωδίκων με συμφωνία μεταξύ Τ.Ε.Ε. και ΕΛΟΤ. Την πρόσβαση σε διεθνή βιβλιογραφία και περιοδικά. Την παραγωγή αν είναι δυνατόν από το ΤΕΕ επιστημονικού περιοδικού της ειδικότητας σύμφωνα με συντακτικά διεθνή πρότυπα.
 • Την επικαιροποίηση, εμπλουτισμό και ψηφιοποίηση των Προτύπων Κατασκευής Έργων. Την ενοποίηση της νομοθεσίας μελέτης και κατασκευής δημοσίων έργων.
 • Την δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων πρότυπων μελετών πρoς χρήση από δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες και οργανισμούς.
 • Την ενεργοποίηση της βάσης γεωτεχνικών δεδομένων και διερεύνηση της δυνατότητας εμπλουτισμού της με τις μικροζωνικές μελέτες που ήδη εκπονηθεί για πολλές περιοχές της χώρας.
 • Άνοιγμα του Τ.Ε.Ε. σε νέους ερευνητές και ενίσχυση του έργου τους.
 • Προβολή μέσω επιστημονικών συνεδρίων των ελληνικών μελετητικών γραφείων, τεχνικών εταιρειών και εταιρειών κατασκευής προγραμμάτων στο εξωτερικό.
Κωστής Αγραφιώτης
Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ,
Υποψήφιος της ΑΡΑΓέΣ στην ΕΕΕ Πολιτικών Μηχανικών.
Το ψηφοδέλτιο της ΑΡ.ΑΓ.έ.Σ για την Επιστημονική Επιτροπή :
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ)
ΓΕΩΡΓΟΥΛΕΑ ΣΩΤΗΡΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ(ΣΑΝΤΥ)
ΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.