Ενημέρωση από τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΣΜΕΔΕ, 12/12/2016

πηγή: ΑΡΑΓέΣ

Στη συνεδρίαση κατατέθηκαν από τους συναδέλφους που συμμετέχουν στην ΑΡΑΓέΣ, Π. Μούζιο και Α. Κολοβό, δύο προτάσεις. Οι προτάσεις συντάχθηκαν με τρόπο που να μπορούν να ψηφιστούν και από τα υπόλοιπα μέλη της ΔΕ όπως και έγινε. Συνοπτικά (επισυνάπτονται στο τέλος):

1) Δυνατότητα για ρύθμιση οφειλών σε 100 δόσεις για όλους τους ασφαλισμένους ανεξάρτητα από την περίοδο που δημιουργήθηκε η οφειλή.

2) Για τις οφειλές που δημιουργήθηκαν στα χρόνια της κρίσης (2009-2016) να δίνεται επιπρόσθετα η δυνατότητα στον ασφαλισμένο (με αίτησή του) να διαγράφει την οφειλή του (με αντίστοιχη απώλεια ασφαλιστικού χρόνου).

3) Το όριο οφειλών για να βγει κάποιος/α σε σύνταξη να πάει στις 25.000,00€ από 15.000,00€ που είναι σήμερα.

4) Να δίνεται επίδομα μητρότητας στις ασφαλισμένες ακόμη κι αν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλές (ενώ μέχρι σήμερα αποκλείονται)

Διαβάστε περισσότερα

Απέρριψε το ΔΣ του ΕΤΑΑ το κυβερνητικό αίτημα για τη διαβίβαση οφειλών και κάτω των 5.000 στο ΚΕΑΟ

Την περασμένη Δευτέρα, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ ζητήθηκε να γνωμοδοτήσει θετικά για τη διαβίβαση οφειλκών και κάτω των 5.000 ευρώ στο ΚΕΑΟ, με βάση εισήγησης της Διεύθυνσης εισφορών, ώστε το αίτημα να πάει στο ΔΣ του ΕΤΑΑ στη συνέχεια. Το υπουργείο ζητάει μόνο γνωμοδοτικά όμως τη γνώμη του ΕΤΑΑ, και μπορεί και να το παρακάμψει. Ακολουθεί το αντίστοιχο έγγραφο

Η ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ πήρε αρνητική εισήγηση στο ΕΤΑΑ για το συγκεκριμένο θέμα.

4 από τα 6 μέλη της ΔΕ τοποθετήθηκαν στη λογική υποστήριξης της παλαιότερης απόφασης της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ με βάση την οποία συμφωνείται να μεταβιβάζονται στο ΚΕΑΟ μόνο εργοδοτικές εισφορές και όχι φυσικών προσώπων.
Τα υπόλοιπα 2 από τα 6 παρόντα μέλη της ΔΕ (Μούζιος και Κολοβός) κατέθεσαν και μια επιπλέον τοποθέτηση στην οποία ανέφεραν συνοπτικά:
α) καμία οφειλή εισφορών στο ΚΕΑΟ οποιουδήποτε ύψους
β) το ΚΕΑΟ αποτελεί απαράδεκτο φορέα δήμευσης των όποιων ελάχιστων οικονομικών αποθεμάτων επιβίωσης διατηρούν οι ασφαλισμένοι καταδικάζοντάς τους σε μεγαλύτερη φτώχεια και ανέχεια από όση οι βάρβαρες μνημονιακές πολιτικές έχουν επιβάλλει. Διεκδικούμε την κατάργησή του.

Στη συνέχεια, την περασμένη Τετάρτη, στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, με βάση ανάρτηση του εκπροσώπου των Νομικών (Δημ.Βερβεσός) συνέβησαν τα εξής:

“Με σημερινή απόφαση (κατά πλειοψηφία / μειοψήφισε ο Πρόεδρος και οι εκπρόσωποι του Υπουργείου!!!) το ΔΣ/ΕΤΑΑ απεφάνθη αρνητικά επί της ζητηθείσας από το Υπουργείο απλής γνώμης για την έκδοση ΥΑ, με την οποία θα διαβιβάζονται προς το ΚΕΑΟ οφειλές ασφαλισμένων και κάτω των 5000€(!!!)
Προφανώς δεν δεσμεύεται το Υπουργείο από αυτή, αφού δεν απαιτείται κατά νόμω σύμφωνη γνώμη…”