Ανάρτηση ειδοποιητηρίων Β εξαμήνου 2015

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παράταση των ειδοποιητηρίων γίνεται για να προλάβει να προσφύγει το ΤΕΕ στο ΣΤΕ σχετικά με την κατάργηση του νόμου Στρατούλη, και να πατήσει εκεί πάνω η ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ ώστε να βγάλει τα ειδοποιητήρια χωρίς τις αυξήσεις

ΤΣΜΕΔΕ
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Μετά την εισήγηση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. και την ομόφωνη απόφαση 23/370/21.10.2015 της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α παρατείνονται :
α) Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων του τρέχοντος Β΄εξαμήνου 2015 για την 22/11/2015
β) Η καταβολή τρεχουσών εισφορών Β΄εξαμήνου 2015 για την 22/12/2015.
Ο αναπληρωτής του Προέδρου του ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ
Θ. Βασιλείου

d62c51dfde19688921caae989c67b2cd-290x227