Παράταση της προθεσμίας ανάρτησης των ειδοποιητηρίων για τις εισφορές ΤΣΜΕΔΕ α΄ εξαμήνου 2015 μέχρι την 30η Ιουνίου 2015

Πηγή: http://www.pedmede.gr/
Όπως μας ενημέρωσε ο εκπρόσωπός μας στη Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ, κ. Ξενοφών Καρκαντζός, κατά τη  συνεδρίαση της 8ης Ιουνίου 2015 ελήφθη η κάτωθι απόφαση:
–   Παρατείνεται η προθεσμία ανάρτησης των ειδοποιητηρίων στην ιστοσελίδα του Ταμείου  για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών α΄εξαμήνου 2015  μέχρι την 30η Ιουνίου  2015
–    Η προθεσμία εξόφλησης των ως άνω εισφορών λήγει την 31η Ιουλίου 2015
–    Η ισχύς των ασφαλιστικών ενημεροτήτων παρατείνεται μέχρι την 31η Αυγούστου 2015.
Αναμένεται η επικύρωση της απόφασης αυτής κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΤΑΑ την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015