Υπάρχει και ένα GRexit που συντελείται ήδη…

Τα τηλεοπτικά δελτία των οκτώ τρομοκρατούν σε καθημερινή βάση για το bank run, τη φυγή αποταμιεύσεων στο εξωτερικό, αλλά δεν αφιερώνουν ούτε δευτερόλεπτο στη μεγαλύτερη «πληγή» για την οικονομία και την κοινωνία, που είναι το brain drain, η συνεχιζόμενη αιμορραγία νέων επιστημόνων που αναζητούν σε άλλες χώρες μια αξιοπρεπή δουλειά και προοπτικές εξέλιξης.

Στις δεκαετίες του 1960-1970 η μετανάστευση αφορούσε ανειδίκευτο εργατικό δυναμικό και είχε χαρακτηριστεί… ευλογία από συντηρητικούς πολιτικούς της εποχής. Η νέα αιμορραγία όμως περιλαμβάνει κυρίως μηχανικούς, οικονομολόγους και γιατρούς, με δημόσιο κόστος σπουδών που αγγίζει τα 100.000 ευρώ για κάθε φοιτητή στις σχολές θετικών επιστημών. Είναι μια σοβαρή κοινωνική επένδυση σε «μυαλά», με τα οφέλη να μην επιστρέφουν στην εγχώρια ανάπτυξη, αλλά στην ουσία να… δωρίζονται σε τρίτες χώρες.

Διαβάστε περισσότερα