Το Υπουργείο Εργασίας ανακαλεί πρόγραμμα voucher

Η ύπαρξη των προγραμμάτων voucher που αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως “ωφελούμενους” χωρίς εργασιακά δικαιώματα και με μισθούς πείνας, ενώ οι εργοδότες έχουν δωρεάν εργατικό δυναμικό και τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης χρηματοδοτούνται αδρά για την επιμόρφωση των ωφελούμενων, είναι από μόνη της προβληματική. Σαν να μην έφτανε αυτό, φαίνεται ότι η προηγούμενη πολιτική ηγεσία κατεύθυνε τα κονδύλια με αν μη τι άλλο ανορθόδοξο τρόπο μαζικά προς τις τεχνικές εταιρίες, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση που ο τεχνικός κλάδος δεν περιλαμβανόταν καν ως δυναμικός στην περιγραφή του προγράμματος. Έτσι το υπουργείο ανακοίνωσε σήμερα την απένταξη του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα